Strategisch Adviseur HR en Organisatie

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
01-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
7
Bekeken
465
Status
Gesloten
Referentie
20118266

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


Omschrijving

Aanvraag 20118266 Tijdelijke inhuur

Voor Waternet zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur HR en Organisatie.

Profiel organisatie en afdeling

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Samen met onze klanten zorgen wij voor het water in Amsterdam en een groot gedeelte van Utrecht en Noord-Holland. Een gebied van 700 km2 met 1,2 miljoen mensen.
De kerntaak van het programma Dienstverlening naar Mobiel (DnM) is het realiseren van toonaangevende digitale dienstverlening met superieur voor de klant van Waternet. Het programma is een groeimodel waarbij gewerkt wordt met de Agile Scrum project- en voortbrengingsmethode. Het programma heeft op dit moment een grootte van circa. 50 fte fulltime, ca. 100 fte parttime en beïnvloedt circa 350 medewerkers binnen Waternet direct. Het programma bestaat uit een programmamanagementteam, programmabureau en de medewerkers in de (nu 5) zelfsturende Scrum teams. Voor realisatie van de programmadoelen werkt DnM in nauwe samenhang met back-office en front-office afdelingen uit de sector Klant, Markt & Relaties en de afdelingen Informatisering, Automatisering en M&O uit de sector Middelen. Daarnaast werkt het DnM met een aantal externe leveranciers, waaronder developers van webbureau’s, adviseurs op het gebied van Agile & LEAN, projectmanagers en etc..

Doelstellingen programma

Het programma Dienstverlening naar Mobiel heeft rechtstreeks effect op het bedieningsmodel van Waternet aan haar 1,2 miljoen klanten. Op dit moment verstuurt Waternet nog circa 2,5 miljoen facturen en ontvangt ze 300.000 telefoongesprekken per jaar. De eerste doelstelling is 80% van het klantcontact te digitaliseren zodat dit online én geautomatiseerd verloopt. De tweede doelstelling is tweeledig. Allereerst is de introductie van werkmethoden zoals Agile Scrum bedoeld om de aansluiting tussen business en IT te verbeteren en het vermogen van Waternet om aan te haken bij een snel veranderende digitale omgeving te vergroten. Ten tweede moet de implementatie van zelfsturende teams ervoor zorgen dat die binnen LEAN cycli afdelingsprocessen structureel verbeteren totdat de offline klant (20% van het klantcontact) het ervaren maatwerk met een 8+ tevredenheid beoordeeld. De nieuwe werkwijze zoals Lean en Agile die gebruikt worden in het programma hebben een olievlekwerking over de hele organisatie.

Probleemstelling

In het programma werken medewerkers uit de diverse disciplines van de organisatie. De nieuwe werkwijze zoals Lean en Agile vraagt andere vaardigheden van de medewerkers en de aansturing van de leidinggevenden. Leidinggevenden zoeken hier naar een overkoepelende HR visie, ondersteuning in het verandertraject en regie op de verschillende HR processen binnen het veranderdomein. Tegelijkertijd vraagt de veranderende organisatie ook om een andere samenwerking tussen teams en afdelingen, om een andere organisatie-inrichting en om een andere organisatievisie. Die wordt nu geactualiseerd in een jaarlijks Strategische Persoonsplanning, maar deze mist aan slagkracht.
De strategisch adviseur HR & Organisatie adviseert en coacht betrokken afdelingshoofden, het programmamanagement, teamleiders, HR adviseurs en directie hoe succesvol om te gaan met de veranderingen in het HR en Organisatie domein

Profiel opdracht

De strategisch adviseur vervult de behoefte van de afdelingshoofden om als sparringpartner op te treden als coach, adviseur en begeleiding bij de implementatie van de veranderingen in de organisatie die worden geïnitieerd door of als gevolg van het programma DnM. De strategisch adviseur opereert primair op strategisch en tactisch niveau, maar wordt ook beoordeeld op zijn of haar bijdrage aan het succes van de feitelijke veranderoperatie.

De strategische adviseur faciliteert, spiegelt en helpt de lijnorganisatie om de verandering in te zetten. De lijn blijft daarin verantwoordelijk voor de uitvoering van de verandering. De strategische adviseur zorgt voor draagvlak in de organisatie, is in staat om te enthousiasmeren, nieuwe structuren en processen te creëren en samen met de lijn en de HRM adviseurs het proces te borgen. Voorbeelden van resultaten zouden zijn:

 • Quick Scan maken en behoeften inventariseren van de organisatie, lijn en medewerkers

 • Helpen opstellen van een HR visie met behulp van een door de organisatie gebruikt model. (follow the Sun model).

 • Adviseren bij organisatieverandering ten gevolge van automatisering van bedrijfsprocessen

 • Adviseren op de implementatie van de verandering en de veranderende organisatie en daardoor veranderende rollen.

 • Adviseren op het creëren van faciliteiten of andere structuren ten gevolge van doorstroming van medewerkers binnen en buiten de organisatie.

 • Het geven van begeleiding en coaching bij de implementatie van verandering aan de lijn.

 • Creëert in samenwerking met stakeholders draagvlak voor verandering bij OR.

 • Spiegelfunctie voor de lijn bij organisatieverandering.

 • Het geven van coaching en kennisoverdracht aan HR-adviseurs t.a.v. implementatie bij verandering.

 • Afdeling M&O adviseren over selecteren en implementeren van passende HR tooling.

De strategische adviseur rapporteert aan de programmamanager en aan de opdrachtgever vanuit de directie. De ideale kandidaat heeft ruime ervaring met LEAN en/of Agile implementaties in grootschalige dienstverlenende organisaties en grote affiniteit met de interactie tussen IT-Business. Zijn of haar kracht zit in het vermogen om in deze geformaliseerde structuren met een sterk technisch karakter ruimte te creëren voor de menselijke maat. Hij of zij adviseert slagvaardig en proactief in de inzet en verbetering van het HR instrumentarium om de programma- en organisatiedoelen te helpen bereiken.

Functie eisen

 1. U bent in het bezit van een erkend HBO/WO diploma.

 2. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare strategische advieservaring in grootschalige verandertrajecten.

 3. U hebt In de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare actuele ervaring met advisering en implementatie van (semi) overheid organisatieveranderingen.

 4. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met adviseren van organisaties in transitie naar LEAN en Agile werkwijze.

Competenties

 1. Visie: je bent in staat om een Strategische Visie op de benodigde organisatieverandering te ontwikkelen.

 2. Overtuigingskracht: je zorgt voor betrokkenheid en draagvlak voor strategische plannen, ideeën en besluiten.

 3. Communicatief: je formuleert vraagstukken op strategisch en/of tactisch niveau en behandelt gevoelige onderwerpen binnen een complexe context.

 4. Interactief binnen de organisatie: je schat complexe situaties in, doorziet welke belangen en personen binnen de organisatie een rol spelen en speelt daar op juiste wijze op in.

 5. Didactische vaardigheden: je bent in staat om kennis over te dragen aan stakeholders of HR collega’s.

Bovengenoemde competenties zullen worden getoetst tijdens het matchgesprek.

Functie wensen

 1. U bent in het bezit van een certificaat Black Belt of Master Black Belt of ruime ervaring met LEAN implementaties binnen grootschalige dienstverleningsprocessen.

 2. U hebt ruime of onderscheidende ervaring met het inzetten en verbeteren van een breed HR instrumentarium? Bij voorkeur binnen de semi-overheid.

 3. U hebt ruime of onderscheidende ervaring met het adviseren van organisaties in de transitie naar een digitaal dienstverleningsmodel voor eindklanten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

zsm

Duur

6 maanden

Optie op verlenging

6 maanden

Inzet

24-36 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

05-12-2015

Sluitingstijd

12:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


7 reacties

 • Datum
  01-12-2015 14:33
  Plaats
  Baarle Nassau

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-12-2015 21:16
  Plaats
  Wijchen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-12-2015 22:09
  Plaats
  Enkhuizen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-12-2015 17:52
  Plaats
  Badhoevedorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-12-2015 16:50
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-12-2015 08:58
  Plaats
  Langeweg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  05-12-2015 11:59
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten