Procesmedewerker Impactanalyse Digitale Agenda 2020

Intermediair
IP Staffing
Geplaatst op
30-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
82,50
Op locatie
Nee
Reacties
0
Bekeken
46
Status
Gesloten
Referentie
GB-KNG

Omschrijving

Functie
Het betreft een tijdelijke functie op basis van 24 uur per week, voor een initiële periode van 3 maanden vanaf 1 januari 2016 met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016. De Procesmedewerker Impactanalyse wordt ingezet binnen het programma Digitale Agenda 2020, maar inzet in andere trajecten is op termijn ook mogelijk.

Doel van de functie
Als Procesmedewerker Impactanalyses ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van haalbaarheidsanalyses op projecten in de selectiefase van DA2020. Vaak maken deze Impactanalyses onderdeel uit van pilots met en door gemeenten. De pilots moeten (mede) inzicht geven in de vragen en thema’s die onderwerp zijn van de Impactanalyse, met doelstelling de schaalbaarheid van deze pilots voor collectief gebruik door gemeenten. Daarmee geeft de Impactanalyse (mede) sturing aan de pilots. Afstemming met pilotgemeenten vanuit VNG/KING is onderdeel van de functie.
De procesmedewerker brengt de randvoorwaarden in kaart bij gemeenten en andere belanghebbenden (leveranciers, ontwikkel- en beheerorganisatie, gemeentelijke koepels, centrale overheid, etc.) die moeten worden vervuld om tot een succesvolle grootschalige implementatie te komen. Bovendien geeft de Impactanalyse inzicht in de vereiste implementatiebekwaamheden op alle niveaus, zodat voor een eventuele implementatie gewenste instrumenten voor ondersteuning kunnen worden ontwikkeld.

De procesmedewerker werkt daarbij nauw samen met de inhoudelijke specialisten en experts bij KING en de reeds bestaande communicatiekanalen en het netwerk van KING.
Het resultaat wordt vervat in een rapportage en een uitvoeringsagenda voor het vervolg, waarin alle betrokkenen en belanghebbenden hun inbreng herkennen en waar besturende gremia besluiten over kunnen nemen.
De procesmedewerker maakt onderdeel uit van het team DA2020 en wordt aangestuurd door en rapporteert aan één van de projectleiders binnen de Digitale Agenda 2020, afhankelijk van het onderwerp van de impactanalyse.

Verantwoordelijkheden
 Uitvoeren van een Impactanalyse, vertrekkend vanuit een standaardaanpak en –proces dat voor de specifieke situatie op maat wordt toegepast;
 In het geval dat parallel aan de Impactanalyse een pilot wordt uitgevoerd: in staat zijn om duidelijk en uitputtend met de stakeholders vast te stellen welke uitkomsten via de pilot bereikt moeten worden en (vervolgens) actief sturen op het bereiken van deze uitkomsten;
 Voorbereiden en uitvoeren van workshops en cocreatie-sessies, waardoor commitment ontstaat en de benodigde kennis, ervaring en expertise ingebracht kan worden door betrokken organisaties;
 Zorg dragen voor breed draagvlak van de resultaten, ook bij belanghebbenden die niet direct bij sessies konden worden betrokken;
 Opleveren van een rapportage, waarin alle betrokkenen en belanghebbenden hun inbreng herkennen en waar besturende gremia besluiten over kunnen nemen. Een werkagenda voor vervolgactiviteiten maakt deel uit van de rapportage;
 Het behalen van gewenste resultaat en outcome, zijnde:
 randvoorwaarden in kaart brengen via inhoud en methode;
 draagvlak verkrijgen door het betrekken van representatieve en gezaghebbende deelnemers / vertegenwoordigers;
 op elk niveau bewustzijn van rollen en verantwoordelijkheden door het ontwerp van de sessies (via proces en thematiek).

Resultaatgebieden van de functie
 Advisering; signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen, verricht onderzoek en adviseert over strategisch/tactische vraagstukken;
 Uitvoering; draagt zorg voor het organiseren en coördineren van interviews, sessies met deskundigen en een begeleidingscommissie, een gedragen rapportage met bevindingen en vervolgactiviteiten;
 Relatiemanagement; initieert en bevordert samenwerking met belanghebbenden/partijen.
Kennis- en ervaringsvereisten
 WO werk- en denkniveau;
 Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;
 Kennis van en ervaring met gemeenten. Heeft met of bij gemeenten gewerkt, spreekt de taal van gemeenten en heeft aantoonbare ervaring met het verbinden van gemeenten;
 Ervaring in landelijke projecten gericht op de ondersteuning van gemeenten door middel van het ontwikkelen, opschalen en implementeren van dienstverlening- of informatiekundige initiatieven;
 Ervaring met het werken in multidisciplinaire omgevingen en in staat waar nodig andere deskundigheden te betrekken.
 In staat om zelfstandig en planmatig te werken;
 Ervaring met het coördineren van de communicatie in projecten met veel stakeholders.

Kerncompetenties
 Klantgerichtheid;
 Kwaliteitgerichtheid;
 Resultaatgerichtheid;
 Samenwerking.
Functie specifieke competenties
 Analytisch vermogen; is in staat gecompliceerde problemen of situaties te ontrafelen om daarna alle deelproblemen opnieuw te ordenen en op een overzichtelijke wijze te formuleren;
 Tegengestelde belangen verbinden: het vermogen verschillende partijen met diverse (ook strijdige) belangen en invalshoeken voldoende op 1 lijn te brengen om een gedragen en effectief vervolgtraject tot stand te brengen;
 Omgevingsbewustzijn; is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen.
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke functie voor een initiële periode van 3 maanden vanaf 1 januari 2016 met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016, met een omvang van 24 uur per week.

Interesse? Graag ontvangen wij uw cv en motivatie (motivatie is verplicht) voor deze functie graag uiterlijk 4 december 10.00 uur, o.v.v. uurtarief.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten