Projectleider Regionaal Kompas

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
30-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Oosten van het land
Reacties
3
Bekeken
514
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-999

Omschrijving

Voor een gemeente in het oosten van het land zoeken wij een  actie- en resultaatgerichte Projectleider Regionaal Kompas 2.0 ,die het proces van interactieve besluitvorming gaat trekken en de eindproducten kan uitwerken en indien nodig voor de verdere uitwerking van de startnotitie zorg gaat dragen.

De gemeenten vormen samen de maatschappelijke opvang regio, ook wel bekend als de regio van de centrumgemeente. De centrumgemeente voert namens de samenwerkende gemeenten de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz uit.
Er is besloten om een nieuwe regionale meerjarenbeleidsvisie te ontwikkelen én een concreet uitvoeringsplan, inclusief transformatieagenda. Het is de wens om dit samen te ontwikkelen met cliënten en hun vertegenwoordigers, aanbieders, de deelnemende gemeenten en de zorgkantoren in de regio.

Taken

Verantwoordelijk voor de uitvoering en indien nodig de verdere uitwerking van de startnotitie. De startnotitie is met andere worden de leidraad en geen statisch document.
Het organiseren en coördineren van een open en interactief proces.
Kartrekker en penvoerder bij zowel de voorbereidingen als de uitwerkingen. Dit moet resulteren in ieder geval in:

 1. Een concreet plan van aanpak ter voorbereiding op het proces (procesopzet/-planning; bij voorkeur al op te leveren in december 2015);

 2. Een open en interactief proces waarbij de diverse betrokken partijen op een actieve en op een voor hun passende wijze worden betrokken. De betrokken partijen/spelers zijn cliënten/cliëntvertegenwoordigers (cliëntenraden, Wmo raden, etc.), zorgaanbieders, de gemeenten die samen de regio vormen en de zorgkantoren.

 3. Een concrete en  door de (keten)partners breed gedragen regionale meerjarenbeleidsvisie (op te leveren in mei 2016);

 4. Uitwerking van de meerjarenbeleidsvisie in een helder uitvoeringsplan (op te leveren in mei 2016). In het uitvoeringsplan moeten in ieder concreet en duidelijk uitgewerkt worden opgenomen:

o Hoe de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz in de regio Midden-IJssel zijn georganiseerd;
o Wat de meerjarige kwaliteits-, resultaats- en samenwerkingsafspraken zijn. Zowel tussen de gemeenten als met aanbieders en zorgkantoren;
o De verdere transformatieagenda voor de periode tot 2020, inclusief planning;
o De begroting op basis van de beschikbare budgetten.

 1. Het besluitvormingsproces (colleges en gemeenteraden) vanaf september 2016 waarbij u een ondersteunende rol heeft aan de programmamanager.

 2. Implementatie van de visie en het uitvoeringsplan per januari 2017.
  Legt zich toe op de doorontwikkeling van het Bijzonder Zorgteam. Eén van de belangrijkste taken van het Bijzonder Zorgteam is de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg (bemoeizorg aan zorgwekkende zorgmijders). Per 1 januari 2015 is het sociale domein ingrijpend veranderd. Dit vraagt om een herijking van de rol, taak en werkwijze van het Bijzonder Zorgteam. Hierbij moet worden aangesloten op de lokale infrastructuren (sociale wijkteams, gezinscoaches, gebiedsteams, etc.) van de gemeenten die samen de regio vormen. Dit resulteert in:

 3. Een compacte evaluatie van de huidige rol, taken en werkwijze van het Bijzonder Zorgteam in de context van het veranderde sociale domein (op te leveren eind januari/begin februari 2016);

 4. Een door de partners gedragen, concrete uitwerking van de ‘nieuwe’ (geactualiseerde) rol, taken en werkwijze van het Bijzonder Zorgteam (op te leveren in mei 2016). Deze dient aan te sluiten op de reguliere zorg en de lokale structuren (reguliere zorg en lokale structuren/werkwijzen zijn leidend);

 5. Een uitwerking van het inhoudelijke plan in concreet en door de partners gedragen voorstel over hoe het Bijzonder Zorgteam vanaf 2017 georganiseerd moet worden (op te leveren in mei 2016);

 6. Een zorgvuldige implementatie van de inhoudelijke en organisatorische uitwerking (zo snel mogelijk en uiterlijk per januari 2017).

Vereisten

Minimaal een afgeronde HBO opleiding
Aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, op het vlak van de Wmo en/ of maatschappelijke opvang en/of de geestelijke gezondheidszorg
Aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, als projectleider met het begeleiden en realiseren van complexe beleids-/veranderprocessen
Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente of relevante zorgaanbieder

Competenties

Een actie- resultaat-, uitwerkingsgerichte werkstijl.
Zelfstandig verantwoordelijk voor de concrete uitwerking en realisatie van de gewenste resultaten
Aantoonbaar kunnen begeleiden en succesvol realiseren van complexe beleids-/veranderprocessen
Een helicopterview
Samenwerkingsgericht
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Affiniteit met en aantoonbare kennis en ervaring in dit werkveld
Sensitief voor en kunnen omgaan met verschillende belangen en verhoudingen.

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

 

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  01-12-2015 10:22
  Plaats
  Amsterdam
  Geplaatst door
  Community Care cq. Rainmen Europe
  Status
  Pro
  Bijlage
  3qokmyi6kwt4i8k.docx

  Beste mevrouw, heer

  Zie mijn uitgebreide CV voor mijn verhaal en motivatie. Daarin staat wat en waarom ik u wat te bieden heb.

  Tot horens.

  Met vriendelijke groet,

  Gerard Zwerver
  Rainmaker

  [m] (+31) (0)6 164 071 77
  [e] gerard.zwerver@rainmeneurope.nl
  [i] www.rainmeneurope.nl

 • Datum
  03-12-2015 09:53
  Plaats
  Heino

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-12-2015 15:44
  Plaats
  De Bilt

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten