Ervaren adviseur bodem

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
02-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Zwolle
Reacties
0
Bekeken
290
Status
Gesloten
Referentie
BCTRHI340

Omschrijving

Opdrachtomschrijving
Organisatie

Expertisecentrum
Voor de gemeente Zwolle is de eenheid Expertisecentrum hét ruimtelijk en bouwkundig adviesbureau voor de fysieke ontwikkeling en het beheer van de stad. Het Expertisecentrum kent zes afdelingen en werkt voor diverse andere interne eenheden. Daarnaast wordt steeds meer met gemeenten in de regio, de provincie en het waterschap samengewerkt. In de transitie naar een andere overheid zet de eenheid in op de volgende speerpunten: professionaliteit, het zijn van een kenniscentrum, het optimaliseren van proces- en projectgericht werken en meer accent op regie. Dit willen we natuurlijk zo duurzaam en efficiënt mogelijk doen. Er werken ruim 180 mensen bij het EC. Gedreven mensen met hart voor de stad, haar inwoners en hun vakgebied. Pro-actief als het gaat om het agenderen van nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Afdeling Leefomgeving en Erfgoed.
De afdeling levert specialistische en integrale adviezen voor ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningen, toezicht en handhaving en beleidsontwikkeling. Dit doet zij voor de gemeente Zwolle, maar ook in opdracht van regiogemeenten. De verschillende vakgebieden werken en denken samen aan oplossingen, kansen en mogelijkheden voor ruimtelijke opgaven en beleid. Die samenwerking zoeken we niet alleen binnen onze eigen afdeling en eenheid, maar juist ook met onze opdrachtgevers en met de verschillende partijen in de stad. Naast adviezen op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, levert de afdeling belangrijke bijdragen aan beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van milieu & ondergrond, groen en landschap, cultuurhistorie, monumenten en archeologie.

Visie op de Ondergrond & Gebiedsbeheerplan (grondwater) Zwolle Centraal
Zwolle heeft een vooruitstrevende visie op de integrale aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen. De afgelopen jaren is na de totstandkoming van deze visie en het vaststellen van het uitwerkingsplan (gebiedsbeheerplan) door een team gewerkt aan een unieke aanpak om de visie in de praktijk toe te passen. Het accent heeft hierbij de laatste twee jaar gelegen op onderhandelen met grondeigenaren en andere betrokken partijen en het overnemen van de verantwoordelijkheid van grondwaterverontreinigingen na het sluiten van (maatwerk)afkoopovereenkomsten. Ook in de komende periode (2016-2017) zal hier aandacht voor nodig zijn, al verschuift het accent in deze periode naar het uitdenken en –voeren van een gebiedsdekkend monitoringsplan en het (laten) ontwikkelen van een grondwatermodel. Verder wordt ook gewerkt aan de doorontwikkeling van de Visie op de ondergrond, waarbij de verbreding gezocht wordt met thema’s als de wateropgave en toekomst bestendige stad.

Kandidaatomschrijving- Ruime ervaring met toepassing Wet bodembescherming (specifiek gebiedsgericht grondwaterbeheer)

 • Ervaring met het bepalen van afkoopbedragen in het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB)

 • Ruime ervaring met de implementatie van gebiedsgericht grondwaterbeheer, bodem(grondwater)saneringen (specifiek gasfabrieksterreinen) en duurzaam gebruik van de ondergrond

 • Ruime werkervaring met werken bij adviesbureaus op terrein van bodemsanering en -advisering

 • Ervaring met het werken in een bestuurlijke omgeving en met bestuursadvisering

 • Ruime ervaring met het uitvoeren van complexe saneringen en het opstellen van bestekken en aanbestedingen

 • Kennis van subsidiemogelijkheden mbt GGB/ondergrond en voldoende contacten om hier gebruik van te kunnen maken

 • Kennis van de op stapel staande ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en Strong

 • Specifieke kennis en (saneringservaring) van/bij een zandgemeente als Zwolle is een pré

 • Je beschikt over een goed (kennis)netwerk en relaties met overheden, adviesbureau’s en aannemers

 • Je beschikt over goede mondelinge en communicatieve vaardigheden

 • Je bent klantgericht, resultaatgericht en oplossingsgericht en in staat vanuit de politieke maatschappelijke context te adviseren.

Alle werkzaamheden voer je uit in nauw overleg en onder de eindverantwoording van de senior adviseur milieu van de afdeling en de gebiedsbeheerder van Zwolle Centraal.

Toelichting op roosterFlexibele inzet, verwachting gemiddeld 20 uur per week

Eisen
Werkervaring Op CV aantoonbaar minimaal 10 jaar werkervaring. opgedaan in de afgelopen 15 jaar, met technische beleidsadvisering op het gebied van bodem en ondergrond en gebiedsgericht grondwaterbeheer bij een provincie en/ of gemeente van meer dan 100.000 inwoners.
Referentie vereist

Gunningscriteria
Werkervaring afkoopbedragen Op CV aantoonbare werkervaring met het bepalen van afkoopbedragen in het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB)
Werkervaring complexe saneringen Op CV aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van complexe saneringen en het opstellen van bestekken en aanbestedingen
Kennis subsidiemogelijkheden Op CV aantoonbare kennis van subsidiemogelijkheden m.b.t GGB/ondergrond en voldoende contacten om hier gebruik van te kunnen maken
Kennis Omgevingswet en StrongOp CV aantoonbare kennis van de op stapel staande ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en/of Strong

Aanvang opdracht

1-2-2016

Voltooiing opdracht

1-10-2016

Optie verlenging

4 x 6 maanden

Standplaats

Zwolle

Vakgebied

Ruimtelijke ordening & Milieu

Uren

20 per week

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten