Projectleider Regionaal Kompas 2.0

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
01-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Deventer
Reacties
3
Bekeken
713
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Hartelijk dank voor uw reactie. Iedereen heeft per e-mail een terugkoppeling ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen, kijk dan in de SPAM folder of neem contact met ons op via info@matchd.nl / 033 - 204 8 204, dan kunnen wij uitzoeken waar het mis is gegaan.


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2547 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Startdatum

1-1-2016

Einddatum

1-7-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32

Sluitingsdatum

4-12-2015 om 10:00 uur

De gemeenten Olst-Wijhe, Raalte, Lochem, Zutphen en Deventer vormen samen de maatschappelijke opvang regio Midden-IJssel, ook wel bekend als de regio van de centrumgemeente Deventer. Deventer voert namens de samenwerkende gemeenten de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz uit.
Er is besloten om een nieuwe regionale meerjarenbeleidsvisie te ontwikkelen én een concreet uitvoeringsplan, inclusief transformatieagenda. Het is de wens om dit samen te ontwikkelen met cliënten en hun vertegenwoordigers, aanbieders, de deelnemende gemeenten en de zorgkantoren in de regio. Om dit interactieve proces te trekken en de eindproducten uit te werken zoeken wij een actie- en resultaatgerichte projectleider. Er is meer inhoudelijke informatie beschikbaar over de aanleiding, context, ambities en het proces inclusief de planning in de vorm van een startnotitie.

In het algemeen bent u verantwoordelijk voor de uitvoering en indien nodig de verdere uitwerking van de startnotitie. De startnotitie is met andere worden de leidraad en geen statisch document.
Als projectleider organiseert en coördineert een open en interactief proces. U bent de kartrekker en voert de pen bij zowel de voorbereidingen als de uitwerkingen. Dit resulteert in ieder geval in:

 1. Een concreet plan van aanpak ter voorbereiding op het proces (procesopzet/-planning; bij voorkeur al op te leveren in december 2015);

 2. Een open en interactief proces waarbij de diverse betrokken partijen op een actieve en op een voor hun passende wijze worden betrokken. De betrokken partijen/spelers zijn cliënten/cliëntvertegenwoordigers (cliëntenraden, Wmo raden, etc.), zorgaanbieders, de gemeenten die samen de regio vormen en de zorgkantoren.

 3. Een concrete en door de (keten)partners breed gedragen regionale meerjarenbeleidsvisie (op te leveren in mei 2016);

 4. Uitwerking van de meerjarenbeleidsvisie in een helder uitvoeringsplan (op te leveren in mei 2016). In het uitvoeringsplan moeten in ieder concreet en duidelijk uitgewerkt worden opgenomen:

o Hoe de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz in de regio Midden-IJssel zijn georganiseerd;
o Wat de meerjarige kwaliteits-, resultaats- en samenwerkingsafspraken zijn. Zowel tussen de gemeenten als met aanbieders en zorgkantoren;
o De verdere transformatieagenda voor de periode tot 2020, inclusief planning;
o De begroting op basis van de beschikbare budgetten.

 1. Het besluitvormingsproces (colleges en gemeenteraden) vanaf september 2016 waarbij u een ondersteunende rol heeft aan de programmamanager.

 2. Implementatie van de visie en het uitvoeringsplan per januari 2017.

Daarnaast legt u zich toe op de doorontwikkeling van het Bijzonder Zorgteam. Eén van de belangrijkste taken van het Bijzonder Zorgteam is de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg (bemoeizorg aan zorgwekkende zorgmijders). Per 1 januari 2015 is het sociale domein ingrijpend veranderd. Dit vraagt om een herijking van de rol, taak en werkwijze van het Bijzonder Zorgteam. Hierbij moet worden aangesloten op de lokale infrastructuren (sociale wijkteams, gezinscoaches, gebiedsteams, etc.) van de gemeenten die samen de regio vormen. Dit resulteert in:

 1. Een compacte evaluatie van de huidige rol, taken en werkwijze van het Bijzonder Zorgteam in de context van het veranderde sociale domein (op te leveren eind januari/begin februari 2016);

 2. Een door de partners gedragen, concrete uitwerking van de ‘nieuwe’ (geactualiseerde) rol, taken en werkwijze van het Bijzonder Zorgteam (op te leveren in mei 2016). Deze dient aan te sluiten op de reguliere zorg en de lokale structuren (reguliere zorg en lokale structuren/werkwijzen zijn leidend);

 3. Een uitwerking van het inhoudelijke plan in concreet en door de partners gedragen voorstel over hoe het Bijzonder Zorgteam vanaf 2017 georganiseerd moet worden (op te leveren in mei 2016);

 4. Een zorgvuldige implementatie van de inhoudelijke en organisatorische uitwerking (zo snel mogelijk en uiterlijk per januari 2017).

Positionering

U werkt zelfstandig en onder de inhoudelijke en functionele aansturing van de programmamanager van de gemeente Deventer die is belast met de werkzaamheden voor de regio. De programmamanager is verantwoordelijk voor de bestuursadvisering en het besluitvormingsproces. Daarbij heeft u een ondersteunende rol. De teammanager maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Deventer is formeel uw opdrachtgever.

Functie eisen

minimaal een afgeronde HBO opleiding is een vereiste;
minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, op het vlak van de Wmo en/ of maatschappelijke opvang en/of de geestelijke gezondheidszorg is een vereiste;
minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, als projectleider met het begeleiden en realiseren van complexe beleids-/veranderprocessen;
minimaal 2 jaar werkervaring op het vlak van de Wmo en/of maatschappelijke opvang en/ of geestelijke gezondheidszorg;
werkervaring binnen een gemeente of relevante zorgaanbieder, zoals omschreven in de opdrachtomschrijving.

Competenties

 • Een actie- resultaat-, uitwerkingsgerichte werkstijl. U bent zelfstandig verantwoordelijk voor de concrete uitwerking en realisatie van de gewenste resultaten;

 • Het aantoonbaar kunnen begeleiden en succesvol realiseren van complexe beleids-/veranderprocessen;

 • Een helicopterview, samenwerkingsgericht en uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;

 • Affiniteit met en aantoonbare kennis en ervaring in dit werkveld;

 • Sensitief voor en kunnen omgaan met verschillende belangen en verhoudingen.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  01-12-2015 23:04
  Plaats
  Enschede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-12-2015 12:34
  Plaats
  Bathmen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-12-2015 16:21
  Plaats
  Lochem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten