Projectleider Outsourcing Salarisadministratie

Opdrachtgever
Altra
Geplaatst op
03-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
6
Bekeken
539
Status
Gesloten
Referentie
1605

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten

Omschrijving

Stichting Altra zoekt kandidaten die in eerste instantie vanaf januari tot maart 2016 voor 2 dagen per week beschikbaar zijn als

Projectleider Outsourcing Salarisadministratie

Altra is een organisatie van ca 800 medewerkers, werkzaam binnen het domein van speciaal onderwijs en jeugd- en opvoedhulp. Altra is als organisatie voordurend in beweging. We anticiperen zoveel mogelijk op externe ontwikkelingen en hebben de interne ambitie om de goede dingen te blijven doen en de dingen die we doen, zo goed mogelijk te doen.

Het servicecentrum van Altra (SC), is verantwoordelijk om de ondersteunende processen (de bedrijfsvoering), zodanig in te richten dat deze blijven aansluiten bij in- en externe ontwikkelingen.

Een belangrijke ontwikkeling die wordt ingezet richt zich op de vraag wat Altra zelf, met eigen medewerkers blijft doen, en welke werkzaamheden uitbesteed kunnen worden aan marktpartijen. De criteria waaraan deze keuze getoetst wordt zijn:

 • Financiën; Is het voor Altra goedkoper of juist duurder om de dienst met eigen mensen uit te blijven voeren, afgezet tegen de kosten van het uitbesteden aan de markt.

 • Kwaliteit; Wat is het effect op de kwaliteit van de services, zoals het SC deze aan haar klanten kan leveren.

 • Flexibiliteit; De huidige ontwikkelingen in de markt vragen om het kunnen bieden van flexibiliteit in dienstverlening, maar ook in de bijbehorende kosten.

 • Risico’s; Bij de afweging uitbesteden of zelf doen, wordt ook gekeken naar de risico’s welke zich voordoen bij de twee varianten.

Ook voor het voeren van de salarisadministratie (SA), is een businesscase opgesteld waarin de afweging is gemaakt tussen het zelf uitvoeren van de werkzaamheden en het uitbesteden aan de markt. Op basis van deze businesscase is besloten de SA taken uit te besteden aan een externe marktpartij.

Vanwege de grote verwevenheid tussen het voeren van de salarisadministratie en het vastleggen en verwerken van gegevens in de HR systemen (het proces van in- door en uitstroom) wordt er één partner te geselecteerd die zowel het HR pakket beschikbaar stelt en beheert, als de uitvoerende werkzaamheden van de salarisadministratie voor Altra uit zal voeren.

Planning traject op hoofdlijnen

 • Om gebroken boekjaren te voorkomen wil Altra per 1 januari 2017 werken met de nieuwe partner en het nieuwe SA/HR systeem.

 • Om voldoende ruimte te scheppen om gezamenlijk met de geselecteerde partner een gedetailleerd implementatie en conversieplan op te kunnen stellen, is het noodzakelijk om uiterlijk mei 2016 deze partner geselecteerd te hebben. De periode na de zomer wordt dan gebruikt om de overgang naar de nieuwe situatie voor te bereiden, processen en verantwoordelijkheden in te regelen en de gegevens over te zetten van het oude naar het nieuwe systeem.

 • Het selectietraject zal plaatsvinden volgens de systematiek van een Europese aanbesteding, waarbij de publicatie van de aanbesteding eind februari / begin maart 2016 gerealiseerd moet zijn.

Wat zoeken wij

Om de outsourcing vorm te kunnen geven zoeken wij een projectleider, die het gehele selectie en implementatietraject, in afstemming met onze huidige leveranciers, kan (bege)leiden. Onderdelen welke in elk geval binnen de scope van het project vallen zijn:

Fase I Opstellen pakket van eisen en wensen (in samenwerking met de afdeling inkoop)

 • Het opstellen van een programma van eisen, in samenwerking met de betrokkenen /en de kennisdragers binnen de organisatie

 • Het opstellen en waarderen van de selectiecriteria Het zorgen voor publicatie van de aanbesteding

Fase II Het selecteren en contracteren van de leverancier

 • Het in samenwerking met het selectieteam, beoordelen van de offertes / eventuele presentatie met use cases?

 • Het afsluiten van de contracten en de services level agreement

Fase III Implementatie

 • Met de geselecteerde leverancier opstellen van het implementatieplan

 • Stapsgewijze overgang naar het nieuwe systeem / de nieuwe werkprocessen

 • Coördineren van de implementatie van de bijbehorende werkprocessen inclusief het opstellen van systeemdocumentatie en handleidingen, het opleiden en voorlichten van verschillende gebruikersgroepen

De projectleider is in deze fasen verantwoordelijk voor

 • Sturen op de kwaliteit van de (deel) projecten en de op te leveren tussen- en eindproducten

 • Sturen op de totale planning van het project en de gedefinieerde mijlpalen

 • Sturen op budget en doelstellingen zoals benoemd in de businesscase

 • Coördineren van de ontwerpfase (architectuur) / de inrichtingfase van het systeem

 • Coördineren van noodzakelijke test en acceptatiewerkzaamheden en de overdracht naar de beheer organisatie en beheer partijen

 • Tijdig rapporteren over knelpunten welke tijd, geld of kwaliteit kunnen beïnvloeden

Doelstellingen van het project

 • Uitbesteden van de salarisadministratie, waarbij de operationele / administratieve werkzaamheden zoveel bij de geselecteerde partner komen te liggen

 • Overgang van twee HR systemen Raet Online (onderwijs) en ADP-Perman (jeugdzorg), naar een pakket

 • Verbeteren van de informatievoorziening rondom HR gerelateerde onderwerpen

 • Verdere digitalisering van de HR processen, en de personeelsdossiers

 • Invoering van ESS / MSS

 • Invoering van het werken met competenties (competentiemanagement)

 • Implementeren van de personele consequenties waarbij het streven is dat personeel met werk mee over gaat naar nieuwe partij

Altra vindt het hierbij belangrijk dat deze projectleider de volgende capaciteiten bezit

 • In staat om vanuit een strakke regie en coördinatie, waar nodig te kunnen schakelen om pragmatische oplossingen in te kunnen zetten

 • HBO / academisch werk en denkniveau

 • Ruime ervaring als projectmanager

 • In staat zijn mensen te motiveren en enthousiasmeren

 • Probleemloos kunnen communiceren op alle verschillende niveaus binnen een organisatie

 • Goed kunnen omgaan met weerstanden

 • Vasthoudendheid in het bereiken van het einddoel, ook bij tegenslagen

 • Tijdig kunnen op schalen wanneer dit noodzakelijk voor de voortgang van het project

Verder vinden wij het belangrijk dat de kandidaat de volgende ervaring heeft

 • Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement

 • Aantoonbare ervaring in het outsourcen van salarisverwerking en HR pakketten

 • Kunnen aansturen van, en samenwerken met leveranciers. Hierbij is het van belang te kunnen schakelen tussen het samenwerken in een partnerrelatie, en het vanuit de zakelijke kant sturen op resultaten en afspraken.

 • Voordat gestart kan worden met de opdracht vereist Altra een VOG verklaring. Die niet langer dan een ½ jaar geleden mag zijn afgegeven

Inzet en duur van de opdracht

 • Altra is op zoek naar een projectleider die in staat is het gehele project aan te sturen.

 • Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt zal er meer of minder behoefte zijn aan de ondersteuning door de projectleider. Flexibiliteit gedurende de doorlooptijd van het traject is dan ook gewenst.

 • Per fase zal geëvalueerd worden en bekeken worden of de volgende fase ook door de projectleider uitgevoerd wordt.

 • Voor het eerste deel van de opdracht (het opstellen van het pakket van eisen) verwachten wij een inzet van 2 dagen per week, gedurende 2 maanden. Er is al veel materiaal beschikbaar (de businesscase, een projectplanning, resultaten uit eerdere workshops waarbij de behoeften in kaart zijn gebracht), waardoor een snelle start mogelijk moet zijn.

 • In eerste instantie wordt een inzet van ca 20 uur per week verwacht, waarbij wordt afgerekend op de werkelijk geleverde uren en voorafgaand aan overschrijdingen van deze uren overleg plaatsvindt met de opdrachtgever.

Dienstverband en salariëring

Omdat het gaat om een tijdelijk project wordt de vacature ingevuld door een extern in te huren projectleider, als zelfstandige of via een extern bureau.

Solliciteren

Je motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag uiterlijk 10 december, onder vermelding van projectnummer 1605 in het onderwerp. De selectieprocedure bestaat onder andere uit interviews en het inwinnen van referenties.

De eerste gesprekronde vindt plaats in week 51.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaardprocedure bij indiensttreding.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  03-12-2015 23:13
  Plaats
  Loon op Zand

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-12-2015 17:58
  Plaats
  Roermond

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-12-2015 18:26
  Plaats
  AMSTELVEEN

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  07-12-2015 10:40
  Plaats
  Coevorden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  07-12-2015 11:05
  Plaats
  De Goorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  07-12-2015 16:02
  Plaats
  Arkel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten