Projectleider GDI DA 20202

Opdrachtgever
Dunit BV
Geplaatst op
30-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
98
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
54
Status
Gesloten
Referentie
247591-48

Afrondingstoelichting

gesloten


TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 32 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten

Omschrijving

De projectleider is in beginsel, onder aansturing van de programmamanager, verantwoordelijk voor het opstarten van diverse projecten in het cluster GDI. Hiertoe dient het huidige projectteam aangevuld te worden met nieuwe mensen. Na deze opstartende fase zal de projectleider leiding geven aan het team GDI en is daarmee verantwoordelijk voor het (doen) opleveren van de projectresultaten. In zowel de opstartfase als de uitvoerende fase dient de projectmanager intensieve relaties te onderhouden met een zeer grote diversiteit aan stakeholders binnen gemeenten, het Rijk en medeoverheden.
De projectleider maakt deel uit van het managementteam binnen de Digitale Agenda en rapporteert aan de programmamanager. De programmamanager rapporteert aan de afdelingshoofden van de opdrachtgever.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Projectvoorbereiding

Werft in samenwerking met het programme office DA2020 het team voor de uitvoering van het project;
Vertaalt de beleidsdoelen t.a.v. de GDI van het Expertisecentrum naar passende projectdoelen en resultaten;
Draagt zorg voor (laten ontwikkelen van) gedragen projectplannen voor de diverse projecten onder haar/zijn verantwoordelijkheid;
Draagt zorg voor de inrichting van de betrokken projectteams en de uitvoerende relaties met in- en externe stakeholders;
Draagt zorg voor explicitering en het managen van de samenhang van de GDI-projecten onderling en met andere onderdelen van DA2020.
Projectmanagement & uitvoering

plant en bewaakt de uitvoering van de projecten (tijd, budget, kwaliteit) en pleegt waar nodig interventies;
levert input voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
coördineert het stakeholdermanagement en stemt af met bij de projecten betrokken partijen op tactisch niveau;
stuurt het projectteam inhoudelijk aan.
Projectevaluatie

draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
adviseert over toekomstige projecten.
Relatiemanagement

ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk binnen gemeenten, gemeentelijke koepelverenigingen en bestuurdersnetwerken, Rijksdepartementen, medeoverheden en beheerorganisaties;
initieert en bevordert samenwerking met stakeholders omtrent de implementatie BGT;
bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;
creëert draagvlak voor de projecten en Digitale Agenda in zijn algemeenheid.

Functie-eisen

Academisch werk en denkniveau;
Meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van advisering in complexe omgevingen;
Ervaring met het aansturen van meerdere complexe projecten in een continu veranderende omgeving en daarbinnen in staat om professionals aan te sturen (leidinggevende ervaring 5+ jaar);
Minimaal 5 jaar ervaring met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid;
Volwassen gesprekspartner voor stakeholders op strategisch en tactisch niveau;
Ervaring met IT en keteninformatisering; je begrijpt en spreekt de taal van IT professionals en opdrachtgevers;
Uitgebreide expertise op het gebied van gemeentelijke informatievoorziening;
Actueel netwerk bij landelijke ketenpartijen zoals bijvoorbeeld VIAG, IMG100.000+, NVVB, VDP, VGS, etc.);
Actueel netwerk bij rijkspartijen, waaronder de departementen BZK, I&M, EZ en medeoverheden zoals KvK, Kadaster, Logius etc.;
Aantoonbare werkervaring met het managen van groepen stakeholders;
Aantoonbare ervaring met het aansturen van verandertrajecten.
Houdingaspecten

Helicopterview: Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang.
Besluitvaardigheid: Is in staat één te volgen strategie voor zichzelf (en anderen) te selecteren, ondanks onvolledigheid in kennis van alternatieven en van hun risico's.
Delegeren en controleren: Is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen. Zo nodig corrigerend op te treden. Maakt afspraken en bewaakt deze.

Bijzonderheden

De inzet bedraagt 20 uur per week.

Intakes vinden plaats op 17 december 2015 tussen 9.00 en 12.00 uur.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten