Juridisch Adviseur Aanbestedingsrecht

Intermediair
FlexAmbt
Geplaatst op
04-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
2
Bekeken
536
Status
Gesloten

Omschrijving

Omschrijving opdracht
De juridisch adviseur Aanbestedingsrecht is een afgestudeerd jurist met gedegen actuele kennis en aantoonbare ervaring op het terrein van het Aanbestedingsrecht. De kandidaat is bereid en in staat volwaardig mee te draaien in de zeer omvangrijke aanbestedingspraktijk zoals die door UWV is ingericht. Hij/zij moet in staat zijn adequaat te functioneren in een bestuurlijke omgeving. Samenwerken, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en slagvaardigheid zijn essentiële competenties.

Doel van de functie
Het analyseren en vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar hun betekenis voor het juridisch domein. Het vanuit deze analyse bepalen van de impact van deze ontwikkelingen voor de positie van UWV en de door haar uit te voeren kerntaken. Het leggen en onderhouden van de verbinding van de juridische functie en het structureel bevorderen van de kwaliteit van het juridisch handelen van UWV en haar bedrijfsonderdelen.

 1. Bijdrage van de functie

De functie draagt indirect bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

 1. Hoofdtaken

5.1 Generieke taken

 Volgt interne en externe ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied gerelateerd aan UWV brede belangen. Neemt deel aan richtinggevende netwerken op het vakgebied.
 Legt vanuit het eigen vakgebied verbanden en relaties naar andere vakgebieden.
 Vertaalt deze ontwikkelingen in richtinggevende alternatieven en hanteerbare oplossingen en bereidt (beleids-)beslissingen voor.
 Zorgt voor draagvlak van te maken keuzes.
 Stelt kaderstellende regelgeving en beleidsnotities op.
 Vertegenwoordigt het concern (als specialist) op het vakgebied.
 Vervult de rol van projectmanager.

5.2 Specifieke taken

 Verkent actief de UWV-omgeving, mede met gebruikmaking van netwerken, en beoordeelt ontwikkelingen en uitkomsten van eigen en andermans analyses op relevantie voor UWV nu en in de toekomst.
 Rapporteert, publiceert en presenteert over relevante analyses op het juridische domein aan beleidsmakers en specialisten (in- en extern).
 Voert een pro-actief risicomanagement uit (d.w.z. het totaalproces van risicoanalyse, advisering en het (doen) treffen van beheersmaatregelen binnen UWV o.a. monitoren) aangaande de positie en het meerjarenplan UWV.
 Neemt waar nodig actief deel aan de bedrijfsvoering om de kwaliteit van het juridisch handelen te bevorderen

 1. Functiegebieden

Voor deze sleutel zijn de functiegebieden Advies, Informatie en Relaties dominant
 Advies Doelstelling: Het geven van adviezen voorzien van meerdere scenario’s over complexe vraagstukken in een complexe omgeving over het proces behorende bij het vakgebied ter verbetering van de bedrijfsdoelstellingen welke een bijdrage leveren aan de visie en missie van UWV.

Prestatiekenmerken

 Mate waarin het advies is overgenomen en uitvoerbaar is gebleken.
 Mate waarin het advies voldoet aan geformuleerde eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.
 Mate waarin het advies helder is gecommuniceerd.
 Informatie Het opleveren van onderzoeksresultaten als onderbouwing van het advies, dan wel het opleveren van een (risico)analyse welke leidt tot een conclusie met als doel een juiste belangenafweging te kunnen maken, risico’s te reduceren en draagvlak te creëren.

Prestatiekenmerk

 Mate waarin conclusies transparant en helder beargumenteerd zijn.
 Relaties Het opbouwen en onderhouden van een intern en extern netwerk voor zichzelf, de opdrachtgever (Raad van Bestuur en Directie), met als doel te komen tot een snelle informatievoorziening en acceptatie en draagvlak te creëren voor de op te leveren adviezen.

Prestatiekenmerk

 De mate waarin het onderhouden van relaties een bijdrage levert aan kennis buiten het eigen vakgebied.
 De mate waarin klanten tevreden zijn over het gegeven advies.
Specifiek

 • Planningen

Het opstellen van een concreet activiteitenplan en het aansturen/coördineren van de activiteiten voor zichzelf en de Raad van Bestuur met als doel de juridische risico’s te beperken.

Prestatiekenmerk

 De mate waarin vooraf een juiste planning is gemaakt.
 De mate waarin bij de uitvoering van de planning meetmomenten zijn ingepland en worden bewaakt.
 De mate waarin is ingegrepen bij onvoorziene omstandigheden.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  04-12-2015 23:20
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  18-12-2015 17:24
  Plaats
  Nijker

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten