Developer Back End

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
08-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
1
Bekeken
274
Status
Gesloten
Referentie
1382

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 33 opdrachten
 • KPN Consulting 235 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Rol Developer Back End
Werkniveau Senior
Locatie Zoetermeer
Startdatum 15-02-2016
Einddatum 30-09-2016
Aantal uren per week 36/40 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

De klant is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De klant verricht in binnen- en buitenland onderzoek om tijdig dreigingen en risico’s te onderkennen voor de nationale veiligheid. De klant staat midden in de samenleving: de dynamiek van politieke ontwikkelingen en verwachtingen van burgers zijn doorlopend merkbaar. Bij de klant doe je werk dat er toe doet, elke minuut van de dag.

Organisatiemissie
De klant staat voor de nationale veiligheid door tijdig dreigingen en risico’s te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Hiertoe doet de dienst onderzoek in binnen- en buitenland. De klant deelt gericht kennis en informatie die samenwerkingspartners en belangendragers in staat stelt gepaste maatregelen te nemen. De klant signaleert, adviseert en mobiliseert anderen en reduceert zelfstandig risico’s. Hiermee vervult de dienst zijn rol in het netwerk van overheidsorganisaties die de veiligheid nationaal en internationaal beschermen.

JSCU
In de gezamenlijke Joint Sigint Cyber Unit bundelen de klant en MIVD mensen en middelen op het gebied van Signals Intelligence (Sigint) en cyberactiviteiten. Met het onderscheppen van (tele)communicatie ondersteunt de JSCU teams die onderzoek doen naar bedreigingen voor Nederland en de Nederlandse krijgsmacht. Specialisten van de JSCU helpen in het kader van de Nationale Cyber Security Strategie ook om het Nederlandse Internet veilig te houden.

Doel van het project
In een pilotfase is er een proof of concept van een virusscanstraat gebouwd. Hiermee kan bij nieuwe malwaresamples snel worden getoetst welke AV-producten in welke systeemomgevingen deze adequaat herkennen. In het huidige project wordt op basis van de in de pilotfase opgedane kennis een productiewaardig systeem gebouwd, met aandacht voor zaken als schaalbaarheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en een goede managementinterface.

Technologie

Naar verwachting zullen de volgende technologieën een belangrijke rol spelen in het project

 • Virtualisatie (VMWare ESXi)

 • Automatische softwareinstallatie (Windows)

 • Windows API (C/C++), Windows automation

 • Python web application framework zoals Flask

 • REST interfaces, integratie met Zookeeper

 • AngularJS, Bootstrap, JavaScript, CSS

Algemeen
Het projectteam zal via de Scrum-methodiek in een aantal sprints de oplossing bouwen. Voor alle teamleden geldt dat ze, zoals het betaamt binnen Scrum, in staat zijn om tot op zekere hoogte het werk van de andere specialisten over te kunnen nemen. Teamleden zijn ook in staat om nieuwe technologie snel te doorgronden en op te nemen in de te bouwen oplossing, en functioneren goed als lid van een Scrumteam. Er wordt gewerkt op basis van test-driven development. Afhankelijk van de aangeboden profielen zal er naar gestreefd worden een team van vijf man in te huren waarmee de onderstaande rollen worden ingevuld.

Aantal uren: 36/40 uur per week. (opnemen vakantie in overleg met projectleider en team)

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Ervaring met het ontwikkelen van REST services in Python, bijvoorbeeld met Flask

 • Ervaring met Python REST services in combinatie met Zookeeper

 • Ervaring met het aansturen van VMWare virtual machines in een ESXi cluster via Python (creëren en

clonen van VMs, plaatsen van bestanden in een VM, starten van applicatie in VM, communicatie met een
proces in een VM, monitoring van het cluster)

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Taken en werkzaamheden

Ontwikkelen van de backend van de scanstraat. Ontsluit functionaliteit via REST services. Backend stuurt
VMWare aan, en wordt ontsloten via Zookeeper.

EXTRA INFORMATIE

Intakegesprekken staan gepland voor 5-6 januari.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  08-12-2015 16:17
  Plaats
  Dordrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten