Klantmanager

Intermediair
IQ Select B.V.
Geplaatst op
04-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
3
Bekeken
406
Status
Gesloten

Omschrijving

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie
Zoetermeer blijft in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Werk, Zorg en In komen (WZI)
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van reïntegratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit een vijftal teams, t.w. Beleid & Implementatie, Zorg en Inkomen, Werk en Inkomen, Handhaving en Bedrijfsbureau. Deze teams worden aangestuurd door een teammanager. De afdeling wordt aangestuurd door het afdelingshoofd.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer is op zoek naar een ervaren klantmanagers, die zelfstandig de relaties beheren met klanten met zwaardere en/of meervoudige problematiek. De focus ligt bij deze inhuuropdracht voor 70% op de rechtmatigheid en voor 30% op de doelmatigheid.

Inzake effectief en rechtmatig verstrekking van uitkeringen (70%):
•Behandelen van aanvragen, heronderzoeken, mutaties en beëindigingen
•Verrichten van onderzoeken en verwerken van de resultaten in GWS
•Namens het College van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen
•Participeren in projecten waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling WWB

Inzake realiseren uitstroom en sociale activering (zelf en/of door inschakeling van derden) (30%)
•Voeren van (intake) gesprekken
•Stellen van diagnose en uitdiepen van de klantsituatie (assesment)
•Motiveren en selecteren
•Uitvoeren van re-integratie- en activeringstrajecten: bemiddelen en plaatsen
•Regisseren en monitoren van de trajectuitvoering door derden
•Ontwikkelen en onderhouden van netwerken
•Initiëren en (mede) ontwikkelen van nieuwe producten en werkmethodieken

Algemeen voor de opdracht geldt

•Het behalen van beoogde resultaten
•Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties
•Beslissingsbevoegd binnen gestelde kaders
•Geven van voorlichting
•Het signaleren van kansen en risico’s
•Tijdig en nauwkeuring administreren
•Uitvoering overige werkzaamheden in opdracht van leidinggevende

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  06-12-2015 22:23
  Plaats
  Steenbergen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  16-12-2015 11:49
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  28-12-2015 15:33
  Plaats
  Amersfoort

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten