Senior juridisch adviseur

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
29-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Heerhugowaard
Reacties
0
Bekeken
398
Status
Gesloten

Omschrijving

Functie omschrijving

Startdatum: 6-1-2016

Einddatum:31-12-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

24

Sluitingsdatum

10-12-2015 om 15:00 uur

Wij zijn op zoek naar een Senior juridisch adviseur ter ondersteuning van de omgevingsmanagers van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Het taakveld behelst o.a.: projectplanprocedures Waterwet, MER, Wet ruimtelijke ordening, natuurwetgeving (Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, relevante EU-Richtlijnen, praktijk Natura 2000), vergunningen benodigd voor de uitvoering van het projectplan, grondverwerving, Algemene wet bestuursrecht (AWB).
Juridische advisering in Schade- en Nadeelcompensatie, ondersteuning bij gecoördineerde besluitvorming en advisering in contractonderhandelingen.

Taken
-Vanuit het omgevingsteam HWBP ondersteunen van het programmamanagement HWBP en het projectmanagement van de verschillende projectclusters binnen het HWBP m.b.t. bovengenoemd taakveld.
-Beoordelen en/of toetsen van juridische stukken die namens het HWBP opgesteld zijn of ontvangen worden.
-Advisering in en beantwoording van zienswijzen in het kader van planproducten (projectplan e.d.);
-Inventariseren van wensen, behoeften en onduidelijkheden die er leven bij programmamanagement en projectmanagement m.b.t. bovenstaand taakveld;
-Signaleren van kansen en afbreuk- en procesrisico’s m.b.t. bovenstaande onderwerpen van het taakveld en initiëren van acties naar aanleiding hiervan;
-Vertegenwoordigen van HHNK in procedures bij de -Adviescommissies Bezwaren en Nadeelcompensaties en rechterlijke instanties;
-Namens het HWBP voorbereiden van en deelnemen aan interdisciplinaire overleggen.
-(Ondersteuning bij) Vertegenwoordiging van het HWBP bij geschillen.
-Ondersteunen van en fungeren als sparringpartner van de omgevingsmanager op bovenstaande onderwerpen.
-Voorbereiden overeenkomsten (intentie/samenwerking etcetera) t.b.v. projecten / meekoppelkansen.
-Coachen en begeleiden van andere juridisch adviseur(s).

Functie eisen

Eisen
-Erkende afgeronde opleiding WO Rechten, bestuursrechtelijke richting.
-Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het gestelde taakveld in de afgelopen 8 jaar op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht.
-Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gestelde taakveld bij de voorbereiding van en besluitvorming over minimaal twee grote, complexe infrastructurele projecten met een omvang van ten minste 10 miljoen euro.

Wensen
-WO Rechten specialisatie natuurbeschermingsrecht.
-WO Rechten specialisatie ruimtelijk bestuursrecht.
Aantoonbare werkervaring op het gestelde taakgebied m.b.t. natuurwetgeving en planologie
-Aantoonbare werkervaring in het planmatig voorbereiden van de gecoördineerde besluitvorming van projecten.
-Aantoonbare ervaring bij de Rechtbank en ABRvS als vertegenwoordiger optreden van het bestuursorgaan.
-Aantoonbare ervaring in het werken voor een overheidsorganisatie (in dienstverband dan wel op projectmatige basis)
-Aantoonbare ervaring in het werken voor een waterschap.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten