Consulent WMO

Intermediair
IQ Select B.V.
Geplaatst op
02-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Bussum
Reacties
1
Bekeken
393
Status
Gesloten

Omschrijving

Organisatie
Wijzer is de uitvoeringsdienst Sociaal Domein voor de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. Deze opdracht zal worden uitgevoerd binnen het herindicatieproject WMO.

Opdracht
De herindicaties voor huishoudelijke taken en begeleiding.

Taken en verantwoordelijkheden
•je verricht huisbezoeken;
•je onderzoekt de klantvraag door vraagverheldering;
•je verstrekt informatie op het terrein van de Wmo;
•je stelt herindicaties;
•je registreert de klantgegevens in het geautomatiseerd systeem GWS4all;
•je zorgt voor een goede onderbouwing van het advies over herindicering huishoudelijke hulp

De Wmo consulent indiceert de noodzaak voor een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De consulent draagt zorg voor de behandeling en afhandeling van Wmo-aanvragen, toetst de aanvraag op rechtmatigheid en stelt een indicatie ten behoeve van de besluitvorming op evenals rapportages en beschikkingen binnen de gestelde termijn. Er is indien nodig contact met de leveranciers of medische adviseurs om tot een goed indicatiebesluit te kunnen komen. Het plan van aanpak is leidend. De specialist neemt beslissingen op aanvragen op basis van eigen expertise, er is contact en overleg met de consulent vraagverheldering of andere specialisten.

Wat neem je mee aan gedrag en vaardigheden?
Je bent overtuigend in je gespreksvoering met de klant, waarbij je de vraag achter de vraag onderzoekt tijdens het gesprek. Je bent in staat samen met de klant de eigen mogelijkheden (eigen kracht) of die in het eigen netwerk te verkennen (kanteling Wmo). Je bent in staat de medische/psychische situaties te beoordelen en te interpreteren naar gebreken in zelfredzaamheid. Vervolgens bepaal je of en welke voorziening aanvullend noodzakelijk is. Je maakt daarbij gebruik van de wet- en regelgeving in het brede sociale domein. Je bent in staat een gedragsverandering bij de klant te bewerkstelligen en kunt omgaan met mogelijke weerstand bij de klant. Je werkt nauwkeurig en kent de rol van consulent binnen een project.

Kennis en opleiding
•Kennis van de wet- en regelgeving en beleidskaders
•Het gewenste werk- en denkniveau is HBO-niveau aangevuld met de benodigde specialistische opleidingen: een paramedische achtergrond is een pré (fysiotherapie, ergonomie of verpleegkunde, GGZ of vergelijkbaar);
•kennis van de Algemene Wet Bestuursrecht, van zorgvoorzieningen en het sociaal zekerheidsterrein, Wmo, privacy regels.
•Goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen de AWBZ en Wmo
•Kennis over en inzicht in lokale beleidskaders en rijksregelingen
•Brede kennis van de sociale kaart, adequate hulpverlening en maatwerk opties
•Kennis van vormen van ondersteuning, behandeling en begeleiding bij vragen en knelpunten inwoners
•Kennis van (voorliggende) voorzieningen op uiteenlopende gebieden
•Kennis van de producten en diensten van de relevante organisaties
•Kan goed omgaan met geautomatiseerde systemen zoals GWS

Knock-out criterium
Minimaal 32 uur per week beschikbaar,

Gunningscriteria (weging)
1.Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met herindicaties voor huishoudelijke taken en begeleiding. (30 punten)
2.Aantoonbare ervaring met het werken volgens de uitgangspunten van ‘De Kanteling’. (25 punten)
3.Aantoonbare ervaring met GWS4all. (10 punten)
4.Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau. (15 punten)
5.Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase. (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:
•Onderhandelen
•Besluitvaardigheid
•Cijfermatig inzicht
•Oordeelsvorming: beheersing van relevante methodes om tot een verdiepende diagnose te kunnen komen en een beoordeling uit te voeren.
•Verbinding kunnen leggen tussen verschillende specialismen
•Goede communicatieve vaardigheden.
•Creatief in het bedenken van passende oplossingen .
•Goed en helder kunnen schrijven en formuleren
•Goed kunnen prioriteren
•Wet en regelgeving kunnen toepassen
•In staat om ook onder druk goede prestaties te kunnen leveren
•Zelfstandig kunnen werken en toch een teamplayer zijn

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    08-12-2015 12:52
    Plaats
    Noordwijk

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten