Tactisch Inkoopadviseur

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
03-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Zuid Holland
Reacties
1
Bekeken
233
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-1019

Omschrijving

Voor een gemeente in Zuid Holland zoeken wij een Tactisch Inkoopadviseur die verantwoordelijk wordt voor het zelfstandig uitvoeren en begeleiden van (complexe) inkooptrajecten met een contractwaarde hoger dan de Europese aanbestedingsgrens conform wet- en regelgeving. Hierin is de inkoper betrokken bij alle facetten van het aanbestedingstraject, van voorbereiding via uitvoering tot afronding en decharge.

Doel: Het begeleiden van EU aanbestedingen dan wel nationale en meervoudig onderhandse aanbestedingen op het gebied van Werken, Leveringen en Diensten. Aanbestedingen ten behoeve van de uitvoering van het fysieke domein (Beheer openbare ruimte) zullen onderdeel van de opdracht uitmaken.

Taken

Adviseert de opdrachtgever over gunning en begeleidt de opdrachtgever betreffende de besluitvorming over gunning
Voert zelfstandig tactische en/of strategische inkooptrajecten uit, waaronder Europese aanbestedingen
Formuleert de verschillende verwervingsstrategieën en bepaalt mede met de opdrachtgever welke strategie bij welke situatie past
Beschrijft en adviseert in overleg met de opdrachtgever, gebruiker en “deskundigen” onder andere het pakket van functionele en technische specificaties, juridische regelgeving, richtlijnen Europese Unie, milieuaspecten, leveringscondities, prijs, kwaliteit en kwantiteit
Overlegt met interne klant / proceseigenaar voorafgaand aan het afsluiten van te gunnen contracten met leveranciers, of offerte(s) ntwoord geven op wat in de offertevraag gesteld is. Indien dit niet het geval is stelt de inkoopadviseur een aantal vervolgstrategieën voor
Adviseert de opdrachtgever over gunning en begeleidt de opdrachtgever betreffende de besluitvorming over gunning
Draagt zorg voor de juiste toepassing van de (gestandaardiseerde) aanbestedingsdocumenten en is verantwoordelijk voor een juiste inhoudelijke weergave van de inkoopbehoefte
Verantwoordelijk voor het opstellen van (raam)overeenkomsten met de leveranciers en zorgt voor een juiste toetsing in deze
Controleert de offertes van (potentiële) leveranciers of hierin wordt voldaan aan de wensen eisen van de interne klant, gebruiker en “deskundigen”
Stelt een onafhankelijk geformuleerd gunningsadvies op, op basis waarvan bestuurlijke besluitvorming kan plaats vinden door gemandateerden
Voert aanbestedingen uit waarbij de risico’s op juridische conflicten tot een minimum beperkt worden
Toetst potentiële leveranciers voor contractering op financiële gezondheid, opdat financiële risico’s voor de Gemeente tot een minimum beperkt zijn
Voert  mogelijk implementatiewerkzaamheden uit die voortvloeien uit nieuw afgesloten inkoopovereenkomsten
Stelt leveranciersmarkt vast (marktonderzoek), door op actieve wijze marktonderzoek te doen en het signaleren van ontwikkelingen en probleemgebieden
Stelt een interne- en externe risico- en stakeholderanalyse op, om de verwachte probleemgebieden in kaart te brengen om hier proactief op te kunnen inspelen
Analyseert prijsverhoudingen en verricht onderzoek naar de continuïteit van leveranciers
Ontwikkelt een databank voor inkoopdocumentatie, product- en leveranciersgegevens en maakt deze toegankelijk voor de inkoopafdeling  en belanghebbenden binnen de Gemeente
Signaleert de te verwachte ontwikkelingen en probleemgebieden voor het inkooptraject, de mogelijkheden en onmogelijkheden en adviseert de proceseigenaar (opdrachtgever) over mogelijke oplossingsrichtingen
Signaleert en vertaalt veranderingen in Wet- en regelgeving naar concrete adviezen voor betrokken interne partijen

Vereisten

Afgeronde WO /HBO opleiding bijvoorbeeld richting commerciële economie, bij voorkeur aangevuld met NEVI 1 en 2 of  een inkoop gerelateerde inkoopopleiding
Minimaal 5 jaar ervaring als inkoopadviseur binnen publieke of vergelijkbare organisaties op het gebied van Werken, Leveringen en Diensten
Kennis en ervaring als inkoopadviseur over aanbestedingen ten behoeve van de uitvoering van fysieke domein, Beheer openbare ruimte
Minimaal 5 jaar ervaring met het begeleiden van (EU) aanbestedingen binnen de overheid
Goed op de hoogte van de Europese aanbestedingregels en de laatste ontwikkelingen
Ervaring bij inkoopprocessen met onaf­hankelijke oordeelsvorming, benaderen contacten op open, standvastige en stimulerende wijze, bemiddelen, mogelijkheden / oplossingen zien en zoeken, actief interveniëren, omgaan met stress en zorgen voor vertrouwen
Kennis van het geldende ARW

Competenties

Is in staat om het belang van de Gemeente in de af te sluiten overeenkomsten centraal te stellen
Beschikt over de kwaliteiten om in multidisciplinaire teams te opereren en hierin tot consensus te komen over de wensen en eisen m.b.t.  de aan te schaffen producten / diensten
Is in staat om juridische stukken te lezen, te begrijpen en aan te passen aan hetgeen voor het aanbestedingstraject noodzakelijk is. Hieronder vallen het (dan wel, niet, gedeeltelijk) toepasbaar verklaren / aanpassen van de inkoopvoorwaarden en standaardovereenkomsten
Op inhoud een sparringspartner voor afdelingshoofden/teamleiders
Organisatiesensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
Kan goed overtuigen, is klantvriendelijk en kan omgaan met weerstand
Is in staat een interne klant te begeleiden, (juridisch) te adviseren en indien nodig aan te sturen
Is in staat complexe offerte aanvragen op te stellen in samenwerking met de interne klant
Kan zelfstandig (raam) overeenkomsten opstellen

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    03-12-2015 20:00
    Plaats
    Rotterdam

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten