Webontwikkelaar

Opdrachtgever
Logiclevel
Geplaatst op
01-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
1
Bekeken
381
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Locatie
Amsterdam

Startdatum
15-12-2015

Einddatum
1-6-2016

Optie tot verlenging
Maximaal 6 maanden

Aantal uur per week
38

Toelichting aantal uur per week
Minimaal 32 uur per week.

Aantal posities
1

Tarief; marktconform

Aanvraagreden opmerkingen
Overbrugging totdat externe werving is afgerond.

Functie
Webontwikkelaar

Doel van de functie
Consistent en kwalitatief goed werkende front-end interfaces die voldoen aan de gebruikerservaring binnen de digitale formule.
Werk- en denkniveau
HBO

Resultaatgebieden
Begrijpt en vertaalt de klantvraag van het MT KKC, Klantommunicatieadviseurs, formulemanagement en Projectleiders in concreet uitvoerbare acties in nauwe samenwerking met Interaction designer, visual design en programmeur
Mate van klanttevredenheid op de relatie.

Productie
Vertaling van Interaction en Visual design naar code op het snijvlak vlak creativiteit en techniek ten behoeve van ontwikkeling.
Verantwoordelijk voor Opleveren front end code (o.a. HTML, CSS, Java) volgens de laatste W3C standaarden en cross-browser compatible.
Advies over front-end technologie
pro-actief adviseren met visual designers en interactieontwerpers
Bouwen en beheer van overzichtelijke en goed gedocumenteerde code
Aansturen en bewaken interne / externe ontwikkel-partijen tbv consistentie front end code
Werkt samen met designers en ontwikkelaars op het raakvlak tussen creativiteit en techniek.
Opgeleverde Frontend code binnen de digitale formule, email marketing en andere platformen waar nodig
Een strikt gescheiden code tussen opmaak (CSS), inhoud (HTML/XHTML/XML) en gedrag (Javascript)
Toekomstbestendige frontend code, e.g. responsive, adaptive tbv portalen, email en digitale contactpunten.
Documentatie waar de code in is vastgelegd.
Periodiek gecontroleerde beoordeling van frontend opleveringen
Frontend oplossingen voor vraagstukken
ICT
Adviseert over de technische inrichting van de website en stuurt waar nodig inhoudelijk leverancier bij ontwikkeling.
Adviseert het MT over de aanschaf/ontwikkeling/selectie van informatiesystemen / leveranciers / applicaties, tbv frontend ontwikkeling.

Inrichting en aansturing op web frontend HTML, HTML5, CSS, XHTML, JAVA, XML, Actionscript, AJAX e.d.
HRM
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en loopbaan.
Werkt aan zijn gezondheid en motivatie.
Levert als teamspeler een actieve bijdrage aan de resultaten van het team, de
Nagekomen afspraken in de HRM cyclus.

Is aanspreekbaar op eigen functioneren en spreekt anderen aan op hun functioneren.

De functie opereert binnen de volgende kaders

– UWV strategie en beleid
– Wet- en regelgeving SV
– Dienstverleningsbeleid
– Uitvoeringsbeleid van de kernfunctie

Vakinhoudelijke competenties
– Afgeronde HBO-opleiding
– Minimaal 3 jaar ervaring hebt met HTML, XHTML, XML, en CSS lay-out technieken
– Minimaal 2 jaar ervaring met Java
– Ervaring met Actionscript is een pre
– Sterk in innovatieve oplossingen
– Minimaal 2 jaar ervaring in samenwerken met Visual Design en Interactie Ontwerp
– Minimaal 2 jaar ervaring met het bouwen van geavanceerde user interfaces (AJAX)
– Minimaal 2 jaar ervaring met Content Management Voorzieningen en Search Engine Optimalisatie
– Minimaal 2 jaar ervaring met toegankelijkheidsstandaarden zoals drempelvrij

Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
Vraagt door over zowel korte- als lange termijnbehoeften van de klant.
Trekt lering uit de tevredenheid en klachten van de klant en onderneemt op basis hiervan acties.
Samenwerken
Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Wisselt op eigen initiatief informatie, kennis of ideeën uit met medewerkers/collega's. Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Resultaatgerichtheid
Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en heeft de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
Stelt zelfstandig en op eigen initiatief ambitieuze doelen en realiseert deze.
Grijpt tijdig in wanneer resultaten dreigen tegen te vallen.
Signaleert en doet voorstellen die leiden tot een effectief en efficiënt resultaat.
Initiatief
Signaleert kansen en handelt ernaar. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Je onderneemt zelfstandig en op eigen initiatief acties.
Kwaliteitsgerichtheid
Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen.
Zet het onderwerp ‘kwaliteit van de dienstverlening’ op de agenda tijdens overleg.
Maakt afspraken met collega’s over te behalen kwaliteit.
Organisatiesensitiviteit
Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie.
Houdt bij acties rekening met de consequenties hiervan voor andere organisatieonderdelen.
Bespreekt de belangen van de verschillende organisatieonderdelen.
Voortgangsbewaking
Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen.
Bewaakt zelfstandig de voortgang van projecten/ activiteiten, rapporteert hierover en anticipeert op verstoringen in de voortgang.
Oordeelsvorming
Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.
Weegt op eigen initiatief aspecten van een kwestie af op relevantie en haalbaarheid.
Contextinformatie en kleurbeeld
Klant & Service
De missie van Klant & Service is het realiseren van moderne dienstverlening, klantgericht en efficiënt. We zijn een flexibele, service- en oplossingsgerichte organisatie die zich continu richt op het vergroten van de zelfredzaamheid van de klant. Enerzijds doen we dat door excellente dienstverlening, denk aan ons high-performance contact center. Anderzijds richten we ons op het reduceren van de servicebehoefte bij de klant door advisering en streven we naar een verschuiving naar goedkopere serviceverlening. Dat wil zeggen van liveservice naar selfservice (Digitale dienstverlening) met een uitstekende oplosservice (klachtenbehandeling) in het geval van knelpunten.

Digitale dienstverlening
Digitale Dienstverlening is de centrale internet organisatie die voor UWV alle digitale klantcontactpunten regisseert en beheert. De samenhang wordt geborgd middels duidelijk gespecificeerde klantformules die beschrijven hoe de klant de dienstverlening ervaart en welke diensten erin te vinden zijn. De afdeling is verantwoordelijk voor het inventariseren en prioriteren van alle wijzigingen en bijbehorend beheer op de presentatielaag. Binnen Digitale Dienstverlening speelt de afdeling content management een belangrijke rol binnen zowel de eerder genoemde digitale formules, als op de meer traditionele klantcommunicatie vormen. Ten slotte is binnen de afdeling een duidelijk onderscheid gemaakt tussen Ontwikkeling & Ontwerp en de hieruit volgende

Ontwikkeling & Ontwerp is verantwoordelijk voor alle ontwikkel- en ontwerpvraagstukken. Dit beslaat alle projecten en wijzigingen op de presentatielaag richting burgers, werkgevers en partners. Verder raak dit alle digitale specialismen waaronder design, analytics en coding.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.
Omschrijving
CV volledig in het Nederlands (maximaal 7 pagina’s)

Knock-out

U dient één referentie van een relevante opdracht in. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Ingeschakeld
Afgeronde HBO opleiding (en werkniveau) Niet ingeschakeld 7
2Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met frontend development in een complexe omgeving met grote bezoekers aantallen. Beschrijf dit duidelijk in uw CV. Niet ingeschakeld 8
Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met het beschrijven van richtlijnen voor frontent development. Niet ingeschakeld 7
Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met het aansturen van derden op het gebied van frontend development. Niet ingeschakeld 9
Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als gesprekpartner met zowel de Business als de ontwikkelaars. Beschrijf dit duidelijk in uw CV. Niet ingeschakeld 9
Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met het aansturen van externe partijen. Niet ingeschakeld 8
Leverancier verklaart – evenals UWV – een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist aantoonbaar per openbaar vervoer of ongemotoriseerd van woning naar werk voor ten minste 80% van de reisafstand. Niet ingeschakeld 5

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  06-12-2015 19:41
  Plaats
  Lelystad

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten