Senior Werkvoorbereider Wegenbouw

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
03-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Arnhem
Reacties
0
Bekeken
44
Status
Gesloten
Referentie
BCIHG008991

Omschrijving

Opdracht omschrijving
De afdeling Uitvoering Werken van de Provincie Gelderland is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken en Regiotaxi (ABGR). In totaal telt de afdeling momenteel circa 80 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd.

ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de wegenbouwprojecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Deze offerteaanvraag betreft de inzet van een (1) senior werkvoorbereider voor de in deze aanvraag beschreven activiteiten en maatregelen vanaf 1 maart 2016 tot en met 31 december 2016, met de mogelijkheid van verlenging van de termijn voor de duur van maximaal twee (2) maal zes (6) maanden voor 32 - 40 uren per week.

Je werkt voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, die gevestigd is in het gebouw Marktstate in Arnhem. In voorkomende gevallen zal een deel van de werkzaamheden op andere locaties van de provincie Gelderland worden verricht.

Senior Werkvoorbereider

Verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van civiel-technische projecten na goedkeuring Definitief Ontwerp. Het betreft hier o.a bestek, tekeningen en het (technisch) overleg met betrokken partijen;
Draagt zorg voor een goede voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen;
Draagt zorg voor een goede communicatie van de werkzaamheden naar derden;
Overlegt indien nodig met belanghebbenden (o.a. bewoners).
De werkzaamheden zijn onderdeel van het proces “voorbereiden van wegenbouw projecten vanaf definitief ontwerp tot aan de aanbesteding”. De bijbehorende produkten die hierbij geleverd worden zijn:
o Bestekstekeningen
o Werktekeningen
o Ontwerptekeningen
o RAW- bestek
o Besteksraming

De tekeningen dienen te voldoen aan de provinciale richtlijnen voor autocad-tekeningen en het bestek dient te voldoen aan de provinciale leidraad voor besteksoplossingen. Bestekken moeten worden opgesteld overeenkomstig de RAW-systematiek. Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd onder aansturing van een projectleider Wegenbouw.

In voorkomende gevallen levert de senior werkvoorbereider een bijdrage aan de contractvorming van UAV-gc projecten.

Overwerk
Het is mogelijk dat werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijden. Deze zullen worden verrekend op basis van het geoffreerde uurtarief, verhoogd met de volgende percentages:

  • Werkzaamheden op werkdagen tussen 07:30 uur -18:00 uur: basisloon = 100%

  • Werkzaamheden op werkdagen tussen 05:30 uur - 07:30 uur en 18:00 uur -20:00 uur basisloon + 25% = 125%

  • Werkzaamheden op werkdagen tussen 20.00 uur en 05.30 uur en dienstvrije dagen (zaterdag/zondag en feestdagen) basisloon + 50% = 150%

Van overwerk is sprake als er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijd van 07.30 uur - 18.00 uur waarbij de overeengekomen uren in reguliere werktijd ook gewerkt is.

Extra’s

De senior-werkvoorbereider moet beschikken over / door het detachteringsbureau worden voorzien van

  • veiligheidsschoenen;

  • mobiele telefoon met camera;

De provincie zal voorzien in een veiligheidsjas/-vest met provinciaal logo.

De kosten van deze voorzieningen worden geacht te zijn opgenomen in het uurtarief. Kosten voor zakelijke kilometers worden verrekend tegen een tarief van € 0,28 per km.

Kandidaat omschrijving

Wij zoeken een senior Werkvoorbereider die voldoet aan het volgende profiel

een HBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en relevante werkervaring;
minimaal 5 jaar relevante werkervaring (opgedaan in de periode 2005 - 2015) met het maken van bestektekeningen in Autocad;
minimaal 5 jaar relevante werkervaring (opgedaan in de periode 2005 - 2015) met het zelfstandig schrijven van RAW bestekken;
bij voorkeur ervaring met zelfstandige werkvoorbereiding van meerdere provinciale wegenbouwprojecten binnen en buiten de bebouwde kom (N-wegen) inzake asfaltonderhoud en grotere reconstructies van kruisingen;
bij voorkeur ervaring met werken in projectteams vanuit de functie van senior werkvoorbereider;
kennis van en ervaring met (de voorbereiding van) UAV-gc contracten is een pré;
een resultaatgerichte en zelfstandige houding en een pro-actieve en klantgerichte instelling.
De kandidaat is een stevige persoonlijkheid die verstand heeft van de inhoud van een GWW-project en echte kennis en ervaring heeft met complexe werkvoorbereiding. Daarnaast is de kandidaat klantvriendelijk, oplossingsgericht en correct binnen zijn verantwoordelijkheden. Kandidaat heeft gevoel voor de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de organisatie en is flexibel in zijn/haar inzet.

Inhoudelijke CV eisen

De kandidaat beschikt aantoonbaar over een HBO werk- en denkniveau, verkregen door

  • een afgeronde opleiding HTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 5 jaar relevante werkervaring, of:

  • een afgeronde opleiding MTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 10 jaar relevante werkervaring.

Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats en het afstudeerjaar.
De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar relevante werkervaring (opgedaan in de periode 2005 - 2015) met het maken van bestektekeningen in Autocad. Bij de beoordeling van de relevantie spelen omvang, complexiteit en type projecten een belangrijke rol.

Geef een toelichting (beschrijving) hoe u denkt aan de gevraagde aantoonbare ervaring in deze eis te voldoen.
De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar relevante werkervaring (opgedaan in de periode 2005 - 2015) met het zelfstandig schrijven van RAW bestekken. Bij de beoordeling van de relevantie spelen omvang, complexiteit en type projecten een belangrijke rol.

Geef een toelichting (beschrijving) hoe u denkt aan de gevraagde aantoonbare ervaring in deze eis te voldoen

Inhoudelijke CV wensen
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met zelfstandige werkvoorbereiding van meerdere provinciale wegenbouwprojecten binnen en buiten de bebouwde kom (N-wegen) inzake asfaltonderhoud en grotere reconstructies van kruisingen.

Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting minimaal twee vergelijkbare wegenbouwprojecten en licht de uitgevoerde werkzaamheden toe.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met werken in projectteams vanuit de functie van senior werkvoorbereider.

Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting minimaal twee opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan de gevraagde ervaring in deze wens voldoet.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over kennis van en ervaring met (de voorbereiding van) UAV-gc contracten.

Geef een toelichting (beschrijving) hoe u denkt aan de gevraagde kennis en ervaring in deze wens te voldoen.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over een resultaatgerichte en zelfstandige houding.

Geef een toelichting (beschrijving) hoe u denkt aan de gevraagde competenties in deze wens te voldoen. Graag onderbouwen met minimaal twee voorbeelden, met vermelding van de omstandigheden en situatie.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over een pro-actieve en klantgerichte instelling.

Geef een toelichting (beschrijving) hoe u denkt aan de gevraagde competenties in deze wens te voldoen. Graag onderbouwen met minimaal twee voorbeelden, met vermelding van de omstandigheden en situatie.

Startdatum
01-03-2016
Einddatum
31-12-2016
Uren per week, min
32
Uren per week, max
40
Uren per dag
8
Aantal verlengingen
2
Hoe vaak kan er eventueel verlengd worden?
Verlengingsperiode
6
De lengte van de verlengde periode(s) in maanden.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten