Medewerker Financiele Administratie

Intermediair
Pro-Act IT
Geplaatst op
03-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
51
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • Baker Tilly Berk NV 42 opdrachten
  • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie
Zoetermeer blijft in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Werk, Zorg en In komen (WZI)
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van reïntegratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit een vijftal teams, t.w. Beleid & Implementatie, Zorg en Inkomen, Werk en Inkomen, Handhaving en Bedrijfsbureau. Deze teams worden aangestuurd door een teammanager. De afdeling wordt aangestuurd door het afdelingshoofd.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer is op zoek naar een medewerker financiële administratie voor de uitkeringsadministratie. Tot de werkzaamheden behoren de volgende zaken:
•Autoriseert en controleert ontvangen beslissingen en mutaties op juiste en volledige verwerking in GWS
•Maakt en controleert berekeningen naar aanleiding van wijzigingen in de uitkering
•Voert wijzigingen door naar aanleiding van normwijzigingen
•Verzorgt verrekeningen met UWV en belastingdienst
•autoriseert beëindigingen van uitkeringen en berekent de terugvordering
•Voert werkzaamheden als gevolg van aanslagbiljetten van cliënten en geeft adviezen over heffingskortingen
•Autoriseert de inbreng van leningen, reserveringen en doorbetalingen van schuldhulpverlening
•Uitvoering geven aan voorschotten en doorbetalingen
•Beantwoord schriftelijke en telefonische vragen van de belastingdienst.
•Controleren van boekingsverslagen van uitkeringen.
•Verzorgen van jaaropgaven aan cliënten en aan belastingdienst en UWV

Eis
Uurtarief maximaal € 47,75 inclusief reis- en marktplaatskosten.

Gunningscriteria (weging)
1.Een relevante afgeronde MBO-opleiding (30%)
2.Mnimaal 3 jaar ervaring gedurende de laatste 5 jaar in als medewerker financiële (uitkerings-)administratie (40%)
3.Minimaal 1 jaar ervaring gedurende de laatste 3 jaar met GWS (20%)
4.Gesprek in tweede beoordelingsfase (10%)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende percentage geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaten voldoen aan de hierna te noemen competenties:
•Proactief
•Zelfsturend vermogen
•In staat zijn de samenhang te zien

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten