Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
02-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Oosten van het land
Reacties
0
Bekeken
1320
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-1012

Omschrijving

Voor een gemeente in het oosten van het land zoeken wij een Adviseur bodem met specialisme gebiedsgericht grondwaterbeheer, die kennis heeft van de op stapel staande ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en/of Strong.

De gemeente heeft een vooruitstrevende visie op de integrale aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen. De afgelopen jaren is na de totstandkoming van deze visie en het vaststellen van het uitwerkingsplan (gebiedsbeheerplan) door een team gewerkt aan een unieke aanpak om de visie in de praktijk toe te passen. Het accent heeft hierbij de laatste twee jaar gelegen op onderhandelen met grondeigenaren en andere betrokken partijen en het overnemen van de verantwoordelijkheid van grondwaterverontreinigingen na het sluiten van maatwerk afkoopovereenkomsten. Ook in de komende periode (2016-2017) zal hier aandacht voor nodig zijn, al verschuift het accent in deze periode naar het uitdenken en –voeren van een gebiedsdekkend monitoringsplan en het (laten) ontwikkelen van een grondwatermodel. Verder wordt ook gewerkt aan de doorontwikkeling van de Visie op de ondergrond, waarbij de verbreding gezocht wordt met thema’s als de wateropgave en toekomst bestendige stad.

De adviseur bodem werkt in de afdeling Leefomgeving en Erfgoed. De afdeling levert specialistische en integrale adviezen voor ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningen, toezicht en handhaving en beleidsontwikkeling. Dit doet zij voor de gemeente, maar ook in opdracht van regiogemeenten.

Vereisten

Minimaal 10 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 15 jaar, met technische beleidsadvisering op het gebied van bodem en ondergrond en gebiedsgericht grondwaterbeheer bij een provincie en/ of gemeente van meer dan 100.000 inwoners
Aantoonbare werkervaring met het bepalen van afkoopbedragen in het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB)
Ervaring met het uitvoeren van complexe saneringen en het opstellen van bestekken en aanbestedingen
Kennis van subsidiemogelijkheden m.b.t GGB/ondergrond en voldoende contacten om hier gebruik van te kunnen maken
Kennis van de op stapel staande ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en/of Strong
Ruime ervaring met toepassing Wet bodembescherming (specifiek gebiedsgericht grondwaterbeheer), de implementatie van gebiedsgericht grondwaterbeheer, bodem(grondwater)saneringen (specifiek gasfabrieksterreinen) en duurzaam gebruik van de ondergrond
Beschikt over een goed (kennis)netwerk en relaties met overheden, adviesbureau’s en aannemers
Specifieke kennis en (saneringservaring) van/bij een zandgemeente is een pré

Competenties

Gevoel voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen

Adviesvaardig: kan vanuit de politieke maatschappelijke context adviseren
Goede mondelinge en communicatieve vaardigheden
Klantgericht
Resultaatgericht
Oplossingsgericht

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten