Projectleider Zorgsector overheid

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
01-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Deventer e.o.
Reacties
0
Bekeken
75
Status
Gesloten
Referentie
PR

Omschrijving

Wij zoeken voor de centrumgemeente Deventer een: Projectleider(PL) voor 32 uur Zorgsector.

Deventer voert namens de samenwerkende gemeenten de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz uit.
Doel: een nieuwe regionale visie te ontwikkelen voor het komende jaren beleid én een concreet uitvoeringsplan, inclusief transformatieagenda.

Wens totstandkoming

Samenwerking van cliënten en hun vertegenwoordigers, aanbieders, de aangesloten gemeenten en de zorgkantoren in de regio. Hiervoor zoeken we een PL om dit dynamische proces te trekken en de eindproducten uit te werken.

Wat ga je doen en wat is het uiteindelijke doel?
Verantwoordelijk voor uitvoering en verdere uitwerking van de startnotitie. De startnotitie is de leidraad, geen statische visie.
De PL organiseert en coördineert een open en interactief proces, kartrekker en leider bij zowel de voorbereiding als de uitwerking.

Gewenste resultaten
1. Concreet PvA ter voorbereiding proces
(procesopzet/-planning; bij voorkeur in december 2015);
2. Een open en interactief proces, betrokkenen op een actieve en op een voor hun passende wijze inzetten. Betrokkenen zijn cliënten/cliëntvertegenwoordigers (cliëntenraden, Wmo raden, etc.), zorgaanbieders, de regiogemeenten en de zorgkantoren.
3. Concreet en door de (keten)partners breed gedragen regionale visie voor de komende jaren (deadline mei 2016);
4. Uitwerking van de komende jaren beleidsvisie in een helder uitvoeringsplan . In het uitvoeringsplan staat duidelijk en concreet:
o Hoe maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz in de regio Midden-IJssel wordt georganiseerd;
o Meerjarige kwaliteits-, resultaats- en samenwerkingsafspraken zijn. Zowel tussen de gemeenten als aanbieders en zorgkantoren;
o De verdere transformatieagenda voor de periode tot 2020, inclusief planning;
o De begroting obv de beschikbare budgetten.
5. Het besluitvormingsproces (colleges en gemeenteraden) vanaf september 2016 waarbij de PL een ondersteunende rol heeft aan de programmamanager.
6. Implementatie van de visie en het uitvoeringsplan per januari 2017.

Ook legt de PL zich toe op de doorontwikkeling van het Bijzonder Zorgteam. Eén van de belangrijkste taken van het Bijzonder Zorgteam is de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg (bemoeizorg aan zorgwekkende zorgmijders). Per 1 januari 2015 is het sociale domein ingrijpend veranderd. Dit vraagt om een herijking van de rol, taak en werkwijze van het Bijzonder Zorgteam. Hierbij moet worden aangesloten op de lokale infrastructuren (sociale wijkteams, gezinscoaches, gebiedsteams, etc.) van de gemeenten die samen de regio vormen. Dit resulteert in:
1. Een evaluatie van de huidige inhoud, taken en werkwijze van het Bijzonder Zorgteam in de context van het veranderde sociale domein (op te leveren eind januari/begin februari 2016);
2. Een door de partners gedragen, concrete uitwerking van de ‘nieuwe’ (geactualiseerde) rol, taken en werkwijze van het Bijzonder Zorgteam (op te leveren in mei 2016). Deze dient aan te sluiten op de reguliere zorg en de lokale structuren (reguliere zorg en lokale structuren/werkwijzen zijn leidend);
3. Een uitwerking van het inhoudelijke plan in concreet en door de partners gedragen voorstel over hoe het Bijzonder Zorgteam vanaf 2017 georganiseerd moet worden (op te leveren in mei 2016);
4. Een zorgvuldige implementatie van de inhoudelijke en organisatorische uitwerking (zo snel mogelijk en uiterlijk per januari 2017).

Rolverdeling

De PLwerkt zelfstandig en onder de inhoudelijke en functionele aansturing van de programmamanager van de gemeente Deventer die uitvoerend is met de werkzaamheden voor de regio. De programmamanager draagt de verantwoordelijk voor de bestuursadvisering en besluitvormingsproces. De PL heeft hierin een ondersteunende rol. De teammanager maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Deventer is formeel uw opdrachtgever.

Competenties
• Een actie- resultaat-, uitwerkingsgerichte werkstijl. U bent zelfstandig verantwoordelijk voor de concrete uitwerking en realisatie van de gewenste resultaten;
• Het aantoonbaar kunnen begeleiden en succesvol realiseren van complexe beleids-/veranderprocessen;
• Een helicopterview, samenwerkingsgericht en uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
• Affiniteit met en aantoonbare kennis en ervaring in dit werkveld;
• Sensitief voor en kunnen omgaan met verschillende belangen en verhoudingen.

Voorgenomen data

De gesprekken vinden plaats in op vrijdagmiddag 11 december 2015. Gelet op de planning, kan hier niet van worden afgeweken.

Wij verzoeken u hierover geen contact met de gemeente op te nemen.

NB.
De opdracht start per 1 januari 2016. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die in december al in de gelegenheid is om zich in te werken en voor te bereiden op het proces vanaf 1 januari 2015 (schrijven plan aanpak: procesopzet/-planning).

Reacties t/m 5-12 a.s.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten