Contractadviseur

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
09-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Rotterdam
Reacties
0
Bekeken
679
Status
Gesloten
Referentie
IGB54016502

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2570 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een contractadviseur met ervaring met systeemgerichte contractbeheersing en het toepassen van de UAV-gc 2005 bij grootschalige infraprojecten.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

U werkt voor het Keringteam 1 bij de dienst Programma, Projecten en Onderhoud (PPO). Het keringteam 1 is verantwoordelijk voor het vaste en klein variabele onderhoud aan de Maeslantkering en Hartelkering. De aard van de werkzaamheden betreft veelal onderhoudstechnische en renovatiewerkzaamheden op het gebied van elektrotechniek, installatietechnische en werktuigbouwkunde (bedienings- en besturingssystemen).

Keringteam 1 werkt als een projectorganisatie (met circa 12 fte) en werkt hierin samen met de beheerders van de objecten, de districten van de regionale directie West-Nederland Zuid. Voor het onderhoud heeft Keringteam 1 meerdere contracten met marktpartijen. In deze contracten is het vaste onderhoud grotendeels uitbesteed. Veel van het variabele onderhoud wordt via deze contracten als wijzigingen opgedragen.

U maakt onderdeel uit van de discipline contractmanagement, die onder de verantwoordelijk valt van de 2 contractmanagers van het cluster. De werkzaamheden van het contractteam omvatten de reguliere contractbeheersing van 6 onderhoudscontracten en de voorbereiding van een nieuw contract. De contractmanagers vormen met de projectmanager en 3 andere clustermanagers het zogeheten IPM-team van Keringteam 1.

De taken van het contractteam bestaan onder andere uit het borgen van rechtmatige betalingen, zorgen voor een uniforme werkwijze over de onderhoudscontracten heen, de beheersing van de onderhoudscontracten met behulp van systeemgerichte contractbeheersing (SCB), rol in de escalatielijn met de onderhoudsaannemers, voorbereiden van wijzigingen geïnitieerd door de opdrachtgever, afstemming met andere clustermanagers en (hun) teamleden en een gemachtigde opdrachtgeversrol.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Adviseurstaken (circa 25% tijd)

 • U bent tijdens de contractvoorbereidingsfase aanwezig bij contractvoorbereidingsoverleggen en geeft adviezen over de inhoud van het contract.

 • U levert input voor EMVI-criteria.

 • U toetst de contracten voordat deze de markt opgaan.

 • U schrijft opdrachtomschrijvingen ten behoeve van I-diensten die nodig zijn om de uitvoeringscontracten te kunnen maken.

 • U zorgt ervoor dat er in dit proces voortgang zit.

 • U zal deze I-diensten in hun uitvoering begeleiden als projectbegeleider.

 • U levert in de voorbereidingsfase input voor het contractbeheersplan en maakbaarheid van het werk met betrekking tot rechtmatigheid / SMART.

 • U beantwoord tijdens de aanbestedingsfase vragen van de markt over de contracten.

 • U adviseert tijdens de uitvoering van een contract de betreffende contractbegeleider, adviseur systeemgerichte contractbeheersing (SCB- en contractmanager over meerwerk, claims, betalingen et cetera.

 • U verzorgt de administratie over alle voorstellen tot wijzigingen in een Microsoft Access database.

 • U voert overleg met de afdeling Inkoop in geval van contractwijzigingen en begeleidt dit traject.

Contractbegeleiderstaken (circa 25% tijd)

 • U stelt het contractbeheersplan op en ter toetsing legt u dit voor aan collega's.

 • U draagt bij aan het opstellen van het toetsplan / planning.

 • U bent de verantwoordelijke voor het via SCB uitvoeren van het contract.

 • U draagt bij aan de toetsevaluaties.

 • U organiseert na gunningen de project start up (PSU) met de aannemer.

 • U neemt na de PSU deel aan het afstemoverleg.

 • U zit de voortgangsoverleggen voor en bent het bepalende gezicht van Rijkswaterstaat naar de aannemer toe.

 • U werkt acties uit de voortgangsoverleggen uit dan wel het uitzetten bij andere teamleden (techniek, omgeving en projectbeheersing).

 • U toetst de verschillende plannen van de aannemer onder andere aan de hand van de eisen in het contract.

 • U draagt waar nodig de zorg voor het doorzetten van te toetsen documenten / plannen naar de toetscoördinator.

 • U bespreekt de voortgang van u contracten tweewekelijks met de contractmanager en projectmanager.

 • U voert nauw overleg met de toetscoördinator (extern) over de geleverde kwaliteit aan de hand van de toetsresultaten en koppelt dit in voorkomende gevallen terug aan de opdrachtnemer.

 • U archiveert alle relevantie contractdocumenten u wordt hierdoor deels intern door Rijkswaterstaat operationeel ondersteund.

Eisen

 • U beschikt minimaal over hbo-werk- en denkniveau.

 • U hebt ervaring met civiele techniek, waterbouw, staal en/of besturingstechniek.

 • U hebt ervaring om op te treden als gemachtigde namens een opdrachtgever op GWW-projecten en onderzoekopdrachten waarvan de contractwaarde varieert tussen € 200.000 en de € 4.000.000.

 • U hebt kennis van en kunt de UAV-gc 2005 toepassen.

 • U hebt kennis van systeemgerichte contractbeheersing.

 • U hebt ervaring met het zelfstandig overleg voeren met de opdrachtnemer over de voortgang van het werk.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Regio Rotterdam

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2016, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór woensdag 16 december aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten