Senior juridisch adviseur

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
30-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Heerhugowaard
Reacties
0
Bekeken
411
Status
Gesloten
Referentie
IGB53269602

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een senior juridisch adviseur met kennis op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht en ervaring met de voorbereiding van en besluitvorming bij grootschalige infraprojecten.

Wie?

Onze opdrachtgever is een waterschap in Noord-Holland. Zij zijn op zoek naar een senior juridisch adviseur ter ondersteuning van de omgevingsmanagers van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het taakveld behelst onder andere projectplanprocedures Waterwet, MER, Wet ruimtelijke ordening, natuurwetgeving (Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, relevante EU-Richtlijnen, praktijk Natura 2000), vergunningen benodigd voor de uitvoering van het projectplan, grondverwerving, Algemene wet bestuursrecht (AWB). Juridische advisering in schade- en nadeelcompensatie, ondersteuning bij gecoördineerde  besluitvorming en advisering in contractonderhandelingen.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U ondersteunt vanuit het omgevingsteam HWBP het programmamanagement HWBP en het projectmanagement van de verschillende projectclusters binnen het HWBP met betrekking tot bovengenoemd taakveld.

 • U beoordeelt en/of toetst juridische stukken die namens het HWBP opgesteld zijn of ontvangen worden.

 • U adviseert in en beantwoordt zienswijzen in het kader van planproducten (projectplan en dergelijke).

 • U inventariseert wensen, behoeften en onduidelijkheden die er leven bij programmamanagement en projectmanagement met betrekking tot bovenstaand taakveld.

 • U signaleert kansen en afbreuk- en procesrisico’s met betrekking tot bovenstaande onderwerpen van het taakveld en initieert acties naar aanleiding hiervan.

 • U vertegenwoordigt de opdrachtgever in procedures bij de Adviescommissies Bezwaren en Nadeelcompensaties en rechterlijke instanties.

 • U zorgt namens het HWBP voor het voorbereiden van en deelnemen aan interdisciplinaire overleggen.

 • U ondersteunt bij de vertegenwoordiging van het HWBP bij geschillen.

 • U ondersteunt en fungeert als sparringpartner van de omgevingsmanager op bovenstaande onderwerpen.

 • U bereidt overeenkomsten (intentie / samenwerking et cetera) voor ten behoeve van projecten / meekoppelkansen.

 • U coacht en begeleidt andere juridisch adviseurs.

 • U onderhoudt interne en externe contacten.

Eisen

 • U beschikt over een erkende afgeronde wo-opleiding Rechten in bestuursrechtelijke richting, met specialisatie natuurbeschermingsrecht of ruimtelijk bestuursrecht.

 • U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het gestelde taakveld in de afgelopen 8 jaar op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht.

 • U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gestelde taakveld bij de voorbereiding van en besluitvorming over minimaal 2 grote, complexe infrastructurele projecten met een omvang van ten minste 10 miljoen euro.

 • U hebt aantoonbare werkervaring op het gestelde taakgebied met betrekking tot natuurwetgeving en planologie.

 • U hebt aantoonbare werkervaring in het planmatig voorbereiden van de gecoördineerde besluitvorming van projecten.

 • U hebt aantoonbare ervaring bij de Rechtbank en Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) als vertegenwoordiger optreden van het bestuursorgaan.

 • U hebt aantoonbare ervaring in het werken voor een overheidsorganisatie (in dienstverband dan wel op projectmatige basis).

 • U hebt aantoonbare ervaring in het werken voor een waterschap.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Heerhugowaard

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2016, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 11 december aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten