Informatie Voorzieningsadviseur

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
08-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
222
Status
Gesloten
Referentie
1381

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 243 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Rol InformatieVoorzieningsadviseur
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 04-01-2016
Einddatum 31-12-2016
Aantal uren per week 36
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. We werken zo veel mogelijk in samenwerking met andere inspecties. Ook werken we risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.
De ILT ontstond per 1 januari 2012 uit een samenvoeging van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Vrom Inspectie. Deze situatie heeft nog zijn weerslag op de huidige processen. De inspectie is inmiddels een meerjarig proces gestart van uniformering van processen. Daarbij doorloopt ieder proces een beoordeling aan de hand van criteria. Deze criteria zijn zodanig gekozen dat uiteindelijk een zekere mate van standaardisatie en uniformering in de processen ontstaat. Ook heeft dit als doel het aantal applicaties terug te brengen. Tot die tijd zullen zowel de nieuwe als de uit te faseren applicaties beheert moeten worden.

Welk onderdeel van ILT gaat het om?
De afdeling informatievoorziening draagt bij aan het realiseren van het Informatieplan van de ILT. Met het uitvoeren van het Informatieplan zorgt de ILT ervoor dat ze gelijke zaken gelijk kan behandelen en dat informatie efficiënt en effectief kan worden toegepast in het inspectieproces. Daartoe worden processen geüniformeerd, gaat de ILT werken met eenduidige data en wordt het aantal applicaties die in gebruik zijn fors verminderd. De afdeling Informatiemanagement levert de projectleiding voor de complexe ICT-projecten, levert informatie aan directies over de wijze waarop ze hun informatievoorziening in kunnen richten en verzorgt het functioneel beheer van de bedrijfsspecifieke applicaties. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met de Directie Concern Informatie-voorziening (min. IenM/DCI) en de Directie ICT Uitvoering (min. EZ/Dictu).

Bij de afdeling InformatieVoorziening (IV) zijn we nauw betrokken bij de transitie naar NIO (Nieuwe ICT Omgeving) van ILT. Deze transitie (ontwikkeling en implementatie) vraagt om extra IV-advies capaciteit t.b.v. zowel beheer als ontwikkeling. De afdeling is daarnaast ook bezig om haar eigen processen verder te professionaliseren en gaat naar een meer procesgeoriënteerde aansturing. De IV-adviseur die wij zoeken zal in deze dynamische omgeving veel toegevoegde waarde leveren.
De IV-adviseur zal flexibel ingezet worden. Werkzaamheden kunnen liggen in IV-Beheer, IV Ontwikkeling en IV Organisatieontwikkeling. De IV-Adviseur zoekt de samenwerking met de business, directe IV-collega’s en leveranciers. De IV-adviseur doorbreekt waar nodig vastgeroeste patronen en is in staat dynamiek en energie te brengen in de IV-afdeling.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Opleiding

 1. WO

Werkervaring

 1. Kennis en ervaring werken bij de Rijksoverheid (minimaal 10 jaar)

 2. Projectmatig en Procesmatig werken (minimaal 10 jaar ervaring)

 3. Werken met Informatievoorziening / ICT (minimaal 15 jaar ervaring)

Hard Skills

 1. Kennis van en ervaring met BISL/ASL/ITIL/ (minimaal 8 jaar)

 2. Kennis en ervaring Prince2/Programma’s/Agile (minimaal 8 jaar)

 3. Kennis en ervaring met het invoeren van procesmatige wijze van werken (minimaal 3 jaar)

 4. Werken met Informatievoorziening / ICT (minimaal 15 jaar ervaring)

Wensen

 1. Ervaring met DCI, SSC-ICT, DICTU en de Inspectie Leefomgeving en Transport

 2. Ervaring met het vastleggen van afspraken en het voorbereiden van besluiten

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Taken/Werkzaamheden

 1. Adviseren over- en sturen op beheer legacy applicaties

 2. Inrichten en operationeel organiseren van vernieuwde IV-requirementsmanagement processen

 3. Doorontwikkelen van plannen van enkele toegewezen InformatieVoorzieningsdiensten.

 4. Adviseren in IV-transitieprojecten (Analyse- en Implementatiewasstraten)

GEDRAGSKENMERKEN

 1. Organisatiesensitiviteit

 2. Verbindend leiderschap

 3. Durf

 4. Samenwerken

 5. Accuratesse

EXTRA INFORMATIE

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten