Toezichthouder midden- en hoogspanningsprojecten

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
01-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Duiven
Reacties
0
Bekeken
266
Status
Gesloten

Omschrijving

Toezichthouder LS, MS, HS

Functieprofiel
Doel van de functie
Het zorgdragen voor de optimale beschikbaarheid van alle bedrijfsinstallaties en/of -netten, binnen de gestelde veiligheidseisen en Arbo & Milieu richtlijnen, zodat alle machines, netten, netwerken, infrastructuur en installaties van het bedrijf en derden in een goede staat verkeren en de veiligheid hiervan wordt gewaarborgd.

Resultaatgebieden
1 Werkvoorbereiding, planning
Bepaalt de aard, urgentie, planning en kosten van de uit te voeren werkzaamheden binnen de daarvoor geldende werkvoorschriften, en bereidt werkzaamheden voor in samenwerking met de interne/externe opdrachtgever of klant(opvragen en beoordelen offertes, calculeren, taakrisicoanalyses, treffen van beheersmaatregelen etc), teneinde de werkzaamheden te kunnen plannen en voorbereiden en veiligheid hiervan te kunnen borgen.

2 Correctief onderhoud
Onderzoekt zelf en/of of laat storingen onderzoeken en geeft een advies aan de opdrachtgever en/of leidinggevende over de te nemen correctieve maatregelen, gebaseerd op eerdere ervaringen, eigen expertise en binnen de afgesproken
kosten, kwaliteit, de urgentie, stelt plan op hoe de storing te verhelpen, en voert zelf uit en/of zorgt er voor dat werkzaamheden uitgevoerd worden om de storing te verhelpen, teneinde een optimale werking van machines, netten en installaties.

3 Preventief onderhoud / inspectie
Verricht zelf en/of laat periodieke controles/inspecties verrichten, binnen de afgesproken (onderhouds)planning en instructies, adviseert n.a.v. deze controles/ inspecties en verricht zelf of laat de daaruit voortvloeiende onderhouds en/of
montage werkzaamheden verrichten teneinde een optimale werking van machines, netten en installaties.

4 Coördineren
Coördineert taken en geeft instructies en aanwijzingen aan toegewezen technische medewerkers, bewaakt de voortgang en test de werking van machines, netten en installaties, conform het opgestelde plan, het veiligheidsbeleid en de bijbehorende documentatie, teneinde de onderhoudswerkzaamheden tijdig en goed uit te voeren.

5 Uitvoeren kwaliteitsactiviteiten
Stelt kwaliteitsplannen op met daarin de kwaliteitseisen en de benodigde controles en toetst tevens de kwaliteitsplannen van de leveranciers, gebruik makend van eigen kennis en ervaring, teneinde de juiste werkzaamheden te laten verrichten.

6 Arbo, milieu en veiligheid
Zorgt voor een veilige werkplek en situatie, instrueert de toegewezen medewerkers, en ziet toe op handhaving van het veiligheidsbeleid en de richtlijnen, teneinde veiligheid tijdens de werken te bevorderen.

7 In- en externe contacten
Bouwt actief contacten met relevante interne en externe partijen op en onderhoudt deze teneinde op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen om een context te creëren waarin het proces of project optimaal kan verlopen, waarmee wordt bijgedragen aan de klanttevredenheid.

8 Administratie en rapportage
Draagt zorg voor de vastlegging van relevante technische en administratieve gegevens na gereedmelding van een opdracht en op overeengekomen tijdstippen met de opdrachtgever, teneinde anderen in staat te stellen om aan de hand
van de juiste informatie te factureren, rapportages en overzichten op te stellen over aard, omvang, voortgang en evaluatie van de werkzaamheden, gericht op een optimale beheersing van de werkzaamheden.

Functieprofiel
Opleidings- en ervaringsniveau

 • 2 jaar ervaring

 • MBO

 • Vakgerichte bevoegdheden, zoals BEI-HS; AVP; B-Pack; VCA-vol; Schakelbevoegde tot
  380kV

Kwantitatieve dimensies

 • Coördineren en plannen van maximaal 5 monteurs en/of externen.

Functiespecifieke Kenmerken

 • Analyseert storingen.

 • Eén of meerdere disciplines.

 • Stelt eenvoudige werk- en veiligheidsplannen op en is verantwoordelijk voor de
  uitvoering ervan.

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van werkplannen op het gebied van veiligheid en
  tijdigheid.

 • Zelfstandig verrichten van alle (montage) werkzaamheden.

Heeft u interesse in deze functie ? Reageer dan met uw CV plus motivatie

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten