Senior BI /DWH Specialist

Opdrachtgever
Logiclevel
Geplaatst op
08-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
530
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Novaccent 21 opdrachten
 • WTS Detachering 27 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten

Omschrijving

Locatie
Amsterdam

Startdatum
1-1-2016

Einddatum
31-12-2016

Optie tot verlenging
Maximaal 24 maanden

Aantal uur per week
40

Toelichting aantal uur per week

Aantal posities
1

Tarief: scherp

Functie
Senior BI/DWH Specialist

Senior BI/DWH specialist
Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. De doelgroep van de wet bestaat uit mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op al dan niet tijdelijke ondersteuning om in hun bestaan te voorzien en/of op ondersteuning om aan het werk te komen of te blijven.

Het deelproject systeemselectie/-ondersteuning is gericht op

 • het geautomatiseerd vaststellen welke Wajongeren evident wel of geen arbeidsvermogen hebben en welke niet geautomatiseerd zijn in te delen (de ‘systeemselectie’),

 • het leveren van operationele, tactische en strategische stuurinformatie ten behoeve van de procesbesturing tijdens de uitvoering van de herindeling en de re-integratie op de arbeidsmarkt van Wajongeren met arbeidsvermogen,

 • het leveren van verantwoordingsinformatie ten behoeve van de diverse stakeholders waaronder het ministerie van SZW,

 • gegevensleveringen ten behoeve van de uitvoering waaronder de gegevenslevering aan divisie Uitkeren op basis waarvan de uitkeringen Wajongeren wettelijk worden verlaagd.

Hiertoe wordt de Basisvoorziening IaW (Integrale activering Wajong) gerealiseerd.

De senior BI/DWH specialist maakt onderdeel uit van het projectteam IaW Radar. De senior BI/DWH Specialist werkt nauw samen met collega’s en andere betrokken partijen zowel binnen als buiten het projectteam. Naast de rol van senior developer de sparring partner en vervanger in geval van afwezigheid van de architect/lead developer en mede bedenker en bewaker van de uitgangspunten, de architectuur en de standaarden van de voorziening. Heeft / verwerft kennis en begrip van de UWV bronsystemen en datastructuren en verhoudingen daartussen. Bouwt en onderhoudt datamodellen en datatransformaties. Ontwikkelt en onderhoudt rapportages. Geeft advies over het effect van veranderingen of verbeteringen en zorgt voor verbinding met andere systemen en afdelingen. Zorgt voor de eerste lijns ondersteuning aan gebruikers. Dit kunnen vragen over het gebruik van tools, de interpretatie van gegevens of bijzondere informatievragen zijn.

Hoofdtaken en werkzaamheden

 • Opstellen architectuur en ontwerp van de Basisvoorziening IaW;

 • Opzetten en beheren van technische gegevensuitwisselingsomgeving t.b.v. het ontsluiten van verschillende bronsystemen;

 • Datamodelering Gegevenslaag;

 • Uitvoeren van transformatie-analyse en modellering;

 • Realisatie van ETL-processen;

 • Uitvoeren van systeem- en integratietesten;

 • Inrichten van de ontwikkelprocessen, releasemanagement en laadprocessen;

 • Ontwikkelen, wijzigen, beheren en documenteren van de Basisvoorziening IAW

 • Bewaken van de performance van de Basisvoorziening IAW

 • Schedulen, controleren en herstellen van de laadprocessen;

 • Waarschuwen van eindgebruikers bij niet juist uitgevoerde processen;

 • Bewaken van de kwaliteit van de metagegevens;

 • Bewaken van de uitgangspunten;

 • Ontwikkelen van rapportages;

 • Beheren van de Basisvoorziening IaW conform gedefinieerde architectuur;

 • Kennisoverdracht en -borging bij betrokken afdelingen en medewerkers.

Aanvullende eisen en referentie voor de opdracht en aanbieding
Naast de ervarings- en competentie eisen die gesteld zijn binnen deze specifieke opdracht en het functieprofiel, kent deze specifieke opdracht een aantal aanvullende eisen, te weten:

 • Een afgeronde Universitaire studie op het gebied van Informatica of informatiekunde.

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met DWH systeemontwerp (functioneel en technisch) en kennis van alle (technische) datawarehouse componenten de afgelopen 6 jaar.

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met BIML en MS MDS in de afgelopen 4 jaar.

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van informatieanalyse, gegevensanalyse en dimensioneel modelleren / data modelleren in de afgelopen 6 jaar.

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare hands-on werkervaring met Microsoft SQL server 2008 of 2012, SSIS en SQL Server Database en Transact-SQL in een DWH/BI-omgeving in de afgelopen 6 jaar.

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft Reporting & Analysis Services in de afgelopen 6 jaar.

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Data Vault in de afgelopen 4 jaar.

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van systeem- en integratietesten in de afgelopen 6 jaar.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.
“UWV voert hierin een actief beleid ten aanzien van duurzaamheid en streeft naar een verminderde CO2-uitstoot. Kandidaten die gebruik maken van openbaar vervoer genieten de voorkeur.”

 1. Het functieprofiel

De vraag achter de vraag achterhalen en vertalen naar de juiste oplossing.
Klanten begeleiden bij het gebruik van BI oplossing en producten
Samen met de klant de ontwikkeling monitoren, evalueren en de oplossing door ontwikkelen.
Tevreden klanten FEZ DWH;
Producten zijn passend en bieden een oplossing voor de klantvraag (o.a. actualiteit, aggregatieniveau, presentatie)
Tevreden klant die is opgeleid in de tool en gebruik van de informatie/oplossing.
Het beheerproces is helder bij de klant. De klant is geadviseerd over het volledig uitnutten van de mogelijkheden van de geboden oplossing.

Communiceert doelgericht en op passende wijze bij de situatie en type persoon waarmee gecommuniceerd wordt (klanten en collega’s). Hieronder valt ook schriftelijke communicatie.
Een tevreden klant en een goede samenwerking binnen en buiten de afdeling.

Vakinhoudelijke competenties waaraan tenminste voldaan dient te worden zijn

 • Een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Bedrijfseconomie, BI/Informatica of een andere relevante opleiding

 • Kennis van tenminste één van de door FEZ DWH benoemde domeinen

 • Kennis van en ervaring met Informatieanalyse

 • Impactanalyse kunnen opstellen (activiteiten, ureninschatting, planning etc.)

 • Kennis van de door FEZ DWH gehanteerde aanpakken voor BI front end ontwikkeling (o.a. iteratief ontwikkelen middels prototyping)

 • Kennis van tenminste één van de binnen FEZ DWH gebruikte BI tools

 • Is in staat de klant/gebruiker begeleiden bij het formuleren van zijn vraag en gebruik van de oplossing.

Het complete overzicht van vakinhoudelijke competenties staat in de dynamische Skillmatrix behorende bij de functie.

Additionele informatie
Selectiecriteria die u positief beantwoordt moeten altijd beargumenteerd blijken uit het cv of eventuele bijlagen bij het cv. Indien dit niet het geval is, wordt de offerte zonder meer afgewezen.

CV eisen
CV volledig in het Nederlands (maximaal 7 pagina’s)

Knock-out

U dient één referentie van een relevante opdracht in. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Ingeschakeld
Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met DWH systeemontwerp (functioneel en technisch) en kennis van alle (technische) datawarehouse componenten de afgelopen 6 jaar. Ingeschakeld
Minimaal 4 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van informatieanalyse, gegevensanalyse en dimensioneel modelleren / data modelleren in de afgelopen 6 jaar. Ingeschakeld
Minimaal 4 jaar aantoonbare hands-on werkervaring met Microsoft SQL server 2008 of 2012, SSIS en SQL Server Database en Transact-SQL in een DWH/BI-omgeving in de afgelopen 6 jaar. Ingeschakeld
Een afgeronde Universitaire studie op het gebied van Informatica of informatiekunde. Niet ingeschakeld 5
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met BIML en MS MDS in de afgelopen 4 jaar. Niet ingeschakeld 10
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft Reporting & Analysis Services in de afgelopen 6 jaar. Niet ingeschakeld 10
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Data Vault in de afgelopen 4 jaar. Niet ingeschakeld 10
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van systeem- en integratietesten in de afgelopen 6 jaar. Niet ingeschakeld 10

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten