Transitiemanager

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
26-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Randstad
Reacties
1
Bekeken
854
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-988

Omschrijving

Voor een 100.000+ gemeente in de randstad zoeken wij een Transitiemanager voor het programma Digitale Dienstverlening WPI in het Sociaal Domein, die de brug vormt tussen de brug tussen hetgeen wat in G4 verband ontwikkelt en gebouwd wordt en hoe dat lokaal op G1 niveau geïmplementeerd wordt.

De Transitiemanager is verantwoordelijk voor het vormgeven en aansturen van het transitieprogramma, in lijn met de programmadoelen en gedefinieerde benefits. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de planning & -leiding van het gekozen  transitiespoor vanaf projectstart tot realisatie en eventuele nazorg en transitie-evaluatie. Dit alles binnen afgesproken doorlooptijd, budget en kwaliteit.

De Transitiemanager heeft twee aandachtsgebieden

 1. De verandercase: context- organisatiebeschrijving , potentiële veranderopgave, doelen en aanpak, veranderdiagnose, businesscontext, interne organisatie en gedrag/cultuur -waarschijnlijkheid en potentiële impact - stakeholdersveld – organisatiecase, slaag- en faalfactoren van de verandering, veranderaanpak/-strategie.

 2. Implementatie- en veranderplan, ook wel transitieplan genoemd: implementatie en interventies & resultaten, deelprojecten onderscheiden naar stermodel, besturing van de businesstransitie, programma-organisatie businesstransitieteam + resources risico en maatregelen, communicatie.

De Transitiemanager adviseert zowel directie als afdelingsmanagers bij de te gaan kiezen bedrijfstransitie projecten binnen het domein Werk en Inkomen en op termijn Zorg. De transitiemanager moet daarbij in staat zijn te schakelen tussen een centrale regierol ,in samenwerking met de G1 programma manager, en decentrale ondersteuning op afdelingsniveau. De Transitiemanager is een kritische sparring partner op managementniveau en heeft een visie op veranderprocessen die aansluit bij de bedrijfstransitie projecten binnen de G1. De transitiemanager is schrijver van de voor het besluitvormingsproces benodigde rapportages.
De Transitiemanager vormt de brug tussen hetgeen wat in G4 verband ontwikkelt en gebouwd wordt en hoe dat lokaal op G1 niveau geïmplementeerd wordt, zodanig dat de bedrijfsbenefits behaald worden. Hij/zij werk nauw samen met de G4 business projectleider(s) en in Amsterdam met het lijnmanagement, de programmamanager en de implementatiemanager. De Transitiemanager werkt conform de G4 ontwikkelde Standaard Transitie en Implementatie Methodiek STIM, en wordt in G4 verband ondersteund door de G4 Bedrijfstransitiemanager.

Taken

 • Managen van het transitieprogramma en/of deelprojecten en verantwoordelijk voor ontwikkeling van de transitiedoelstellingen, inclusief Resources voor implementatie en verandering

 • Uitvoeren van transitieprogramma’s en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg).

 • Aansturen van een transitieteam of -eenheid gericht op de Digitale Dienstverlening transitie in samenhang met andere programma’s/projecten, processen en activiteiten.

 • In samenwerking met communicatieve verantwoordelijken draagvlak creëren voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van programma/releases, programma-/projectresultaten/ release doelstellingen en consequenties (“wat”).

 • Vertalen van complexe met elkaar samenhangende verandervraagstukken naar doelgerichte interventies.

 • Faciliteren en evt. mee uitvoeren van interventies.

 • Vertegenwoordigen, netwerken en onderhouden van contacten op operationeel en/of tactisch niveau.

 • Het verrijken van de G4 Standaard Transitie en Implementatie Methodiek met specifieke aanpakken in G1

Vereisten

Academisch werk- en denkniveau
Opleiding verandermanagement en aantoonbare kennis van en ervaring met veranderopgaven
Minimaal 10 jaar werkervaring als transitiemanager waarvan minimaal 8 jaar werkervaring bij gemeentelijk sociale dienst
en/of een SW-bedrijf, specifiek op het terrein van verandermanagement

Competenties

 • Analytisch vermogen: je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten.

 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

 • Resultaatgerichtheid: je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

 • Overtuigingskracht: je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  30-11-2015 21:07
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten