Project Coördinator

Intermediair
Pro-Act IT
Geplaatst op
03-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Leiden
Reacties
0
Bekeken
492
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functienaam

Projectcoördinator

Organisatie

Stadsingenieurs

Aantal uren

36 uur per week

Duur

1-1-2016 tot en met 31-12-2016, optie tot verlenging van 2 x 6 maanden

Stadsingenieurs is een team dat op opdrachtbasis diensten verleent op het gebied van de inrichting en realisatie van de infrastructuur en de openbare ruimte, tegen een marktconforme prijs/kwaliteitsverhouding.

Functie

Je wordt projectleider van gemeentelijke projecten in de GWW-sector en bent daarbij verantwoordelijk voor het opstellen, aanbesteden en uitvoeren van GWW-contracten.
Doelstelling van deze opdracht is: Het zorg dragen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van complexere, civieltechnische en multidisciplinaire projecten en is daarbij directievoerder tijdens de uitvoeringsfase. Met de volgende taken:

Opstarten van projecten

 • Definieert de onderzoeksvraag c.q. projectopdracht, stelt een projectplan (ROTIK) op en zorgt voor het maken van een risicoanalyse;

 • Creëert draagvlak voor een of meer projecten door het opbouwen en onderhouden van een gemeentelijk/bestuurlijk strategisch relatienetwerk bij de start en tijdens het project;

 • Draagt zorg voor de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming rond projecten;

 • Onderhandelt over de benodigde middelen voor een of meerdere projecten (in- en extern onderzoek, financiering, benodigde menskracht e.d.);

 • Zorgt voor een goede organisatie en taakverdeling van de projectwerkzaamheden en toewijzing van de voor het project benodigde middelen.

 • Stelt capaciteitsramingen en offertes voor projecten op en bewaakt die.

 • Adviseert opdrachtgevers over de technische en financiële haalbaarheid van projecten.

Uitvoeren van projecten

 • Voert zelfstandig een of meer projecten uit.

 • Neemt deel in projectteams van opdrachtgevers

 • Zorgt voor een helder fasegewijs projectverloop volgens het Plan van Aanpak, is alert op risico’s en rapporteert periodiek voortgang en afwijkingen aan de opdrachtgever;

 • Beslist inzake de noodzaak tot (externe) uitbesteding van projectwerkzaamheden, stelt hiervoor de opdracht en het programma van eisen op en draagt zorg voor de aanbesteding en contractvorming;

 • Zorgt voor de contracteren van aannemers en bewaakt de afwikkeling van contracten op juridische, financiële, kwalitatieve en voortgangsaspecten; Is zich hierin bewust van de regisserende rol van de gemeente.

 • Zorgt voor de in- en externe afstemming en communicatie, waaronder de zorg voor publieks- en persvoorlichting;

 • Toetst de opgeleverde projectresultaten aan het Plan van Aanpak, zorgt voor de projectoplevering en draagt in dit kader relevante kennis, documenten en overige informatie over aan de opdrachtgever;

 • Signaleert aandachts- en knelpunten en geeft of adviseert de opdrachtgever(s) over alternatieven ter beperking van risico’s of ter verbetering van het resultaat.

 • Zorgt in voorkomende gevallen voor bestuurlijke besluitvorming over een project

Aansturen van het projectproces

Bij aansturen is sprake van

 • het geven van aanwijzingen hoe het werk verricht moet worden;

 • het verdelen van het werk en het houden van werkoverleg;

 • het zorgen voor de dagelijkse begeleiding.

Rapporteren en budgettering van projecten

 • Is integraal verantwoordelijk voor de coördinatie en het bewaken van de planning, de financiering en de begroting van projecten;

 • Voert (evaluatie-) onderzoeken en inventarisaties uit en verstrekt periodiek voortgangsinformatie aan de opdrachtgever;

 • Zorgt voor een goede interne informatievoorziening en voortgangsrapportage, alsmede afstemming met opdrachtgever en overige belanghebbende partijen;

 • Zorgt voor het voeren van een betrouwbare en rechtmatige projectadministratie en voor een adequate informatievoorziening vanuit deze administratie;

 • Adviseert opdrachtgevers over meer/minderwerk in projecten.

Bijdrage leveren aan organisatie (vakgebied/beleidsveld)

 • Levert in overleg met andere projectleiders een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van het projectmanagement binnen het team;

 • Adviseert over kwaliteitsverbetering in de vakgebieden van de dienst;

 • Neemt deel aan 1 of meer kennisteams.

Contacten

 • Adviseert aan en overlegt met collega’s binnen en buiten de dienst over de afstemming en uitvoering van eigen projecten.

 • Is (mede) verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de media (via Communicatie) en belanghebbenden.

 • Heeft een breed scala aan externe contacten (andere overheden, nutsbedrijven, projectontwikkelaars etc.)

 • Bij de uitvoering van het project moet in de contacten overtuigd worden, waarbij vaak sprake is van kritisch tegenspel.

Kritieke situaties

 • De projectcoördinator moet in staat zijn flexibel te opereren op verschillende inhoudelijk en bestuurlijke niveaus en in verschillende rollen en moet sensitief zijn in politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

 • De projectcoördinator vervult bij het ontwikkelen en uitvoeren van voorgenomen vernieuwingen een initiërende en anticiperende rol.

 • Hij moet in staat zijn de projectdoelstellingen uit te voeren zonder hiërarchisch bevoegd te zijn over de uitvoering.

 • Hij moet tijdens de uitvoering sterk kritisch tegenspel bieden aan aannemers waarbij hij (grote) financiële belangen moet verdedigen

Wat zijn de functie-eisen?

 • Je hebt een Hbo-opleiding Civiele Techniek.

 • Je hebt minimaal aantoonbare ervaring bij een gemeentelijk ingenieursbureau.

 • Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider.

 • Ervaring met het werken in historische binnensteden

 • Ervaring als directievoerder

 • Ervaring met projectmatig werken

 • Ervaring met het werken met geïntegreerde contracten

 • Ervaring met het aansturen van externe ingenieursbureaus

 • Aantoonbare ervaring met omgevingsmanagement

 • Je bent teamworker en communiceert makkelijk

Uiterste reactiedatum: 10-12-2015, d.m.v. motivatie en CV.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten