Projectleider Ketenmobiliteit

Intermediair
OneStopSourcing BV
Geplaatst op
01-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zwolle
Reacties
1
Bekeken
315
Status
Gesloten

Omschrijving

Voor onze eindklant in Zwolle zijn wij op zoek naar een Projectleider Ketenmobiliteit. Het betreft een opdracht voor gemiddeld 32 uur per week. Je start per 4 januari 2016 en de einddatum is gepland op 1 april 2016.

Achtergrond
Stimuleren van Ketenmobiliteit is een van de speerpunten van het mobiliteitsbeleid van de klant. In december 2013 is dit door Provinciale Staten vertaald in een investeringsbesluit waarmee in 4 geclusterde programmalijnen (PS/2013/816) circa 8 miljoen provinciale middelen worden ingezet ter verbetering van de bereikbaarheid van, naar en in het stedelijk gebied. In totaal zijn er 13 projecten onder 4 geclusterde programmalijnen geformuleerd.

De geclusterde programmalijnen zijn

 1. Mobiliteitsmanagement;

 2. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM);

 3. Openbaar Vervoer;

 4. Fiets.

In de afgelopen jaren is het programma Ketenmobiliteit meer en meer verweven geraakt met de regionale inzet in het rijksprogramma Beter Benutten. Dit biedt enerzijds inhoudelijke kansen, mogelijkheden tot bundeling van personele inzet en kennis en financiële multipliers. Anderzijds leidt zij tot complexe afstemmings- en besluitvormingsprocessen.

Rol projectleider
Voor 2016 (met mogelijke verlenging in 2017) wordt gezocht naar een projectleider voor het provinciale programma Ketenmobiliteit. De projectleider stuurt de vier provinciale trekkers van de vier programmalijnen inhoudelijk aan, borgt de samenhang en voert zelf regie op financiën, brede communicatie, en monitoring/effectmeting en evaluatie. De projectleider wordt ondersteund door een projectsecretaris (aansluitend aan deze functie te werven). Verder kan de projectleider gebruik maken van adviseurs op het terrein van communicatie, financiën en Monitoring & Evaluatie.

Gezamenlijk vormen de projectleider, de projectsecretaris, de 4 programmalijntrekkers en de adviseurs het ‘projectteam Ketenmobilteit’. Zoals beschreven heeft het programma Ketenmobiliteit ten dele een overlap met inhoudelijke activiteiten binnen de meerjarige regionale programma’s Beter Benutten. Dit betekent dat de projectleider regelmatig afstemt met de 3 programmaleiders Beter Benutten (Twente, Stedendriehoek en Zwolle-Kampen Netwerkstad) over de realisatie van 'zijn' doelen binnen die programma's.

In aanvulling hierop vervult de projectleider ketenmobiliteit tevens de rol van trekker van de Beter Benutten programmalijn Keten in het gebied Zwolle Kampen Netwerkstad.

Verantwoordelijkheden projectleider
De projectleider heeft zijn verantwoordelijkheden op 4 taakvelden.

 1. Projectmanagement: De projectleider stuurt het team aan om zelfstandig projecten verder af te ronden en om input uit Beter Benutten regio’s te halen en te koppelen aan programma. Tevens waakt de projectleider over organisatie, subsidieverlening en financiën.

 1. Communicatie: Doel is het meten en communiceren van de resultaten van het programma Ketenmobiliteit in algemene zin en successen in Beter Benutten in het bijzonder. Van belang daarin zijn: Monitoring en Evaluatie (M&E) en communicatie. Eindresultaat: tussen/ eindrapport en heldere communicatie naar bestuur en publiek. De projectsecretaris heeft hierin een belangrijke uitvoerende rol.

 1. Integratie beleid en programma’s: Organiseren van inhoudelijke afstemming en samenhang van het programma ketenmobiliteit met de 3 Overijsselse Beter Benutten programma’s en interne beleidsontwikkeltrajecten zoals de herijking OV-tactiek en het koersdocument Fiets.

 1. Thematrekker Programmalijn Keten om Beter Benutten ZKN

Naast de 3 verantwoordelijkheden die direct voortvloeien uit het programma Ketenmobiliteit wordt een trekkende rol verwacht van de programmalijn Keten in Beter Benutten ZKN. Een programmalijn binnen Beter Benutten is een thematisch clustering van projecten waarin afgestemd met stakeholders, maatregelen worden uitgevoerd door projectleiders. Concreet gaat het om drie projecten (Fietsstimulering, ‘De overstap’ en knoop Kampen station. De programmalijntrekker stuurt op resultaat en samenhang,

De rol van programmalijntrekker word t niet vervuld namens de provincie, maar namens de ZKN-partners in Beter Benutten (provincie, gemeenten Zwolle en Kampen, IenM en RWS). In ZKN is afgesproken dat de provincie Overijssel de trekker voor dit programma levert. Vanwege de inhoudelijke samenhang met het provinciale programma Ketenmobiliteit is dit in dit takenpakket belegd. Verantwoording wordt afgelegd bij de programmaleider BB ZKN (Daniel Uenk) voor deze programmalijn.

Functie-eisen

 • Aantoonbare ervaring met projectmanagement van complexe projecten en programma’s.

 • Aantoonbare ervaring met het rijksprogramma Beter Benutten;

 • Aantoonbare inhoudelijke kennis, kunde en ervaring op het terrein van ketenmobillteit (fiets, overstap OV);

 • Aantoonbare ervaring in het aansturen van een project en het binnen de tijd en budget leveren van de gevraagde prestaties;

 • Relevant netwerk in de stedelijke regio’s Zwolle-Kampen, Stedendriehoek en Twente.

 • Kennis van en aantoonbare ervaring met krachtenvelden, werkwijzen en verhoudingen in een provinciale organisatie;

 • Vertrouwd met de processen van de overheid, communiceren op hoogambtelijk en bestuurlijk niveau;

 • Analytisch denken en procesmatig werken;

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

 • Uitstekende sociale vaardigheden;

 • Doorzettingsvermogen en flexibiliteit;

 • Relevante opleiding op HBO of academisch niveau dan wel vergelijkbare ontwikkeling van kennis en ervaring.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  03-12-2015 09:14
  Plaats
  Amersfoort

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten