Project/Programmamanager

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
26-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
9
Bekeken
789
Status
Gesloten
Referentie
1344

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2560 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Rol

Project/Programmamanager

Werkniveau

Senior

Locatie

Gouda

Startdatum

10-12-2015

Einddatum

10-12-2016

Aantal uren per week

36 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

30-11-2015

PROJECTINFORMATIE

Directie Informatievoorziening (DI) is de ICT regie organisatie voor DJI. De directie zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening in de volledige breedte van de DJI
organisatie. Derhalve ligt de aansturing van leveranciers en de integratie van de oplossingen (architectuur en procesintegratie) bij deze directie. De directie staat ten dienste van haar (zeer
diverse) opdrachtgevers. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de Iboard, die op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financiering
van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Belangrijkste leverancier voor DI is SSCI, de interne ICT project- en beheerorganisatie van DJI.

Het project Basisvoorziening Justitiabelen (BVJ)
De moderne tijd stelt hoge eisen aan goede en tijdige informatievoorziening. Zo ook bij DJI, waar de huidige applicaties en allerhande gegevens gebruikt worden bij het uitvoeren van het
dagelijkse werk. De huidige applicaties zijn verouderd en worden daarom stapsgewijs vervangen door nieuwe. Een belangrijk onderdeel daarvan is de realisatie van een Basisvoorziening
Justitiabelen.
Doelstelling is om met de BVJ een essentieel deel van de applicaties te vervangen. Daarnaast gaat de BVJ zorgen voor de koppelingen om een betere en soepele uitwisseling van gegevens met andere applicaties én systemen in de keten mogelijk te maken.

De BVJ wordt niet 'van de grond af' opgebouwd. Er wordt een standaardpakket gekocht dat zich heeft bewezen op de (internationale) markt, dat op onderdelen zal worden uitgebouwd om tegemoet te komen aan eisen van DJI die niet in het standaardpakket zitten. Natuurlijk wordt de BVJ aangepast op de voor Nederland specifieke eisen, voortkomend uit bijvoorbeeld de
Nederlandse wetgeving. De BVJ is veelomvattend en complex. Voor de aanschaf van de BVJ wordt een Europese aanbesteding doorlopen.

De huidige rol en positie van DJI worden herijkt om zich voor te bereiden op een toekomstvast DJI. Deze herijking heeft gevolgen voor de huidige processen en systemen. Daarnaast dient de
toekomstige situatie in kaart te worden gebracht met daarbij de eisen en wensen aan de systemen.
Van de projectmanager wordt verwacht dat hij/zij het projectteam aanstuurt en de gewenste voortgang realiseert binnen de gegeven financiële en tijdsgerelateerde kaders en dat hij/zij alle
aspecten die te maken hebben met het voorbereiden van de besluitvorming goed beheerst. De projectmanager is degene die de diverse belanghebbenden betrekt, informeert en een rol geeft
waar dat bijdraagt aan het door opdrachtgever en DJI beoogde doel. Hij/zij wordt daarin ondersteund en geadviseerd door de Verdiepingsmanager Verblijf. Naast het project BVJ is nog een aantal grote veranderingen in voorbereiding voor de vestigingen.
De projectmanager dient nauw af te stemmen met deze projecten.
De projectmanager stuurt meerdere deelprojecten aan die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen en werkt nauw samen met de implementatiemanager vanuit de business. De
projectmanager is gewend zich in een politiek bestuurlijke omgeving te begeven en de opdrachtgever van advies te dienen.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Academisch werk- en denkniveau;

 • 10 jaar ervaring met het managen, begeleiden van, en adviseren over, complexe ICT-projecten zowel binnen de overheid als bij het bedrijfsleven;

 • Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen;

 • Ervaring met het werken in een grote ambtelijke organisatie (bij voorkeur in een ketensamenwerkingsverband);

 • Ervaring met grote ICT aanbestedingstrajecten van initiatie tot en met realisatie en beheer, inclusief gunning en implementatie;

 • Aantoonbare ervaring op het gebied van samenwerking realiseren tussen verschillende partijen binnen één organisatie.

 • Uitgebreide aantoonbare kennis en ervaring op gebied van verandermanagement

 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken en bij voorkeur gecertificeerd

o IPMA (IPMA B)
o Prince II

Functiewensen (is een pré in de selectie)

 • Kennis en ervaring binnen de DJI organisatie en/of binnen het domein van Veiligheid en Justitie.

 • Ten minste drie benoemde, succesvol afgesloten projecten binnen de Rijksoverheid en bij voorkeur binnen het Justitiële en/of Veiligheidsdomein, met referenties.

GEDRAGSKENMERKEN

 • Je bent daadkrachtig en kunt inspirerend leidinggeven en vormgeven;

 • Je hebt ervaring met procesoptimalisatie en weet de balans te houden tussen vernieuwingsdrang en randvoorwaarden in termen van tijd en budget;

 • Analytisch;

 • Klantgericht, pragmatisch, flexibel en resultaatgericht;

 • Gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten;

 • Creatief;

 • Uitstekende Communicatieve en adviesvaardigheden;

 • Affiniteit met ICT (systemen).

Overige vaardigheden

 • Teamplayer;

 • Gedisciplineerd;

 • Pragmatische inslag;

 • Accuraat/systematisch;

 • Kennis en inzicht in departementale organisaties;

 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

EXTRA INFORMATIE

DJI is aan het kijken voor een andere locatie voor een aantal grote projecten. Dit kan betekenen dat de locatie van dienstverlening nog kan aangepast kan worden. Daarnaast is van belang dat de Penitentiaire Inrichtingen door heel Nederland gesitueerd zijn. Rekening moet worden gehouden met reisbewegingen naar ook minder goed met het openbaar vervoer bereikbare locaties.
CV's van partijen die belanghebbende zijn bij projecten in aanbesteding (bijv. BVJ) kunnen niet in behandeling worden genomen.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


9 reacties

 • Datum
  26-11-2015 15:16
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-11-2015 16:48
  Plaats
  De Lutte

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-11-2015 17:54
  Plaats
  Nootdorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-11-2015 18:40
  Plaats
  Culemborg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-11-2015 22:32
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-11-2015 09:30
  Plaats
  oegstgeest

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-11-2015 17:37
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  28-11-2015 11:47
  Plaats
  Naarden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  30-11-2015 09:44
  Plaats
  Duiven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten