Programmamanager senior

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
08-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
737
Status
Gesloten
Referentie
1386

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Den Haag Senior 36 uur

TOELICHTING BIJ AANVRAAG 2015/3014

Rol Programmamanager
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 22-12-2015
Einddatum 30-09-2016
Aantal uren per week 36 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Hoofdvraag
Inhuur van een programmamanager m.b.t. de uitvoering van FINK.

Ad1 Programmamanagement Fink;
De programmanager is verantwoordelijk voor alle aspecten met betrekking tot de uitvoering van Fink, inclusief beleidsadvisering, communicatie en marktbewerking.
Het gaat de programmamanager aan het hart als stakeholders (mkb, financiers, andere deelnemers, EZ, Logius) aangeven als dingen in de pilot verbeterd kunnen worden. De programmamanager toont flexibiliteit en is gemotiveerd om dit soort verbeterpunten snel te realiseren.

De programmamanager combineert hiervoor affiniteit met het politiek bestuurlijke krachtenveld waarin EZ opereert; met de dagelijkse realiteit van pilotdeelnemers (zowel het mkb, de financiers, de intermediairs als de software ontwikkelaars) en affiniteit met toepassing van ICT en automatisering. Hij is in staat een vertrouwensband op te bouwen met alle bij de pilot betrokken partijen.
Fink staat voor Financieringslink. Het is een online portaal waarmee midden- en kleinbedrijven snel en gemakkelijk inzicht kunnen krijgen in hun financieringskansen bij meerdere financiers.Fink: snel en eenvoudig inzicht in uw financieringskansen

Met het online portaal van Fink ziet de ondernemer snel en gemakkelijk bij welke financiers deze in aanmerking komt voor financiering. Dit doet de ondernemer door een aanvraag te versturen naar meerdere financiers.

Financieringsmarkt verbeteren
Met Fink wil het ministerie van Economische Zaken de dynamiek in de financieringsmarkt verbeteren. Fink standaardiseert het proces van financiering aanvragen en verlenen. Daardoor het voor de mkb-ondernemer duidelijker bij welke instantie deze een financiering kan aanvragen. En voor financiers is uw aanvraag gemakkelijker te beoordelen, omdat de ondernemer deze in een gestandaardiseerd formaat aanbiedt.

Ad 2. Creëren en behouden van draagvlak onder stakeholders
De programmamanager zet zich in voor draagvlak voor Fink cq de onderligggende beleidsdoelstellingen die EZ met dit project wenst te bereiken. Zowel bij al aangehaakte stakeholders als bij kritische stakeholders. De programmamanager heeft voldoende politiek sentiment om boven de materie te staan. De programmanager wordt dan ook het aanspreekpunt voor stakeholders voor zowel technische als inhoudelijke vragen m.b.t. de pilot Fink. Het gaat om vorm te geven aan strategisch stakeholder management in een complex bestuurlijk krachtenveld. Ook hiervoor kan de programmamanager stukken ter discussie voorleggen aan de stuurgroep, op welk advies EZ uiteindelijk de koers bepaalt. De programmamanager heeft begrip voor de verschillende standpunten die stakeholders zoals financiers, mkb, accountants en belangenorganisaties hebben evenals het belang van EZ. De programmamanager heeft hierbij een goed gevoel voor de discussie markt-overheid
De programmamanager is daarmee het eerste aanspreekpunt voor EZ, Logius en alle pilot-deelnemers. Hij brengt stukken en opties voor de ontwikkeling van de pilot ter discussie en ontwikkelt een visie op hoe Fink zich verder moet ontwikkelen. De rol van programmamanager Fink uit zich in de vertaling van uitvoering van de pilot (het draagvlak, de automatisering; de toepassing van SBR) naar keuzes voor beleid en vice versa.

Ad 3 Adviseren over vervolgscenario’s Fink
De programmamanager adviseert EZ pro-actief over de verschillende mogelijkheden, met gevoel voor het krachtenveld waarin het zich begeeft en met oog voor het vraagstuk markt en overheid. Vragen over toekomstige ontwikkeling, veiligheid en eigenaarschap van Fink zullen daarbij beantwoord moeten worden.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Kennis en vaardigheden

 • Aantoonbare WO werk en denk niveau;

 • Affiniteit met beleid;

 • Can do mentaliteit;

 • Expertise in de financiering- en accountancy markt;

 • Ervaring met multi-stakeholder projecten in een politieke context;

 • Oog voor het vraagstuk markt en overheid;

 • Ervaring met het naar de markt brengen van een (klein) overheidsproduct is een pre;

 • Ervaring met aansturen van complexe trajecten waarbij de communicatie richtinggevend werd ingezet;

 • Programmatisch aansturen van FINK van de onderdelen beleidsadvisering, communicatie en uitvoering binnen de Rijksoverheid.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Werkzaamheden
De programmanager is verantwoordelijk voor alle aspecten met betrekking tot de uitvoering van Fink, inclusief beleidsadvisering, communicatie en marktbewerking.
Om dit te bereiken stelt de programmanager een programmaplan op waar deze onderdelen in naar voren komen.
Extra inzet en ondersteuning op het gebied van drie zaken is van groot belang voor de uitvoer van Fink:

 1. Programmamanagement Fink;

 2. Adviseren over het draagvlak onder stakeholders;

 3. Adviseren over vervolgscenario’s Fink.

EXTRA INFORMATIE

Herpubliceren van deze aanvraag op eigen (web)media/LinkedIn/jobboards is niet toegestaan. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven kan u worden uitgesloten.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiële kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Intakegesprekken staan gepland voor 14/15 december 2015.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten