Tactisch inkoopadviseur

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
04-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Alphen aan den Rijn
Reacties
1
Bekeken
432
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Deze vacature is offline. Iedere sollicitant heeft inmiddels persoonlijk bericht ontvangen (per mail).
Het zou kunnen zijn dat dit bericht bij uw SPAM terecht is gekomen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, horen wij dat graag.

Vriendelijke groet,
Matchd
Info@matchd.nl
033-2048204


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten

Omschrijving

Functie omschrijving

Startdatum

18-1-2016

Einddatum

17-7-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32

Sluitingsdatum

9-12-2015 om 17:00 uur

De tactisch inkoopadviseur is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren en begeleiden van (complexe) inkooptrajecten met een contractwaarde hoger dan de Europese aanbestedingsgrens conform wet- en regelgeving. Hierin is de inkoper betrokken bij alle facetten van het aanbestedingstraject, van voorbereiding via uitvoering tot afronding en decharge.

Opdracht
Het begeleiden van EU aanbestedingen dan wel nationale en meervoudig onderhandse aanbestedingen op het gebied van Werken, Leveringen en Diensten. Aanbestedingen tbv de uitvoering van het fysieke domein (Beheer openbare ruimte) zullen onderdeel van de opdracht uitmaken.

Werkzaamheden
Inkoop- en aanbestedingstrajecten
· Adviseert de opdrachtgever over gunning en begeleidt de opdrachtgever betreffende de besluitvorming over gunning.
· Voert zelfstandig tactische en/of strategische inkooptrajecten uit, waaronder Europese aanbestedingen.
· Formuleert de verschillende verwervingsstrategieën en bepaalt mede met de opdrachtgever welke strategie bij welke situatie past.
· Beschrijft en adviseert in overleg met de opdrachtgever, gebruiker en “deskundigen” onder andere het pakket van functionele en
technische specificaties, juridische regelgeving, richtlijnen Europese Unie, milieuaspecten, leveringscondities, prijs, kwaliteit en kwantiteit.
· Overlegt met interne klant / proceseigenaar voorafgaand aan het afsluiten van te gunnen contracten met leveranciers, of offerte(s)
antwoord geven op wat in de offertevraag gesteld is. Indien dit niet het geval is stelt de inkoopadviseur een aantal vervolgstrategieën voor.
· Adviseert de opdrachtgever over gunning en begeleidt de opdrachtgever betreffende de besluitvorming over gunning.
· Draagt zorg voor de juiste toepassing van de (gestandaardiseerde) aanbestedingsdocumenten en is verantwoordelijk voor een juiste
inhoudelijke weergave van de inkoopbehoefte.
· Controleert de offertes van (potentiële) leveranciers of hierin wordt voldaan aan de wensen eisen van de interne klant, gebruiker en
“deskundigen”.
· Is in staat om het belang van de Gemeente in de af te sluiten overeenkomsten centraal te stellen.
· Beschikt over de kwaliteiten om in multidisciplinaire teams te opereren en hierin tot consensus te komen over de wensen en eisen m.b.t.
de aan te schaffen producten / diensten.
· Verantwoordelijk voor het opstellen van (raam)overeenkomsten met de leveranciers en zorgt voor een juiste toetsing in deze.
· Is in staat om juridische stukken te lezen, te begrijpen en aan te passen aan hetgeen voor het aanbestedingstraject noodzakelijk is.
Hieronder vallen het (dan wel, niet, gedeeltelijk) toepasbaar verklaren / aanpassen van de inkoopvoorwaarden en
standaardovereenkomsten.
· Stelt een onafhankelijk geformuleerd gunningsadvies op, op basis waarvan bestuurlijke besluitvorming kan plaats vinden door
gemandateerden.
· Voert aanbestedingen uit waarbij de risico’s op juridische conflicten tot een minimum beperkt worden.
· Toetst potentiële leveranciers voor contractering op financiële gezondheid, opdat financiële risico’s voor de Gemeente tot een minimum
beperkt zijn.
· Voert mogelijk implementatiewerkzaamheden uit die voortvloeien uit nieuw afgesloten inkoopovereenkomsten.

Marktonderzoek
· Stelt leveranciersmarkt vast (marktonderzoek), door op actieve wijze marktonderzoek te doen en het signaleren van ontwikkelingen en
probleemgebieden.
· Stelt een interne- en externe risico- en stakeholderanalyse op, om de verwachte probleemgebieden in kaart te brengen om hier proactief
op te kunnen inspelen.
· Analyseert prijsverhoudingen en verricht onderzoek naar de continuïteit van leveranciers.
· Ontwikkelt een databank voor inkoopdocumentatie, product- en leveranciersgegevens en maakt deze toegankelijk voor de inkoopafdeling
en belanghebbenden binnen de Gemeente.
· Signaleert de te verwachte ontwikkelingen en probleemgebieden voor het inkooptraject, de mogelijkheden en onmogelijkheden en
adviseert de proceseigenaar (opdrachtgever) over mogelijke oplossingsrichtingen.
· Signaleert en vertaalt veranderingen in Wet- en regelgeving naar concrete adviezen voor betrokken interne partijen.

Functie eisen

-Minimaal afgeronde hbo-opleiding, aangevuld met NEVI 1 en/of 2 of een inkoopgerelateerde opleiding
-Werkervaring: minimaal 5 jaar ervaring als inkoopadviseur binnen publieke of vergelijkbare organisaties op het gebied van werken, leveringen en diensten
-Kennis en ervaring als inkoopadviseur over aanbestedingen ten behoeve van de uitvoering van fysieke domein, Beheer Openbare Ruimte
-Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het begeleiden van (complexe) EU aanbestedingen binnen de overheid, dit dient duidelijk naar voren te komen in het cv.
-Kandidaat is op de hoogte van de Europese aanbestedingsregels en de laatste ontwikkelingen op inkoopgebied, dit moet duidelijk terugkomen in het cv.
-Kandidaat heeft kennis van het geldende ARW
-Kandidaat beschikt over organisatiesensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Geef hiervan een voorbeeld uit uw eigen werkverleden.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  07-12-2015 18:26
  Plaats
  alphen aan den rijn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten