Business analist

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
30-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
0
Bekeken
356
Status
Gesloten
Referentie
1360

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

Rol Business Analist
Werkniveau Senior
Locatie Gouda
Startdatum 13-12-2015
Einddatum 30-06-2016
Aantal uren per week 36
aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Het onderdeel Directie Informatievoorziening (DI) is binnen DJI dé expert die zorgt voor
informatievoorzieningen (IV) voor DJI-medewerkers, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling
te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV oplossingen die aansluiten bij de ambitie
van DJI. Verder zorgt deze directie ervoor dat de oplossingen van DJI kwalitatief hoogwaardig en
toekomstbestendig zijn, door middel van kaderstelling en sturing hierop. De directie fungeert als
regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en
aanbod (leveranciers) in.

Project ‘Toegangsplatform DJI’

Het project Toegangsplatform DJI heeft als opdracht om de Identity en Access Management
(IAM)-processen te centraliseren en te optimaliseren. Ter ondersteuning van deze processen
wordt de centrale voorziening ‘Toegangsplatform DJI’ ontwikkeld en gerealiseerd.

Het platform gaat de volgende hoofdtaken faciliteren

 • Het managen van toegang van de eigen- en ketenpartner medewerkers. Dat betreft o.a. het,

deels geautomatiseerd, toekennen of intrekken van autorisaties en het beheren van rol- en
attribuut-gebaseerde toegang. Daarbij wordt een mix van oplossingen gebruikt als RBAC en
ABAC.

 • Het kunnen federeren van ketenpartners waarbij meerdere authenticatiemethoden (zoals

UZI-pas, eHerkenning, DigiD en op termijn eID-stelsel) worden ondersteund en
gebruikersfuncties als single sign-on en self wachtwoord reset worden geboden.

 • Het ‘aantoonbaar in control zijn’ optimaal ondersteunen en rapporteren. Waar mogelijk wordt

de ‘in control’-status per systeem geautomatiseerd gecontroleerd en op orde gehouden.
Daarnaast worden alle gegevens die nodig zijn voor het rapporteren van de ‘in control’-status
geregistreerd voor verwerking in reguliere auditrapportages.

Van belang is dat het toegangsplatform gebruiksvriendelijk werkt voor de business. Dit geldt
zowel voor het dagelijks gebruik van autorisaties door de DJI- en ketenpartner medewerkers - het
kunnen managen van de autorisatietoewijzing - als het kunnen nemen van beslissingen om ‘in
control’ te blijven. De business wordt optimaal in staat gesteld om aan hun IAM-gerelateerde
taken en verantwoordelijkheden (als gegevens-eigenaarschap) uitvoering te kunnen geven.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Opleidingsniveau en vakkennis

 • HBO/Academisch denk en werkniveau.

 • Minstens 5 jaar ervaring als business consultant in het IAM vakgebied.

 • Gedegen kennis van de ‘Do’s en Don’ts’ binnen IAM-programma’s.

 • Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen, beschrijven en uitrollen van IAM-business- en

-security-processen.

 • Relevante kennis en ervaring met het kunnen toelichten en presenteren van de

IAM-projectdoelstellingen en –impact aan de business.

 • Diepgaande, aantoonbare kennis van RBAC en ABAC oplossingen, de security- en business

impact daarvan en het uitrollen van deze concepten in de business.

 • Kennis van federatieve oplossingen.

 • IAM-ervaringen bij voorkeur opgedaan in overheids- en/of financiële omgeving.

Functie-eisen en competenties (op senior niveau)

 • Kan problemen goed analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen aanpak.

 • Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten.

 • Is in staat afspraken zodanig uit te werken dat daaruit voortkomende doelstellingen en

resultaten kwalitatief ook daadwerkelijk goed en tijdig worden bereikt.

 • Is sociaal en kan goed samenwerken met naaste collega’s met uiteenlopende competenties.

 • Is adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen.

 • Heeft gevoel voor het werken binnen een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving en schakelt

makkelijk op tactisch en strategisch managementniveau.

 • Is in staat gedachten helder en begrijpelijk te formuleren en overtuigend te presenteren.

 • Is pragmatisch en kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen.

 • Goede communicatieve en adviesvaardigheden.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Taak van de Senior Business Analist IAM

De Senior Business Analist IAM gaat een bijdrage leveren in het projectaandachtsgebied
‘Business’. Hierbij ligt de focus op het implementeren van de nieuwe IAM processen, gekoppeld
aan de HR in-, door- en uitstroomprocessen van medewerkers en de inventarisatie van verstrekte
autorisaties.

De primaire taken van de Senior Business Analist IAM zijn

 • Beschrijven van de nieuwe IAM processen en IAM organisatiestructuur.

 • Inventariseren en schonen van de identiteitsgegevens en autorisaties.

 • ‘In-control’ brengen van de autorisatiesituatie van diverse bedrijfsonderdelen.

De Senior Business Analist IAM werkt nauw samen met de projectleider, business analisten en
functioneel beheerders binnen de directie informatievoorziening. Daarnaast vindt intensief
contact plaats met contactpersonen binnen de diverse bedrijfsonderdelen.

Project governance
De senior Business IAM analist wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de
projectleider van het projectaandachtsgebied ‘Business’.

GEDRAGSKENMERKEN

 • Teamplayer

 • Verbindend

 • Communicatief

 • Zelfstandig

 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

 • Plannen en organiseren

 • Organisatie sensitiviteit

 • Beschikt over een gezonde dosis humor

EXTRA INFORMATIE
Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten