Omgevingsmanager stationsgebied

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
27-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
457
Status
Gesloten
Referentie
IGB53116160

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2568 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een omgevingsmanager met aantoonbare ervaring met ruimtelijke ordeningsprocedures en vergunningtrajecten en met het voeren van overleg hierover met bevoegd gezag.

Wie?

Onze opdrachtgever is een provinciale overheid.

U bent werkzaam voor het project de Uithoflijn. Het is een project (> € 300 miljoen) dat onder de gezamenlijke aansturing van de gemeente Utrecht en provincie Utrecht gerealiseerd wordt. Beide partijen hebben een gezamenlijke, integrale projectorganisatie Uithoflijn ingericht (POUHL), die verantwoordelijk is voor het managen van dit project. Begin 2015 zijn de 2 belangrijkste contracten getekend met de bouwende partij voor de Traminfrastructuur en met de leverende partij voor de Tramvoertuigen.

De Uithof draagt in belangrijke mate bij aan de innovatieve kracht, de kenniseconomie en de (concurrentie)positie van de regio Utrecht en Nederland. Een sterk ontwikkeld medisch- en innovatief cluster en een goed bereikbare Uithof stimuleert de economie en de werkgelegenheid in de regio. Een goede bereikbaarheid geldt als noodzakelijke voorwaarde.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor de acceptatie door de stakeholders van de inpassing van het tramsysteem in de fysieke omgeving. Het betreft alle partijen die een belang hebben bij dit project. In dit geval specifiek de partijen in het Stationsgebied Utrecht. Te denken valt aan de gemeente (organisatiedeel Stationsgebied Utrecht), ProRail, NS, ontwikkelende partijen, bedrijven en bewoners grenzend aan de Uithoflijn, de ingenieursbureaus en de aannemer(s). Met verschillende partijen dient nog overeenstemming te worden bereikt over de inpassing van de Uithoflijn.

 • U verkrijgt tijdig de (private) overeenstemmingen. De afspraken met gemeente (Stationsgebied Utrecht) over de inpassing van de Uithoflijn in het stationsgebied zijn vastgelegd in overeenkomsten.

 • U bewaakt de overeenkomsten en stuurt op de onderwerpen en raakvlakken die daar uit voortvloeien. De eisen en afspraken met de stakeholders worden vanuit het omgevingsmanagement geleverd aan het technisch management. Er is gekozen voor een engineering & construct (UAV-GC) contract.

 • U ondersteunt de projectmanager Traminfrastructuur bij de realisatie van de traminfrastructuur.

 • U ressorteert onder de manager Strategische en Bestuurlijke Zaken en maakt deel uit van zijn projectteam. Met deze plaats in de projectorganisatie wordt de relatie met stakeholders en (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen geborgd. Via de manager Strategische en Bestuurlijke Zaken wordt op MT-niveau gerapporteerd over de omgeving gerelateerde onderwerpen.

 • U bent verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om het project gerealiseerd te krijgen binnen publiek- en privaatrechtelijke randvoorwaarden.

 • U verzorgt het doorlopen van de planologische procedures inzake het verkrijgen van vergunningen, opstellen van overeenkomsten, het (ver)leggen van kabels en leidingen (voor zover geen onderdeel zijn van de traminfrastructuur), vastgoedzaken, schadebehandeling en milieutechnische onderzoeken.

 • U kweekt vertrouwen in de omgeving en komt tot een effectieve samenwerking met omgevingspartijen.

 • U zet overlegstructuren, afsprakenkaders en overeenkomsten op met de verschillende projectgerelateerde stakeholders.

 • U stuurt daarbij op kwaliteit en consistentie. Zowel inhoudelijk, financieel als juridisch.

 • U speelt adequaat in op wijzigingen of veranderingen in de omgeving van het project die van invloed zijn op de opgestelde plannen en ontwerpen en adviseert over risico’s en beheermaatregelen.

 • U legt en onderhoudt contacten met de stakeholders.

 • U bent binnen de projectorganisatie Uithoflijn verantwoordelijk voor de raakvlakprojecten die voortvloeien uit de reeds aangegane overeenkomsten met gemeente (Stationsgebied Utrecht).

 • U agendeert en escaleert (intern en extern) als gesignaleerd wordt dat het proces onvoldoende goed loopt of bijdragen van betrokken partijen onvoldoende zijn.

 • U belegt en bewaakt de verplichtingen die voortvloeien uit bereikte overeenstemmingen met derden, zowel binnen als buiten de projectorganisatie.

Eisen

 • U hebt een afgeronde hbo-opleiding.

 • U hebt tenminste 10 jaar aantoonbare ervaring in infrastructurele- of ruimtelijke projecten in een stedelijke omgeving.

 • U hebt aantoonbare ervaring met (afstemming met) vastgoed ontwikkelingen.

 • U hebt aantoonbare ervaring met ruimtelijke ordeningsprocedures en vergunningtrajecten en met het voeren van overleg hierover met bevoegd gezag.

 • U hebt actuele kennis van wet- en regelgeving op het gebied van omgeving en ruimtelijke ontwikkeling.

 • U hebt aantoonbare kennis op het gebied van (light) railinfrastructuur in een stedelijke omgeving.

 • U hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.

 • U hebt aantoonbare ervaring met partijen als ProRail, NS.

 • U hebt aantoonbare ervaring met gemeentelijke besluitvormingsprocessen.

 • U hebt aantoonbare ervaring met het werken in een projectomgeving.

 • U hebt aantoonbare ervaring binnen het stationsgebied van een of meer van de grote steden.

 • U bent in staat snel een relevant netwerk op te bouwen en dit te onderhouden.

 • U kunt omgaan met tegenstrijdige belangen en bent in staat die met elkaar in lijn te brengen.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Utrecht

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 24-32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2016, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór donderdag 3 december aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten