Project coordinator Ondersteuning

Opdrachtgever
Logiclevel
Geplaatst op
08-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Leiden
Reacties
0
Bekeken
1017
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

Functienaam
Project coördinator Ondersteuning / adviseur werkvoorbereiding (3x)

Functiegroep
Projectmedewerker

Standplaats
Leiden

Startdatum
10 januari 2016

Einddatum
31 december 2016

Tarief: scherp

Uren per week
36

Uren per dag
8

Optie tot verlenging
2 keer, 6 maanden

De opdrachtomschrijving

Zie functie beschrijving

De kandidaatomschrijving

Zie functie beschrijving

De planning

Sluiting opdracht
2 januari 2016

Gesprekken
6 januari 2016

Terugkoppeling
8 januari 2016

Eisen
•HBO werk- en denkniveau met aantoonbare civieltechnische affiniteit
•Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op werkterrein beheer openbare ruimte binnen
•Kennis van beheerdomeinen (zie verder functie tekst bijlage)

Gunningscriteria

•Kennis van RAW programmatuur, beheerpakketten (bij voorkeur GBI), Microsoft Office
10%
•Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in rol van projectleider instandhouding contracten
30%
•Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met UAV-GC, OMOP en Prestatie contracten
30%
•Aantoonbare ervaring met kwaliteitsborging uitbestede werken cluster beheer en
10%
•Minimaal aantoonbaar beschikkend over 8 van de 10 gevraagde competenties ( zie functie beschrijving)
20%

Om welke afdeling gaat het?
Cluster Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en
sportaccommodaties. Samen met onze partners en burgers zorgen wij voor een schone, hele en
veilige stad waardoor het er fijn wonen, werken en recreëren is.
De cluster bestaat uit 5 teams; team Ondersteuning (TOB), team Regie Integraal Beheer (RIB) en 3

uitvoerende teams: Civiel & Cultuurtechniek, Inzameling & Reiniging en Sport. Binnen de cluster

werken ongeveer 350 medewerkers.
In het team Ondersteuning zijn de staffuncties ondergebracht en alle ondersteunde functies die voor
uitvoering van de primaire taken van het Cluster Beheer cruciaal zijn. Bijvoorbeeld gegevensbeheer,
applicatiebeheer, planning, werkvoorbereiding & toezicht, magazijnbeheer en middelenbeheer.
Aan team RIB wordt specifiek ondersteuning verzorgd door middel van gegevensbeheer,
werkvoorbereiding, toezicht en directievoering op regulier onderhoud, groot- en vervangende
onderhoudswerkzaamheden. Dit wordt samengevat onder de term Ondersteuning. Deze
functiegroep wordt dagelijks aangestuurd door een coördinator Ondersteuning. De hiërarchische
aansturing is belegd bij de teammanager team Ondersteuning Beheer.

Wat houdt de functie in?
We zoeken een adviseur werkvoorbereiding en projectcoördinator die ter ondersteuning van de

coördinator de volgende taken uitvoert

Taken

 • Opstellen integrale project- en werkplanning en plan van aanpak vanuit gegevensbeheer,

werkvoorbereiding, toezicht en directievoering op basis input beheerders domeinen
openbare ruimte;

 • bewaking en actualiseren project- en werkplanning van werkzaamheden binnen

Ondersteuning;

 • project Coördinatie Ondersteuning;

 • project Coördinatie Werkvoorbereiding;

 • 2 -

 • opstellen voortgangsrapportages voor coördinator Ondersteuning;

 • advisering en ondersteuning coördinator Ondersteuning.

Verantwoordelijkheden

 • bewaking voortgang reguliere werkzaamheden;

 • signalering en advisering op basis van reguliere taken;

 • omzetten “wat” vraag naar de “hoe” vraag voor reguliere werkzaamheden;

 • naar derden uitvoering taken binnen kaders/mandaat gedelegeerd opdrachtgeverschap;

 • facilitering derden bij uitwerking opdracht;

 • ondersteuning Coördinator.

Bevoegdheden

Ondersteuning Coördinator

 • uitzetten reguliere werkzaamheden binnen Werkvoorbereiding;

 • kwaliteit toets (eventueel door derden);

 • organiseren her-toets / second opinion.

Wat zijn de functie-eisen?

 • HBO werk- en denkniveau met aantoonbare civieltechnische affiniteit

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op werkterrein beheer openbare ruimte binnen

gemeente 100+ met complexe historische binnenstad

 • Kennis van beheerdomeinen en aantoonbaar invulling gegeven aan contracten vanuit

beheerplannen op minimaal 6 van de volgende domeinen
o Rioleringen / Gemalen
o Water / Drainage
o Civiele kunstwerken / Walmuren en Beschoeiingen
o Wegen (asfalt en elementen) / Wegen (markeringen en wegmeubilair)
o Groen / spelen
o Openbare verlichting
o Verkeerslichteninstallaties
o Inzameling en reiniging

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in rol van projectleider instandhouding contracten

vanuit beheer (30%)

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met UAV-GC, OMOP en Prestatie contracten (30%)

 • Aantoonbare ervaring met kwaliteitsborging uitbestede werken cluster beheer en

risicomanagement (10%)

 • Minimaal aantoonbaar beschikkend over 8 van de 10 gevraagde competenties (20%)

 • Kennis van RAW programmatuur, beheerpakketten (bij voorkeur GBI), Microsoft Office

pakket en CAD pakketten (bij voorkeur Autocad MAP) (10%)

Competenties

 • Resultaatgerichtheid

 • Plannen en organiseren

 • Proces inrichten

 • 3 -

 • Probleemanalyse

 • Verbindend

 • Flexibel

 • Proactief

 • Innovatief

 • Omgevingsbewust

 • Advisering

Wat bieden wij

 • Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige

collega's;

 • Een klantgerichte en op resultaatgerichte, informele werksfeer;

 • Een professionele werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.

Uiterste reactiedatum: tot en met 3 januari 2016, d.m.v. motivatie en CV

Gesprekken op 5 en 6 januari 2016

Uitgebreide toelichting bij de functie van Project coördinator Ondersteuning/ adviseur
werkvoorbereiding.
Wat houdt de functie in?
We zoeken een adviseur werkvoorbereiding en projectcoördinator die ter ondersteuning van de
coördinator de volgende taken uitvoert.
Taken

 • Opstellen integrale project- en werkplanning en plan van aanpak vanuit gegevensbeheer,

werkvoorbereiding, toezicht en directievoering op basis input beheerders domeinen
openbare ruimte;

 • Bewaking en actualiseren project- en werkplanning van werkzaamheden binnen

Ondersteuning ;

 • Project Coördinatie Ondersteuning, omvattend

 • Kwalitatieve en kwantitatieve Intake van opdrachten vanuit team Integraal beheer

Openbare ruimte;

 • Advisering van Coördinator Ondersteuning over afstemming met senior Gegevensbeheer

en Directie en toezicht;

 • Ondersteuning van Coördinator Ondersteuning bij reguliere afstemming tussen 3

onderdelen van Ondersteuning;

 • 4 -

 • Project Coördinatie Werkvoorbereiding, omvattend

 • uitwerken opdracht werkvoorbereiding

o zelfstandig uitwerken opdracht, het maken van tekeningen, het opstellen van
uitvoeringscontracten, het maken van ramingen en ondersteuning van de
uitvoering;
o verrichten administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit de registratie
van werkopdrachten;
o adviseren over eventuele uitbesteding van (deel)werkzaamheden
o uitzetten opdrachten naar de markt; zorgdragen voor een effectieve en
efficiënte werkvoorbereiding;
o coördineert de werkzaamheden, geeft hierbij aanwijzingen en zorgt voor de
dagelijkse begeleiding;
o bewaking project voortgang binnen Werkvoorbereiding;
o kwaliteitstoets producten incl. advisering Coördinator Ondersteuning?

 • in voorkomende gevallen vervangen Coördinator Ondersteuning bij ondersteuning team

RIB

 • opstellen voortgangsrapportages voor coördinator Ondersteuning;

 • advisering en ondersteuning coördinator Ondersteuning omvattend

 • bedrijfsvoering;

 • aanvullende uitwerkingen vanuit de Visie;

 • inventarisatie, analyse werkvoorbereiding.

Verantwoordelijkheden

 • bewaking voortgang reguliere werkzaamheden;

 • signalering en advisering op basis van reguliere taken;

 • omzetten “wat” vraag naar de “hoe” vraag voor reguliere werkzaamheden;

 • naar derden uitvoering taken binnen kaders/mandaat gedelegeerd opdrachtgeverschap;

 • facilitering derden bij uitwerking opdracht;

 • ondersteuning Coördinator

o kwaliteit producten Werkvoorbereiding;
o bij warme overdracht naar Directievoering en Toezicht.
Bevoegdheden

Ondersteuning Coördinator

 • uitzetten reguliere werkzaamheden binnen Werkvoorbereiding;

 • kwaliteit toets (eventueel door derden);

 • organiseren her-toets / second opinion.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten