Projectleider Digitale Agenda

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
25-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
699
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-984

Omschrijving

Voor KING (KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten) zoeken wij een Projectleider generieke digitale infrastructuur (GDI) Digitale Agenda, die diverse projecten gaat opstarten. In de Digitale Agenda 2020 ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de  participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze  vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender uit bestaand enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven.

Het overgrote deel van de landelijke initiatieven maakt onderdeel uit van de generieke digitale infrastructuur, de GDI. Binnen de Digitale Agenda worden een aantal projecten uitgevoerd voor (1) het invloed nemen op de ontwikkeling van de GDI vanuit gemeentelijk perspectief, (2) het analyseren en beproeven van onderdelen van de GDI voor gemeentelijke implementatie en gebruik en (3) het ondersteunen van gemeenten bij het aansluiten op en gebruiken van de onderdelen van de GDI.

Na de opstartende fase zal de projectleider leiding geven het team GDI en is daarmee verantwoordelijk voor het (doen) opleveren van de projectresultaten. In zowel de opstartfase als de uitvoerende fase dient de projectmanager intensieve relaties te onderhouden met een zeer grote diversiteit aan stakeholders binnen gemeenten, het Rijk en medeoverheden.

Taken

Projectvoorbereiding

Werft in samenwerking met het programme office DA2020 het team voor de uitvoering van het project;
Vertaalt de beleidsdoelen t.a.v. de GDI van het Expertisecentrum naar passende projectdoelen en resultaten;
Draagt zorg voor (laten ontwikkelen van) gedragen projectplannen voor de diverse projecten onder haar/zijn verantwoordelijkheid;
Draagt zorg voor de inrichting van de betrokken projectteams en de uitvoerende relaties met in- en externe stakeholders;
Draagt zorg voor explicitering en het managen van de samenhang van de GDI-projecten onderling en met andere onderdelen van DA2020.

Projectmanagement & uitvoering

Plant en bewaakt de uitvoering van de projecten (tijd, budget, kwaliteit) en pleegt waar nodig interventies;
Levert input voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
Coördineert het stakeholdermanagement en stemt af met bij de projecten betrokken partijen op tactisch niveau;
Stuurt het projectteam inhoudelijk aan.

Projectevaluatie

Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten

Adviseert over toekomstige projecten.

Relatiemanagement

Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk binnen gemeenten, gemeentelijke koepelverenigingen en bestuurdersnetwerken, Rijksdepartementen, medeoverheden en beheerorganisaties;
Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders omtrent de implementatie BGT;
Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;
Creëert draagvlak voor de projecten en Digitale Agenda in zijn algemeenheid.

Vereisten

Academisch werk en denkniveau;
Meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van advisering in complexe omgevingen;
Ervaring met het aansturen van meerdere complexe projecten in een continu veranderende omgeving en daarbinnen in staat om professionals aan te sturen (leidinggevende ervaring 5+jaar);
Minimaal 5 jaar ervaring met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid;
Volwassen gesprekspartner voor stakeholders op strategisch en tactisch niveau;
Ervaring met IT en keteninformatisering; je begrijpt en spreekt de taal van IT professionals en opdrachtgevers;
Uitgebreide expertise op het gebied van gemeentelijke informatievoorziening;
Actueel netwerk bij landelijke ketenpartijen zoals bijvoorbeeld VIAG, IMG100.000+, NVVB, VDP, VGS, etc.);
Actueel netwerk bij rijkspartijen, waaronder de departementen BZK, I&M, EZ en medeoverheden zoals KvK, Kadaster, Logius etc.;
Aantoonbare werkervaring met het managen van groepen stakeholders;
Aantoonbare ervaring met het aansturen van verandertrajecten.

Competenties

Helicopterview: Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang.
Besluitvaardigheid: Is in staat één te volgen strategie voor zichzelf (en anderen) te selecteren, ondanks onvolledigheid in kennis van alternatieven en van hun risico's.
Delegeren en controleren: Is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen. Zo nodig corrigerend op te treden. Maakt afspraken en bewaakt deze.

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  25-11-2015 23:33
  Plaats
  Blokker

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-11-2015 07:50
  Plaats
  Heemstede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-11-2015 10:04
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-12-2015 22:49
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten