Projectmanager Informatievoorziening (subsidiebeheersysteem).

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
09-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
1
Bekeken
928
Status
Gesloten
Referentie
20118300

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118300 Tijdelijke inhuur

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager Informatievoorziening (subsidiebeheersysteem).

Profiel organisatie

Sinds januari 2015 heeft de gemeente Amsterdam haar taken in Clusters ondergebracht, waaronder in Cluster Sociaal. De resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's) Werk, Participatie en Inkomen binnen het Cluster Sociaal voeren de Participatiewet uit.

Iedere RVE is onderverdeeld in afdelingen, die weer in teams onderverdeeld zijn.
Naast RVE’s in het primaire proces voert de afdeling Informatievoorziening (IV) binnen het Cluster Sociaal ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties.
Twee van die applicaties deelt Amsterdam met Rotterdam, Utrecht en Den Haag, waarbij het beheer en onderhoud is ondergebracht bij de G4 overheidscoöperatie Wigo4it.

Profiel cluster Sociaal

Cluster Sociaal is binnen de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Bijzondere aandacht heeft het Cluster voor de
overdracht van taken van het rijk op het gebied van (jeugd)zorg en de participatie.
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.

Het cluster Sociaal bestaat uit acht organisatieonderdelen (Werk, Inkomen, Participatie, GGD, Sport en Bos, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Subsidies en Inkoop
Sociaal en Clusterstaf Sociaal) en is zo ingericht dat het optimaal de wetten op de terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het
cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.

Profiel afdeling

Binnen de gemeente Amsterdam voert de afdeling Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam.
De opdracht van de afdeling Informatievoorziening is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van het cluster ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening en gebiedsgericht werken).
Onderdeel van de afdeling IV is het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.

Profiel Opdracht

De afdeling Informatievoorziening Sociaal is op zoek naar een senior projectmanager voor de doorontwikkeling van het subsidiebeheersysteem.
De gemeente Amsterdam kende een versnipperde wijze waarop subsidies konden worden aangevraagd. Er was geen eenduidige procedure voor de afhandeling van subsidies en er waren meerdere registratiesystemen in gebruik.
Het Subsidiebureau Amsterdam (SBA) heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om stadsbreed één afhandelingsproces en één subsidiebeheersysteem (SBS) te ontwerpen en van de grond te krijgen. Sinds 1 juli 2015 is het online aanvragen van subsidies via één loket mogelijk. Op dit moment worden al 70% van de subsidieaanvragen digitaal ingediend.

Nu het proces en het systeem geïmplementeerd zijn moet het systeem worden doorontwikkeld voor de volgende onderdelen:

 • Migratie van subsidiedossiers naar het SBS;

 • Doorvoeren van procesverbeteringen;

 • Uitbreiding managementinformatie;

 • SBS koppelen met het DMS Alfresco;

 • Opname van Onderwijshuisvesting en leraren/scholenbeurs;

 • Opname van het Kunstenplan;

 • Koppelen SBS aan het Amsterdams Financieel Systeem (AFS);

 • Koppelen van het digitale loket met eHerkenning, DigiD en mijnoverheid.nl;

 • Aansluiting op de elektronische handtekening.

Functie eisen

 1. U beschikt minimaal over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.

 2. U hebt minimaal 10 jaar werkervaring als projectmanager waarvan minimaal 5 jaar werkervaring specifiek op het terrein van informatievoorziening en ICT bij gemeente of rijksoverheid.

 3. U hebt aantoonbare kennis van en ervaring het projectmatig werken middels de methodiek PRINCE2 Practitioner en/of IPMA-C.

 4. U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met agile werken (zoals Scrum).

Competenties

 • Analytisch vermogen: je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten.

 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

 • Resultaatgerichtheid: je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

 • Overtuigingskracht: je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Deze competenties worden tijdens het matchgesprek beoordeeld. De kandidaat moet in staat zijn om deze competenties tijdens het gesprek aan te kunnen tonen.

Functie Wensen

 1. U hebt in de afgelopen 5 jaar in de rol van projectmanager aantoonbare ervaring opgedaan vanuit minimaal één project van minimaal 6 maanden met de implementatie van een workflow en case managementsysteem met kennis van eHerkenning, DigiD en mijnoverheid.nl.

 2. U hebt in de afgelopen 5 jaar in de rol van projectmanager aantoonbare ervaring opgedaan vanuit minimaal één omvangrijk (> 1000 gebruikers) project van minimaal 6 maanden met de implementatie van een DMS/ECM (bij voorkeur Alfresco) inclusief koppeling met primaire backend systemen en de digitalisering van de postprocessen?

 3. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan op het terrein van informatievoorziening waarbij de nadruk moet liggen op het snijvlak van business en IV en het activeren en betrekken van de business bij informatievoorzieningsvraagstukken.

 4. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan bij G4-gemeenten of bij 100.000+ gemeenten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

04-01-2016

Duur

01-07-2016

Optie op verlenging

2 maal 3 maanden

Inzet

36 uur per week

Tarief

ca. € 85

Sluitingsdatum

15-12-2015

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  11-12-2015 11:12
  Plaats
  soest

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten