Ketenbeheerder

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
01-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
219
Status
Gesloten
Referentie
1367

Omschrijving

Ketenbeheerder

Logius

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.
Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

De afdeling - Keteninformatiediensten

DigiInkoop is onderdeel van de afdeling Keteninformatiediensten (KD).
De afdeling KD levert oplossingen voor elektronisch berichtverkeer tussen overheden en hun ketenpartners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatieverwerking in het kader van een verantwoordingsketen of voor de keten van elektronisch bestellen en factureren. KD is ingericht om in opdracht het gehele traject van ontwerp tot productie en uitfasering van het elektronisch berichtverkeer binnen een keten te ondersteunen. Om dit efficiënt te kunnen doen, maakt de afdeling gebruik van een samenhangend en gestandaardiseerd pakket aan diensten. De afdeling bestaat uit een team vraag, levering en architectuur.

DigiInkoop is de digitale inkoopvoorziening voor de rijksdienst. DigiInkoop ondersteunt de inkoopprocessen - van contractbeheer tot aan factuurverwerking - en maakt het inkoopproces eenvoudiger, efficiënter en betrouwbaar. Hiermee wordt een volgende stap gezet naar een compacte(re) Rijksdienst. DigiInkoop wordt gefaseerd ingevoerd bij de Rijksdienst (78 organisaties).

Hoofdvraag

Keten Beheerder DigiInkoop
Het ketenbeheer is belegd bij het team levering voor DigiInkoop en wordt uitgevoerd door 2 beheerders. De ketenbeheerders zijn verantwoordelijk voor instandhouding van de functionaliteit.

Werkzaamheden

De ketenbeheerder bij Logius heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden.

 • Het zelfstandig uitvoeren van dagelijks incidentbeheer, probleembeheer en overige activiteiten als onderdeel van 2e lijns functioneel beheer;

 • Onderhoudt contact met lokale 1e lijn functioneel beheerders en met de DigiInkoop-leverancier ten behoeve van de dagelijkse voortgang van zaken;

 • Treedt op als aanspreekpunt inzake functionele problemen/issues en levert tweedelijns ondersteuning aan proceseigenaren/-autoriteiten binnen de ministeries;

 • Draagt zorg voor het periodieke beheer (maand, kwartaal, jaar afsluiting, etc.) van het informatiesysteem, door het uitdraaien van benodigde gegevens(lijsten);

 • Voert functionele controles ten aanzien van interfaces uit;

 • Controleert de batchverwerking, indien aan de orde;

 • Uitvoeren werkzaamheden bij implementatie van nieuwe modules;

 • Het adviseren van deelnemers aangaande functioneel-inhoudelijke aspecten van de DigiInkoop-applicatie;

 • Voert werkzaamheden uit in het kader van releasemanagement;

 • Levert functionele ondersteuning bij de uitrol van nieuwe modules;

 • Maakt helpinformatie (ten behoeve van het eerstelijns functioneel beheer binnen de organisatie) aan en wijzigt en registreert deze binnen de DigiInkoop-applicatie;

 • Is verantwoordelijk voor de training van de lokale functionele beheerders;

 • Archiveert en verwijdert historische data;

 • Verdiept zich in de bedrijfsprocessen en de optimale rol die de DigiInkoop-applicatie daarin kan spelen voor ministeries en doet verbeteringsvoorstellen aan de Change Board;

 • Inventariseert de informatiebehoeften en mogelijke knelpunten ten aanzien van de DigiInkoop-applicatie en doet voorstellen tot verbetering aan de Change Board;

 • Signaleert in het kader van pro-actief probleembeheer vroegtijdig mogelijke structurele knelpunten en adviseert over functioneel-inhoudelijke oplossingen aan de Change Board;

 • Voert vastgestelde wijzigingen door in set-up/rapportages en test deze wijzigingen op overeenstemming met voorafgestelde eisen en wensen/specificaties;

Kennis en vaardigheden

 • Kennis van alle relevante Oracle EBS modulen

 • Minimaal 5 jaar hands on Oracle EBS ervaring jaar

 • Minimaal 2 jaar ervaring in een functioneel beheer functie

 • Kennis van het melding registratie systeem clientèle is een pre

 • Ervaring met ITIL processen is een pre

 • Je kunt proces- en planmatig werken

Daarnaast gelden de volgende competenties

Competenties

 • Netwerkgericht

 • Zelfstandigheid

 • Empatisch vermogen

 • Goede communicatieve eigenschappen

 • Professioneel opdrachtgeverschap

 • Stress bestendig

 • Aanpassingsvermogen

 • Zelfsturing

 • Initiatief

Bijzonderheden

Duur

5 maanden

Startdatum

22-12-2015

Optie op verlenging

Ja

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uur

Datum geplande intakegesprek

08-12-2015 / 09-12-2015

Sluitingsdatum van uw aanbieding: 03-12-2015

Aanvrager: Wendy van Ooijen

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten