Business Manager Divisie Klant en Service (K&S

Intermediair
IQ Select B.V.
Geplaatst op
02-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
3
Bekeken
494
Status
Gesloten

Omschrijving

Functienaam Business Manager Divisie Klant en Service (K&S)
MP-nummer REQ08777
Inhoud

OPDRACHTOMSCHRIJVING

Je treedt op als ambassadeur van Digitale Dienstverlening. Vanuit die rol neem je deel aan interne en externe overleggen. Je hebt een adviesrol richting MT Digitale Dienstverlening en de directie van Klant & Service voor verandervraagstukken, strategische vraagstukken, en innovatie van producten op het terrein van Digitale Dienstverlening. Je formuleert helder de business vraag die past binnen de digitale klantformules zodat een veranderingstraject gestart kan worden.
Profiel Business manager
Doel van de Functie Bijdragen aan de verbeterdoelstellingen die door Digitale Dienstverlening gesteld zijn alsook met betrekking tot zij-instromers en initiatieven van derden.
Acterend vanuit verschillende rollen; in de rol van initiator, stuurgroeplid, (gedelegeerd) opdrachtgever en/of gemandateerd inhoudsdeskundige.
De Business Manager heeft de verantwoordelijkheid om gerelateerde business documenten, die hiervoor vereist zijn, op te leveren.
Bedrijfscompetenties Klantgerichtheid Resultaatgerichtheid Samenwerken
Specifieke competenties Werk - en Denkniveau WO Netwerken Omgevingsbewustzijn Initiatief Impact Organisatiesensitiviteit
Organigram

Functieprofiel
Ontwikkeling & ontwerp manager
Optimalisatie & beheer manager
Digitale Dienstverlening K&S hoofd
Business Management
Contentmanagement manager
Publicatie teammanager
Klantredactie teammanager
Manager Business manager Klantcommunicatieadviseur Senior Kenniscommunicatieadviseur Digital delivery manager Social media manager

Functieprofiel
Resultaatgebieden Activiteiten Resultaten Klant Begrijpt de klantvraag en vertaalt deze in concrete uitvoerbare acties die binnen de kaders van het beleid vallen.
Adviseert klanten op proactieve wijze over hun behoefte.
Verbetervoorstellen die feitelijk gebaseerd zijn op klantvraag, behoefte en gedrag.
Acceptatie als deskundige.
Digitale Strategie en Beleid
Ontwikkelt en implementeert veranderingvraagstukken die bijdragen aan de centrale kaders van de digitale formule. Stelt advies en verander notities voor het MT op ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen die gesteld zijn binnen de afdeling Digitale Dienstverlening.
Succesvolle implementatie van strategische veranderingen geprioriteerd binnen het jaarplan van Digitale Dienstverlening.
Financiën, P&C Stelt in samenspraak met controllers de baten uit de businesscases op.
Goedgekeurde businesscases.
Communicatie Neemt als ambassadeur van Digitale Dienstverlening deel aan interne en externe overleggen ten behoeve de realisatie van de gestelde afdelingsdoelen.
Neemt deel aan richtinggevende netwerken op het vakgebied. Brengt informatie helder over ongeacht de doelgroep. Zorgt voor draagvlak bij te maken keuzes in het kader van de uitvoering van de formules bij Digitale Dienstverlening.
Collega’s zijn op hoogte van relevante ontwikkelingen.
Gegeven presentaties Draagvlak voor adviezen, notities.

Functieprofiel
Productie Adviseert (proactief) MT Digitale Dienstverlening alsook de directie ten aanzien van verandervraagstukken, strategische vraagstukken, en innovatie van producten op het terrein van Digitale Dienstverlening.
Definieert bij ‘zij instroomprojecten’ de digitale requirements getoetst aan de Digitale Formule.
Denkt mee in oplossingen en draagt indien nodig alternatieve oplossingsrichtingen aan ten behoeve van verandertrajecten. Formuleert op feiten gebaseerd, helder de business vraag die past binnen de Digitale Formule zodat een veranderingstraject gestart kan worden.
Ten behoeve van de uitvoering van Digitale Dienstverlening, levert Business Manager de digitale bijdrage bij de toetsing van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van Wet en regelgeving.
Levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de afdeling Digitale Dienstverlening.
Volgt ontwikkelingen op het digitale vakgebied.
Stelt businessanalyses mbt de digitale formule op.
Aangenomen en opgevolgde Adviezen en aanbevelingen zodat de Digitale Dienstverlening verbeterd wordt.
Overgenomen advies welke uitvoerbaar is gebleken.
Advies dat voldoet aan geformuleerde eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.
Door MT Digitale Dienstverlening goedgekeurde notities en projectvoorstellen. Levert de baten in de Business Case.
Helder gecommuniceerd en onderbouwd advies als onderdeel van de U-toets.
Adviezen en aanbevelingen die de Digitale Dienstverlening bevorderen.
Presentaties over marktontwikkelingen
Geaccepteerde business analyses ICT HRM Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en loopbaan. Werkt aan zijn gezondheid en motivatie. Levert als teamspeler een actieve bijdrage aan de resultaten van het team, de afdeling/divisie/UWV Is aanspreekbaar op eigen functioneren en spreekt anderen aan op hun functioneren. Nagekomen afspraken in de HRM cyclus. Beveiliging & Privacy Handelt conform de UWV richtlijnen en beleid ten aanzien van integriteit, beveiliging en privacy. Heeft voorbeeldfunctie en maakt geen misbruik van (voor)kennis en heeft zich gehouden aan het beleid.
Projecten Heeft als stuurgroeplid sturing op projectmatige activiteiten.
Adviseert de projectmanager vanuit de Digitale Formule.
Geaccepteerde bijdrage en is (mede) verantwoordelijk voor het projectresultaat.

Functieprofiel
Kaders en speelruimte De Business Manager heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een inhoudelijk goede start en uitvoering van projecten. De Business Manager is gedurende deze projecten eigenaar (SPOC: single point of contact) en gemandateerd inhoudsdeskundige. De functie opereert binnen de volgende kaders: – UWV strategie en beleid; – Wet- en regelgeving SV; – Dienstverleningsbeleid; – Uitvoeringsbeleid van de divisie.
Vakinhoudelijke competenties • Afgeronde opleiding bedrijfskunde, bestuurlijke informatiekunde of vergelijkbare opleiding op academisch niveau; • Minimaal 3 jaar ervaring met integrale methodische benadering, gebruik makend van betreffende methoden, technieken en gereedschappen; • Kennis van de mogelijkheden van Digitale Dienstverlening; • Minimaal 3 jaar ervaring met advisering op het niveau van projectopdrachtgevers, hoger management en directie. • Minimaal 3 jaar ervaring als senior adviseur en/of projectmanager met inhoudelijke digitale kennis ; • Minimaal 3 jaar ervaring in het leidinggeven aan complexe, strategisch georiënteerde digitale organisatieveranderingsprojecten en implementatietrajecten.
Gedragscompetenties
Competentie Definitie Gedragsvoorbeelden Klantgerichtheid Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid. Stelt zich dienstverlenend op en maakt actief gebruik van de eigen regelruimte. Resultaatgerichtheid Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. Signaleert en doet voorstellen die leiden tot een effectief en efficiënt resultaat.
Samenwerken
Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Helpt anderen bij het behalen van hun resultaten.

Functieprofiel
Netwerken
Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen bij het realiseren van doelstellingen; informele netwerken effectief aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen.
Legt aan anderen uit wat hij/zij onder netwerken verstaat. Brengt collega's van verschillende afdelingen met elkaar in contact.
Brengt collega's in contact met eigen relaties/ netwerken buiten de organisatie.
Stimuleert anderen om eigen relaties/ netwerken in te zetten om de afgesproken resultaten te bereiken.
Omgevingsbewustzijn
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor je eigen functie of organisatie.
Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om zich op de hoogte te houden van maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en deze kennis te benutten, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.
Initiatief
Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.
Stimuleert anderen in de directe werkomgeving zelfstandig acties te ondernemen. Vertoont voorbeeldgedrag door acties te ondernemen die in eigen organisatieonderdeel zichtbaar zijn. Neemt uit zichzelf bepaalde taken en verantwoordelijkheden op zich.
Impact
Een vertrouwenwekkende eerste indruk op anderen maken en deze weten te handhaven.
Boeit anderen door aanstekelijk enthousiasme en het doen van acceptabele, onafhankelijke uitspraken. Bespreekt onderwerpen op een wijze die krachtig en zelfverzekerd overkomt op anderen. Wekt een professionele indruk door verstand van zaken te tonen.
Organisatiesensitiviteit Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie.
Houdt bij acties rekening met de consequenties hiervan voor andere organisatieonderdelen. Bespreekt de belangen van de verschillende organisatieonderdelen.

Functieprofiel
Contextinformatie en kleurbeeld De functie wordt uitgevoerd binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede de UWV brede beleidskaders (onder meer) op het gebied van Financiën, Informatievoorziening/ICT en HRM en de vastgestelde organisatiestrategie.
Klant & Service De missie van Klant & Service is het realiseren van moderne dienstverlening, klantgericht en efficiënt. We zijn een flexibele, service- en oplossingsgerichte organisatie die zich continu richt op het vergroten van de zelfredzaamheid van de klant. Enerzijds doen we dat door excellente dienstverlening, denk aan ons high-performance contact center. Anderzijds richten we ons op het reduceren van de servicebehoefte bij de klant door advisering en streven we naar een verschuiving naar goedkopere serviceverlening. Dat wil zeggen van liveservice naar selfservice (Digitale dienstverlening) met een uitstekende oplosservice (klachtenbehandeling) in het geval van knelpunten.
Digitale dienstverlening Digitale Dienstverlening is de centrale internet organisatie die voor UWV alle digitale klantcontactpunten regisseert en beheert. De samenhang wordt geborgd middels duidelijk gespecificeerde klantformules die beschrijven hoe de klant de dienstverlening ervaart en welke diensten erin te vinden zijn. De afdeling is verantwoordelijk voor het inventariseren en prioriteren van alle wijzigingen en bijbehorend beheer op de presentatielaag. Binnen Digitale Dienstverlening speelt de afdeling content management een belangrijke rol binnen zowel de eerder genoemde digitale formules, als op de meer traditionele klantcommunicatie vormen. Ten slotte is binnen de afdeling een duidelijk onderscheid gemaakt tussen Ontwikkeling & Ontwerp en de hieruit volgende Optimalisatie & Beheer.
Business Management Business management is het projecten- en change loket voor de divisies, staven en eigen projecten. Eindverantwoordelijk voor de levering van projecten op jaarplanniveau. Daarnaast het loket voor content wijzigingen die landen bij KCA’s.
Bijzonderheden In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woonwerkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar ver

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  02-12-2015 22:30
  Plaats
  Amstelveen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-12-2015 09:26
  Plaats
  Best

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  07-12-2015 14:01
  Plaats
  Duiven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten