Accountmanager (migratie) ondersteuning gemeenten van de toekomst regio Zui

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
09-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Diverse locaties binnen de regio
Reacties
1
Bekeken
751
Status
Gesloten
Referentie
RA20151209-95761

Afrondingstoelichting

Beste professional,

Bedankt voor uw reactie.

Wij hebben een selectie gemaakt van de best passende kandidaten. De kandidaat die aan ICTU is aangeboden heeft hiervan afzonderlijk bericht ontvangen van ons.

Helaas moeten wij u, indien u geen afzonderlijk bericht gehad heeft, via deze weg afwijzen. Wij wensen u veel succes met verdere sollicitaties en adviseren u onze website in de gaten te houden. Wij krijgen zeer regelmatig interessante, soortgelijke vacatures binnen. Wie weet kunnen we in de toekomst iets voor elkaar betekenen.

Hartelijke groet,

HintTech


Omschrijving

Beste Freelancer,

Voor Stichting #ICTU is #HintTech op zoek naar een Accountmanager (migratie) ondersteuning gemeenten van de toekomst regio Zuid-Holland en Zeeland

Inzet
Locatie werkzaamheden 1 tot 1,5 dag per week in Den Haag, rest in de regio
Gewenste aanvangsdatum z.s.m, in ieder geval per 4 januari 2016
Verwachte einddatum 1 juli 2016, verlenging mogelijk
Aantal uren inzet per week 24-32
Gewenste dagen in de week inzet (indien van toepassing) 4

Reageren uiterlijk: 14 december 14.00 uur

Evt. selectiegesprekken vinden plaats op: ntb

Taakomschrijving
De stroom vluchtelingen leidt bij gemeenten tot dilemma’s en vraagstukken waar ondersteuning bij nodig is. De vraag naar huisvesting voor vergunninghouders wordt nog groter. Inmiddels wachten zo’n 17.000 vergunninghouders op woonruimte. Daarnaast is op grote schaal noodopvang nodig. Het programma Gemeenten van de toekomst (GvdT) van BZK ondersteunt gemeenten vraaggericht bij de brede keten, d.w.z. van organisatie van informatieavonden tot en met inburgering en integratie. Hiertoe is samen met andere ministeries, het platform opnieuw thuis en de VNG het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) ingericht om gemeenten te ondersteunen.

Doel van het OTAV is het ondersteunen van gemeenten bij de huidige opgaven met betrekking tot de opvang, huisvesting, zorg, onderwijs, gezondheid en participatie van de steeds groter wordende aantallen asielzoekers en vergunninghouders. Het ondersteuningsaanbod van het OTAV richt zich op alle thema’s die hieraan gerelateerd zijn, waaronder: het realiseren van voldoende passende woonruimte voor vergunninghouders, maatschappelijke begeleiding vergunninghouders, opgaven met betrekking tot werk en inkomen voor vergunninghouders, politiek en maatschappelijk draagvlak en veiligheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande expertise, regionale regietafels en netwerken en worden deze op een effectieve wijze ingezet. Het OTAV zal haar bevindingen regelmatig rapporteren aan de Landelijke Regie tafel zoals genoemd in het bestuursakkoord.

Zowel de VNG als het programma GvdT van het ministerie van BZK leveren 5 accountmanagers t.b.v. het OTAV. De accountmanagers van BZK worden vanuit de opdracht van de Vliegende Brigade aan het OTAV toegevoegd, maar zullen in de praktijk vanuit het OTAV opereren en zich bij gemeenten presenteren als accountmanager OTAV. Accountmanagers zullen verschillende expertisegebieden hebben/ontwikkelen en mogelijk hierdoor een andere invulling aan hun rol geven maar de structuur en werkwijze van het team is hetzelfde.
Mogelijke expertgebieden zijn: huisvesting statushouders, veiligheid bestuurders, organiseren noodopvang, organiseren van inspraakbijeenkomsten, inburgering en integratie, onderwijs, minderjarige asielzoekers, radicalisering, etc.

De accountmanagers werken als duo in 5 regio’s, overeenkomend met de regio-indeling van het COA: Noord (Groningen, Friesland, Drenthe), Oost (Gelderland, Overijssel), Midden (Noord- Holland, Utrecht, Flevoland), West (Zuid-Holland, Zeeland) en Zuid (Noord-Brabant, Limburg). Vier posities (regio’s) zijn inmiddels vervuld. Deze uitvraag heeft betrekking op de regio Zuid-Holland en Zeeland). De accountmanagers trekken daarin nauw op met de regievoerders van het COA om een dekkend ondrsteuningsaanbod naar gemeenten te kunnen realiseren. De accountmanagers hebben meerdere taken:

 1. Actuele kennis. Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van asielzoekers en vergunninghouders, zoals: wet- en regelgeving, (bestuurlijke) afspraken, publicaties en goede voorbeelden.

 2. Het onderhouden van een netwerk van gemeenten. In eerste instantie op ambtelijk niveau en waar nodig ook op bestuurlijk niveau.

 3. Brengen. De accountmanagers brengen gemeenten relevante informatie – waaronder goede voorbeelden en publicaties – en antwoorden op actuele vragen.

 4. Aanjagen. Accountmanagers hebben een belangrijke rol om gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheid of hen te helpen aan de slag te gaan met een vraagstuk.

 5. Halen. Het accountteam haalt ook op waar gemeenten tegenaan lopen, aan welke vormen van ondersteuning ze behoefte hebben.

Bij aanvang zal de nadruk liggen op het dossier vluchtelingen, maar een deel van de tijd zal de accountmanager ook inzetbaar moeten zijn op ondersteuning van gemeenten in het Sociaal Domein. Het afgelopen jaar heeft binnen het programma Gemeenten van de Toekomst een innovatief programma gedraaid waarbinnen veel aandacht was voor de transformatie op vele terreinen. Belangrijke onderwerpen hier zijn: gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein, gemeente als partner in het netwerk, regionale leerkringen, regionale samenwerking, incident- en risicomanagement, maatschappelijk aanbesteden, verbinding wonen en zorg, burgerparticipatie, etc. De accountmanager moet ook over actuele kennis beschikken over het Sociaal Domein.

Gewenste profiel

De accountmanager

 • bevordert de samenhang russen de teamleden en bevordert de realisatie van innovatieve programma’s in leerkringen gericht op ondersteuning van gemeenten en is in staat tot: verbinden, partnerschap, stimuleren en faciliteren en vormgeven van de gemeente van de toekomst

 • werkt samen met gemeenten, de VNG en de verschillende betrokken ministeries;

 • heeft inhoudelijke goede en actuele kennis op het terrein van het brede vluchtelingenvraagstuk en van de beleidsterreinen in het sociaal domein;

 • heeft ruime ervaring met organisatorische verandering en het begeleiden van organisaties hierin en kan hierbij schakelen tussen inhoud en proces;

 • beschikt aantoonbaar over een uitstekend netwerk bij gemeenten in de regio (gericht op de brede keten van asiel en vluchtelingen), ministeries en ZBO’s (IND, COA, etc), op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau

 • heeft stimulerende en enthousiasmerende vaardigheden en is in staat om draagvlak te creëren;

 • monitort de voortgang en stuurt op resultaten;

 • heeft conceptueel en strategisch vermogen om signalen, ideeën te vertalen naar oplossingsrichtingen en vernieuwingsvoorstellen;

 • heeft goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (concreet en helder);

 • is vaardig in het hanteren van tegengestelde belangen en het in afstemming met in- en externe gesprekspartners komen tot gedragen vernieuwingsdoelstellingen;

 • is vaardig in het geven van leiding aan (deel)projecten en het op inspirerende wijze aansturen van professionals;

 • heeft ervaring met decentralisatieprocessen en organisatieontwikkeling en het initiëren en begeleiden van innovatie en veranderingsprocessen.

Competenties

 • Omgevingsbewust;

 • Organisatiesensitief;

 • Resultaatgericht;

 • Besluitvaardig;

 • Samenwerken;

 • Proactief;

 • Flexibel;

 • Analytisch;

 • Plannen en organiseren;

 • Innovatief vermogen;

 • Overtuigingskracht;

 • Netwerken

De accountmanager beschikt tenminste over een universitaire opleiding gericht op organisatie verandering en heeft accountmanagement ervaring in het speelveld tussen rijk en gemeenten op de drie decentralisaties. Verder kent de accountmanagers gemeenten van binnen uit.


Eisen
Tenminste 3 jaar ervaring als accountmanager gericht op ondersteuning gemeenten bij vraagstukken inzake vluchtelingen/statushouders/asielgerechtigden en het gemeentelijke sociaal domein (zorg, jeugd, onderwijs, werk en inkomen, inburgering, veiligheid).

Wensen Ervaring
Universitaire opleiding gericht op organisatieontwikkeling
Ervaring als accountmanager/adviseur bij het Rijk/VNG-KING/Divosa dat zich richt op ondersteuning gemeenten bij vraagstukken inzake vluchtelingen / statushouders / asielgerechtigden en het gemeentelijke sociaal domein
Ervaring met (vormgeven) leerprogramma’s t.b.v. gemeenten bij vraagstukken inzake vluchtelingen / statushouders / asielgerechtigden en het gemeentelijke sociaal domein
Gemeentelijke werkervaring (in dienst bij gemeente of gewerkt als adviseur bij gemeenten) bij vraagstukken inzake vluchtelingen / statushouders / asielgerechtigden en het gemeentelijke sociaal domein
Beschikt aantoonbaar over een netwerk in de provincie Zuid Holland en Zeeland in het domein van vluchtelingen / statushouders / asielgerechtigden.

Reageren?
Ik zie graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid (ínclusief wel of niet aanwezig kunnen zijn op genoemde datum van selectiegesprekken) tegemoet.

Met vriendelijke groet,
HintTech

HintTech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  10-12-2015 12:19
  Plaats
  Rozenburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten