Projectleider GDI DA2020

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
25-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
613
Status
Gesloten
Referentie
20118229

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2568 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118229 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn wij op zoek naar een Projectleider GDI DA2020.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over eDiensten

De afdeling eDiensten is een van de twee afdelingen van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd zoals operatie BRP, informatievoorziening Sociaal Domein en de Digitale Agenda 2020. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Digitale agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender uit bestaand enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven.
Het overgrote deel van de landelijke initiatieven maakt onderdeel uit van de generieke digitale infrastructuur, de GDI. Binnen de Digitale Agenda worden een aantal projecten uitgevoerd voor (1) het invloed nemen op de ontwikkeling van de GDI vanuit gemeentelijk perspectief, (2) het analyseren en beproeven van onderdelen van de GDI voor gemeentelijke implementatie en gebruik en (3) het ondersteunen van gemeenten bij het aansluiten op en gebruiken van de onderdelen van de GDI.

Doel van de functie

De projectleider is in beginsel, onder aansturing van de programmamanager, verantwoordelijk voor het opstarten van diverse projecten in het cluster GDI. Hiertoe dient het huidige projectteam aangevuld te worden met nieuwe mensen.
Na deze opstartende fase zal de projectleider leiding geven het team GDI en is daarmee verantwoordelijk voor het (doen) opleveren van de projectresultaten. In zowel de opstartfase als de uitvoerende fase dient de projectmanager intensieve relaties te onderhouden met een zeer grote diversiteit aan stakeholders binnen gemeenten, het Rijk en medeoverheden.
De projectleider maakt deel uit van het managementteam binnen de Digitale Agenda en rapporteert aan de programmamanager. De programmamanager rapporteert aan de afdelingshoofden van KING eDiensten en KING Inzicht & Sturingsadvies.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Projectvoorbereiding

 • Werft in samenwerking met het programma office DA2020 het team voor de uitvoering van het project;

 • Vertaalt de beleidsdoelen t.a.v. de GDI van het Expertisecentrum naar passende projectdoelen en resultaten;

 • draagt zorg voor (laten ontwikkelen van) gedragen projectplannen voor de diverse projecten onder haar/zijn verantwoordelijkheid;

 • draagt zorg voor de inrichting van de betrokken projectteams en de uitvoerende relaties met in- en externe stakeholders;

 • Draagt zorg voor explicitering en het managen van de samenhang van de GDI-projecten onderling en met andere onderdelen van DA2020.

Projectmanagement & uitvoering

 • plant en bewaakt de uitvoering van de projecten (tijd, budget, kwaliteit) en pleegt waar nodig interventies;

 • levert input voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;

 • coördineert het stakeholdermanagement en stemt af met bij de projecten betrokken partijen op tactisch niveau;

 • stuurt het projectteam inhoudelijk aan .

Projectevaluatie

 • draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;

 • adviseert over toekomstige projecten.

Relatiemanagement

 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk binnen gemeenten, gemeentelijke koepelverenigingen en bestuurdersnetwerken, Rijksdepartementen, medeoverheden en beheerorganisaties;

 • initieert en bevordert samenwerking met stakeholders omtrent de implementatie BGT;

 • bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;

 • creëert draagvlak voor de projecten en Digitale Agenda in zijn algemeenheid.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Academisch werk en denkniveau;

 • Meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van advisering in complexe omgevingen;

 • Ervaring met het aansturen van meerdere complexe projecten in een continu veranderende omgeving en daarbinnen in staat om professionals aan te sturen (leidinggevende ervaring 5+ jaar);

 • Minimaal 5 jaar ervaring met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid;

 • Volwassen gesprekspartner voor stakeholders op strategisch en tactisch niveau;

 • Ervaring met IT en keteninformatisering; je begrijpt en spreekt de taal van IT professionals en opdrachtgevers;

 • Uitgebreide expertise op het gebied van gemeentelijke informatievoorziening;

 • Actueel netwerk bij landelijke ketenpartijen zoals bijvoorbeeld VIAG, IMG100.000+, NVVB, VDP, VGS, etc.);

 • Actueel netwerk bij rijkspartijen, waaronder de departementen BZK, I&M, EZ en medeoverheden zoals KvK, Kadaster, Logius etc.;

 • Aantoonbare werkervaring met het managen van groepen stakeholders;

 • Aantoonbare ervaring met het aansturen van verandertrajecten.

Houdingaspecten

 • Helicopterview: Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang.

 • Besluitvaardigheid: Is in staat één te volgen strategie voor zichzelf (en anderen) te selecteren, ondanks onvolledigheid in kennis van alternatieven en van hun risico's.

 • Delegeren en controleren: Is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen. Zo nodig corrigerend op te treden. Maakt afspraken en bewaakt deze.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

31-12-2016 (contract per 3 maanden)

Optie op verlenging

-

Inzet

20 uur per week

Tarief

geen indicatie

Sluitingsdatum

04-12-2015

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

17 december tussen 9:00 en 12:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  26-11-2015 22:52
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten