Programmamanager Digitale Agenda

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
25-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
3
Bekeken
525
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-980

Omschrijving

Voor KING (KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten) zoeken wij een Programmamanager Digitale Agenda, die de Digitale Agenda 2020 inhoudelijk en beheersmatig uitvoert. In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender uit bestaand enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven.

De projectorganisatie rondom de Digitale Agenda is vormende. Zowel qua formatie als in de aansturing. Voor de inrichting op korte termijn en de aansturing op langere termijn zijn wij op zoek naar een ervaren projectmanager. De projectmanager werkt nauw samen met de programmamanager uit de lijnorganisatie van KING. Samen vormen zij het programmamanagement voor de Digitale Agenda binnen KING. Het programmamanagement is gezamenlijk verantwoordelijk voor het vormgeven en inrichten van de programmaorganisatie van de Digitale Agenda 2020 binnen KING. Hiertoe dient een duidelijke sturingsstructuur opgezet te worden en een deel van de organisatie nog geworven worden.

Het programmamanagement geeft leiding aan de programmaorganisatie en is resultaatverantwoordelijk voor de Digitale Agenda 2020 binnen KING. Deze resultaten behelzen enerzijds de ontwikkeling en realisatie van de werkwijze waarlangs VNG en KING meerjarig gemeente zullen ondersteunen in het ontdekken, beproeven en opschalen van informatiekundige en dienstverleningsinitiatieven van en door gemeenten. Anderzijds behelzen de resultaten het ontdekken, beproeven en opschalen van de eerste tranche projecten en initiatieven met gemeenten. het programmamanagement wordt daarin ondersteund door een professioneel programmabureau en rapporteert aan de afdelingshoofden van KING eDiensten en KING Inzicht & Sturingsadvies.

Taken

Samenwerking met programmamanagement vanuit de lijnorganisatie;
Inhoudelijk en beheersmatig uitvoeren van de Digitale Agenda 2020;
Aansturen en (doen) begeleiden/coachen van de medewerkers binnen het programma via de verschillende (deel)projectleiders;
Afleggen van verantwoording over de gevoerde uitvoering, inzet van middelen, het beheer en de projectresultaten, conform de binnen het programma gehanteerde procedures;
Zorgen voor de overdracht van informatie, kennis, kunde en projectresultaten aan de staande organisaties KING en VNG;
Inbrengen van inhoudelijke expertise op het brede speelvlak van gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening;
Verbinden van gemeenten en derde partijen op het gebied van gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening;
Uitwerken van vernieuwende ideeën om innovatie op het vlak van gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening te stimuleren;
Extern vertegenwoordigen van de Digitale Agenda 2020;
Beoordelen van implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en het definiëren van doelen;
Leveren van een bijdrage aan ontwikkeling en realisatie van (strategisch) beleid inzake de Digitale Agenda;
Uitdragen van het gedachtengoed omtrent grootschalige intergemeentelijke samenwerking op informatiekundig vlak en creëren van draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen en uitgangspunten van de Digitale Agenda.

Vereisten

Academisch werk en denkniveau;
Meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van advisering in complexe omgevingen met een grote diversiteit aan stakeholders, meerdere samenhangende projecten en meerjarige doelen;
Zeer ruime ervaring (> 5 jaar) met het aansturen van complexe programma’s en/of projecten binnen een programma in een continu veranderende omgeving en daarbinnen in staat om professionals aan te sturen (leidinggevende ervaring 5+ jaar);
Minimaal 5 jaar ervaring met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid.
Volwassen gesprekspartner voor stakeholders op bestuurlijk, strategisch en tactisch niveau;
Ervaring met IT en keteninformatisering; je begrijpt en spreekt de taal van IT professionals en opdrachtgevers;
Uitgebreide expertise op het gebied van gemeentelijke informatievoorziening;
Diepgaande kennis van de gemeentelijke informatievoorzieningsmodellen en operationele inrichtingen van gemeenten;
Kennis op hoofdlijnen van de gemeentelijke- en overheidsarchitectuur (GEMMA, NORA, etc), relevante standaarden voor de gemeentelijke informatievoorziening;
Actueel netwerk bij landelijke ketenpartijen zoals bijvoorbeeld VIAG, IMG100.000+, NVVB, VDP, VGS, etc.);
Aantoonbare werkervaring met het managen van groepen stakeholders;
Aantoonbare ervaring met het aansturen van verandertrajecten.

Competenties

Resultaatgericht: Is in staat resultaat- en doelgericht te werken, waarbij mogelijke interessante zijwegen ook worden benut. Geeft resultaatgebieden en de weg waar langs deze bereikt kunnen worden duidelijk aan.
Samenwerkingsgericht: Is in staat in een team een opdracht uit te voeren; bijdragen aan de harmonie in de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen.
Helicopterview: Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang.
Besluitvaardigheid: Is in staat één te volgen strategie voor zichzelf (en anderen) te selecteren, ondanks onvolledigheid in kennis van alternatieven en van hun risico's.
Delegeren en controleren: Is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen. Zo nodig corrigerend op te treden. Maakt afspraken en bewaakt deze.

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  25-11-2015 17:14
  Plaats
  Berkel en Rodenrijs

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-11-2015 07:46
  Plaats
  Heemstede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-12-2015 23:07
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten