Project- Programmaleider Werken in Algemene Dienst

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
08-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Arnhem
Reacties
0
Bekeken
326
Status
Gesloten
Referentie
BCIHG009466

Omschrijving

Opdracht omschrijving
De provincie Gelderland werkt aan haar eigen ontwikkeling met als doel een kleinere wendbare resultaatgerichte organisatie te worden. Daarbij hoort een organisatie-inrichting die dit streven optimaal faciliteert en medewerkers die daar optimaal in kunnen bewegen. Dit streven komt samen in de realisatie van doelen van het project Werken In Algemene Dienst (WIAD). Van aanpassing van kaders zoals in de rechtspositie tot aan met een zo groot mogelijke inzetbaarheid werken in een flexibele organisatie. Het project is nodig omdat er in de huidige situatie teveel aspecten in de weg zitten, of onvoldoende passend zijn, om vanuit de nieuwe filosofie te kunnen werken.

Om dit te te doen is er 1,5 jaar geleden voor gekozen om een projectleider WIAD aan te trekken. Ondersteund door medewerkers van de afdeling P&O en andere collega’s uit de organisatie, heeft hij vorm gegeven aan de invulling van het project. Vanwege afloop van het betreffende contract start nu een nieuwe aanbestedingsprocedure.

Bij het vormgeven van een organisatie die werkt conform de principes 'in algemene dienst' zijn op een aantal niveaus aanpassingen noodzakelijk. Dat begint bij het toepassen van bij de filosofie passende besturings- en inrichtingsprincipes afgestemd op organisatie- en klantbehoefte. Daarnaast zullen er in de regelgeving op zowel organisatie- als medewerker niveau nieuwe kaders noodzakelijk zijn om opdracht, opdrachtgever en opdrachtnenimer optimaal te faciliteren. Tenslotte is er het inrichten van een centrale plek (marktplaats) waar het benodigde talent (opdrachtnemer) en opdracht elkaar via 'push and pull' kunnen vinden (matching). Daarnaast zijn er allerlei andere nauw verwante projecten/processen waarmee afstemming dient te worden gezocht.

De directie is opdrachtgever van het project. De manager Personeel en Organisatie is opdrachtnemer van het project. De projectleider neemt verantwoordelijkheid voor de realisatie van het traject. Het denken en handelen in termen van Werken In Algemene Dienst vergt een veranderaanpak die vele belanghebbende partijen met elkaar verbindt (directie, management, ondernemingsraad, vakorganisaties, medewerkers), om te komen tot een (h)erkenning van het wenselijk beleid (het waarom), wat daar voor gedaan moet worden en op welke manier (het hoe).

Daarnaast moet dit uitgevoerd worden door het aanbieden van instrumenten die dit beleid ondersteunen en arbeidsvoorwaarden die op het nieuwe handelen en denken aansluiten. De manier waarop dit vorm gegeven wordt kenmerkt zich door het ontwerpen, het oefenen en dan vaststellen (van beleid, instrumenten en regelgeving).

Sinds het aantrekken van een projectleider is een aantal belangrijke stappen gemaakt om invulling te geven aan WIAD. Er is in samenspraak met diverse partijen concept-beleid gemaakt op het gebied van mobiliteit en inzetbaarheid en belonen. En er zijn er instrumenten ontworpen, gemaakt en geintroduceerd, zoals bijvoorbeeld de introductie en doorontwikkeling van een interne marktplaats, waarin werk wordt aangeboden, de ontwikkeling van een werk-niveauwijzer die gebruikt wordt om het verdienniveau van dat werk te bepalen, de invoering van een nieuw matchingsproces inclusief een overleg van leidingegevenden over werk en beschikbare medewerkers, het concept jaargesprekkenformulier en de bijbehorende opzet voor het voeren van gesprekken in 2016. Het beleid is echter nog niet tot in de volle breedte en diepte in de organisatie geintroduceerd. Het beleid staat op het punt besproken te worden met de Ondernemingsraad en de Vakorganisaties, de instrumenten (zoals de marktplaats) worden op basis van de eerste ervaringen nog verbeterd en over de ondersteunde rechtspositieregelingen worden de gesprekken in het Georganiseerd Overleg gestart.

Hiermee komt het traject in een volgende fase van implementatie, waarbij rekening gehouden moet worden met het adaptievermogen van de organistie en in de het zich eigen maken en borgen van deze werkwijze in de organisatie. Het is de bedoeling om in 2017 het projectleiderschap over te dragen aan één van de P&O collega’s. Daartoe moet medio 2016 de borging en overdracht richting die collega starten.

Kandidaat omschrijving
Jij bent een ervaren projectleider/manager met een bewezen grote affiniteit voor HRM en een bij dit traject passende visie en overtuiging. Je stuurt vanuit samenwerking op de realisatie van de eerder gestelde doelen waarbij je binnen het krachtenveld met tegengestelde belangen de juiste prioriteiten weet te stellen en (proces)interventies kan initiëren. Je combineert een 'Hands-on mentaliteit' met een WO denkniveau. Je schakelt makkelijk met mensen en medewerkers in het project en weet hen goed te motiveren en in te zetten vanuit hun expertise en talent.

De rol van ambassadeur van het project speel je met verve. Je snapt de context van een politiek/bestuurlijke organisatie en weet wat het opereren in een ambtelijk apparaat inhoudt. Je hebt daarbij gevoel voor de werking van juridische kaders en werkt vanuit het principe ‘Hoe kan het wel?’. Je weet de verbinding te maken tussen HRM, en de andere relevante bedrijfsvoeringsaspecten, zodat de adviezen, voorstellen en acties steeds integraal benaderd en afgewogen worden. Je hebt netwerkvaardigheden die je helpen bij het realiseren van de doelstellingen. Je bent flexibel ingesteld, zodat je in staat bent om de rol die je nu hebt als projectleider te verschuiven naar iemand die die leidende rol kan overdragen aan de organsatie en in de toekomst kan optreden als extern adviseur.

Je bent resultaatgericht, je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen. Je loopt warm voor je werk, je bent er enthousiast over en je doet het omdat je het graag wilt, niet omdat het moet. Je neemt initiatief, je werkt uit eigen beweging en onderneemt zonder aansporing van iemand anders, actie of zet die in gang. Je bent sensitief, je kan je goed verplaatsen in de ander en daar op anticiperen.

Daarnaast vragen we van een Project- Programmleider Werken in Algemene Dienst

een afgeronde Academische opleiding in een bedrijfskundige en/of HR-afstudeerrichting;
minimaal 10 jaar ervaring als projectleider in een overheidsorganisatie op HR- gerelateerde projecten;
minimaal 2 organisatie brede HR-projecten succesvol geleid (in de periode 2005-2015) die zich ook hebben begeven op het inspraakterrein van medezeggenschap;
minimaal 2 organisatie brede HR-projecten succesvol geleid (in de periode 2005-2015) die zich ook verbinden met de andere bedrijfsvoering disciplines;
een goed aansluitende en bewezen visie op inzetbaarheid in combinatie met een visie op veranderaanpak is een pré;
bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring als projectleider in een provinciale organisatie op HR- gerelateerde projecten;
een opleiding projectmanagement afgerond met certificaat is een pré.
Wanneer we gebruik maken van de optie tot verlenging van de inhuur overeenkomst wordt het aantal uren per week opnieuw bepaald in relatie tot het werkaanbod in de verlengingsperiode van 6 maanden.

Inhoudelijke CV eisen
De kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde Academische opleiding in een bedrijfskundige en/of HR-afstudeerrichting.
Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring als projectleider in een overheidsorganisatie op HR- gerelateerde projecten.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan de ervaring uit deze eis voldoet. Mocht u daarnaast relevante opleidingen gevolgd hebben, benoem dan de naam van het opleidingsinstituut en het afstudeerjaar.

De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 2 organisatie brede HR-projecten succesvol geleid (in de periode 2005-2015) die zich ook hebben begeven op het inspraakterrein van medezeggenschap.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de twee verschillende projecten en uw rol waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.

De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 2 organisatie brede HR-projecten succesvol geleid (in de periode 2005-2015) die zich ook verbinden met de andere bedrijfsvoering disciplines.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de twee verschillende projecten en uw rol waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.

Inhoudelijke CV wensen
De kandidaat beschikt aantoonbaar over een goed aansluitende en bewezen visie op inzetbaarheid in combinatie met een visie op veranderaanpak.

Beschrijf concreet uw visie in de toelichting en geef daarbij aan waar u deze visie al eerder succesvol heeft uitgedragen en ingezet. Graag naam van de organisatie benoemen.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring als projectleider in een provinciale organisatie op HR- gerelateerde projecten.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan de gevraagde ervaring in deze wens voldoet. Graag ook de provincie benoemen.

De kandidaat heeft aantoonbaar een opleiding projectmanagement afgerond met certificaat.

Benoem de naam van het opleidings- of cursusinstituut, de plaats en het jaar waarin het certificaat is behaald.

De kandidaat is aantoonbaar resultaatgericht. Dat wil zeggen: je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te behalen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Geef een concrete toelichting (beschrijving) hoe u denkt aan de gevraagde competentie in deze wens te voldoen. Geef daarbij een referentie waar (onder andere) gevraagde competentie is getoond, met de naam van de organisatie en de contactpersoon van deze organisatie.

Startdatum
01-02-2016
Einddatum
31-07-2016
Uren per week, min
32
Uren per week, max
32
Uren per dag
8
Aantal verlengingen
2
Hoe vaak kan er eventueel verlengd worden?
Verlengingsperiode
6
De lengte van de verlengde periode(s) in maanden.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten