Omgevingsmanager Stationsgebied Utrecht (Uithoflijn) (Sr)

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
27-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
1
Bekeken
584
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Deze vacature is offline. Iedere sollicitant heeft inmiddels persoonlijk bericht ontvangen (per mail).
Het zou kunnen zijn dat dit bericht bij uw SPAM terecht is gekomen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, horen wij dat graag.

Vriendelijke groet,
Matchd
Info@matchd.nl
033-2048204


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Startdatum

1-1-2016

Einddatum

1-1-2017

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

24-32

Sluitingsdatum

2-12-2015 om 12:00 uur

Als omgevingsmanager Stationsgebied ben je verantwoordelijk voor de acceptatie door de stakeholders van de inpassing van het tramsysteem in de fysieke omgeving. Het betreft alle partijen die een belang hebben bij dit project. In dit geval specifiek de partijen in het Stationsgebied Utrecht. Te denken valt aan de gemeente (organisatiedeel Stationsgebied
Utrecht), ProRail, NS, ontwikkelende partijen, bedrijven en bewoners grenzend aan de Uithoflijn, de ingenieursbureaus en de aannemer(s). Met verschillende partijen dient nog overeenstemming te worden bereikt over de inpassing van de Uithoflijn. Het tijdig verkrijgen van deze (private) overeenstemmingen behoort tot de verantwoordelijkheid van de
omgevingsmanager.

De afspraken met gemeente (Stationsgebied Utrecht) over de inpassing van de Uithoflijn in het stationsgebied zijn vastgelegd in overeenkomsten. De omgevingsmanager bewaakt deze overeenkomsten en stuurt op de onderwerpen en raakvlakken die daar uit voortvloeien.

De eisen en afspraken met de stakeholders worden vanuit het omgevingsmanagement geleverd aan het technisch management. Er is gekozen voor een engineering & construct (UAV-GC) contract. Je ondersteunt de projectmanager Traminfrastructuur bij de realisatie van de traminfrastructuur.

De omgevingsmanager ressorteert onder de manager Strategische en Bestuurlijke Zaken en maakt deel uit van zijn projectteam. Met deze plaats in de projectorganisatie wordt de relatie met stakeholders en (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen geborgd. Via de manager Strategische en Bestuurlijke Zaken wordt op MT-niveau gerapporteerd over de omgeving gerelateerde onderwerpen.

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden

 Je bent verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om het project gerealiseerd te krijgen binnen publiek- en privaatrechtelijke randvoorwaarden;
 Je verzorgt het doorlopen van de planologische procedures inzake het verkrijgen van vergunningen, opstellen van overeenkomsten, het (ver)leggen van kabels en leidingen (voor zover geen onderdeel zijn van de traminfrastructuur), vastgoedzaken, schadebehandeling en milieutechnische onderzoeken;
 Je kweekt vertrouwen in de omgeving en komt tot een effectieve samenwerking met omgevingspartijen;
 Je zet overlegstructuren, afsprakenkaders en overeenkomsten op met de verschillende projectgerelateerde stakeholders; Je stuurt daarbij op kwaliteit en consistentie. Zowel inhoudelijk, financieel als juridisch;
 Je speelt adequaat in op wijzigingen of veranderingen in de omgeving van het project die van invloed zijn op de opgestelde plannen en ontwerpen en adviseert over risico’s en beheermaatregelen;
 Je legt en onderhoudt contacten met de stakeholders;
 Je bent binnen de projectorganisatie Uithoflijn verantwoordelijk voor de raakvlakprojecten die voortvloeien uit de reeds aangegane overeenkomsten met gemeente (Stationsgebied Utrecht);
 Je agendeert en escaleert (intern en extern) als gesignaleerd wordt dat proces onvoldoende goed loopt of bijdragen van betrokken partijen onvoldoende zijn;
 Je belegt en bewaakt de verplichtingen die voortvloeien uit bereikte overeenstemmingen met derden, zowel binnen als buiten de projectorganisatie.

Functie eisen

 Een afgeronde Hbo-opleiding;
 Tenminste tien jaar aantoonbare ervaring in infrastructurele- of ruimtelijke projecten in een stedelijke omgeving;
 Aantoonbare ervaring met (afstemming met) vastgoed ontwikkelingen;
 Aantoonbare ervaring met ruimtelijke ordeningsprocedures en vergunningtrajecten en met het voeren van overleg hierover met bevoegd gezag;
 Actuele kennis van wet- en regelgeving op het gebied van omgeving en ruimtelijke ontwikkeling.

Wensen

 Aantoonbare kennis op het gebied van (light) railinfrastructuur in een stedelijke omgeving;
 Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;
 Aantoonbare ervaring met partijen als ProRail, NS;
 Aantoonbare ervaring met gemeentelijke besluitvormingsprocessen
 Aantoonbare ervaring met het werken in een projectomgeving
 Aantoonbare ervaring binnen de het stationsgebied van een of meer van de grote steden.

Competenties

 In staat snel een relevant netwerk op te bouwen en dit te onderhouden;
 Kan omgaan met tegenstrijdige belangen en is in staat die met elkaar in lijn te brengen;
 Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 Goed kunnen onderhandelen;
 Teamspeler / passendheid binnen team.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  01-12-2015 17:05
  Plaats
  Den Helder

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten