Hoofd Therapeutisch Milieu

Opdrachtgever
Kenniscentrum WMO
Geplaatst op
10-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Almere
Reacties
1
Bekeken
330
Status
Gesloten
Referentie
mngt

Afrondingstoelichting

De vacature is helaas ingetrokken door onze opdrachtgever.


Omschrijving

Onze opdrachtgever biedt als multifunctioneel forensisch psychiatrisch centrum
klinische en ambulante behandeling aan forensisch psychiatrische patiënten met zowel
strafrechtelijke als civielrechtelijke titels. De kliniek streeft naar hoogwaardige kwalitatieve zorg
en beveiliging in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. Het behandelmodel
(risicomanagementmodel) van de kliniek is gericht op het verminderen van risicofactoren
en versterking van de beschermende factoren die gerelateerd zijn aan terugval in
gewelddadig gedrag van patiënten. Het model streeft ernaar om de behandeling van
forensisch psychiatrisch patiënten zo effectief en efficiënt mogelijk te maken. De
behandelingen worden uitgevoerd binnen het neurobiologische, gedragstherapeutisch- en
orthopedagogisch theoretisch kader.

Het Hoofd Therapeutisch Milieu (HTM) maakt samen met de Algemeen Directeur, het
Hoofd Behandelzaken (HBZ), en het Hoofd Bedrijfsvoering, deel uit van het
Managementteam van de kliniek. Optimale samenwerking en afstemming
binnen het Managementteam is van groot belang. Het HTM ontvangt leiding van de
algemeen directeur.

Meer concreet: Het HTM is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de

sociotherapeutische begeleiding, verzorging en behandeling van Tbs-gestelden op de
verschillende sociotherapeutische afdelingen en levert daarmee een bijdrage aan de
succesvolle terugkeer van patiënten in de maatschappij. Een van deze afdelingen betreft het
ambulant werkende Forensisch (F)ACT team. Het leidinggevende aspect van deze
verantwoordelijkheid is gedelegeerd naar de afdelingshoofden, aan welke het HTM direct
leiding geeft.
Ten aanzien van de Sociotherapeutische afdelingen is sprake van duale aansturing. Het
HTM stuurt in nauwe samenwerking met het HBZ de leiding (afdelingshoofd en hoofd
behandeling) van de sociotherapeutische afdelingen aan. Daartoe worden iedere 4-
maanden managementgesprekken gevoerd. Het HBZ heeft als primaire focus de
behandelinhoudelijke kaderstelling. Het HTM heeft als primaire focus de kwaliteit van de
24-uurs zorg en beveiliging, de kwaliteit van het werk- en leefmilieu van medewerkers en
patiënten in samenhang met bedrijfsvoering aspecten en PIOFAH kaders. Het HBZ en het
HTM zijn samen verantwoordelijk voor het geheel en dienen complementair te zijn aan
elkaar.

Het HTM is tevens verantwoordelijk voor de geïntegreerde beveiliging (het MGB team).
Het betreft de dienstverlening die op professionele wijze is geïntegreerd in het behandel
en begeleidingsaanbod van de kliniek en ondersteuning en garanties biedt voor een veilig
behandelklimaat.

Het HTM is daarnaast verantwoordelijk voor het functioneren van de Medische Dienst,
waaronder de somatisch-verpleegkundige en farmaceutische zorg en de verpleegkundige
dienstverlening aan psychiaters, huisarts en tandarts.

Het HTM geeft sturing aan twee procesmanagers patiëntenlogistiek die zorgdragen voor
een optimale instoom/ doorstroom van patiënten naar de diverse afdelingen binnen de
divisie Therapeutisch Milieu.

Het HTM voert periodiek een consignatiedienst (bereikbaarheid- en beschikbaarheid) uit.

Functie-eisen

Van het Hoofd Therapeutisch Milieu wordt de volgende specifieke kennis gevraagd

 • WO werk, denk en opleidingsniveau (bedrijfskunde is een pré);

 • Gedragskundige kennis en opleiding;

 • Aantoonbare brede kennis van en ervaring op het gebied van forensische of

klinische psychiatrie;

 • Inzicht in organisatorische, procesmatig en vakinhoudelijke samenhang in bredere

context dan het eigen werkterrein;

 • Aantoonbare managementkwaliteiten;

 • Vaardigheden in waarderend en resultaatgericht leidinggeven;

 • Vaardigheden in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

binnen het therapeutisch milieu;

 • Creatieve vaardigheden in het ontwikkelen en uitdragen van beleid, nieuwe ideeën

en concepten, veelal met een multidisciplinaire oriëntatie;

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, van inhoudelijke en procesmatige

aspecten op het gebied van TBS;

Bijzonderheden / het aanbod
De opdracht start per 01 januari 2016 en kent in eerste instantie een doorlooptijd van 6 maanden, met optie op verlenging. De inzet bedraagt 36 uur per week

U kunt reageren tot en met 13 December.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  11-12-2015 11:29
  Plaats
  Noordwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten