Business consultant senior

Opdrachtgever
Quality Awareness
Geplaatst op
10-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
notk
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
17
Status
Gesloten
Referentie
QA2015-12-10-01

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 31 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2570 opdrachten

Omschrijving

Je hebt ruime ervaring binnen het vakgebied en netwerken, omgevingsbewustzijn,
verandermanagement, innovatie en visie zijn woorden die je op het lijf zijn geschreven.

De afdeling
Het stafonderdeel Informatiemanagement ondersteunt de directie van de divisie SMZ
bij de ontwikkeling van de bedrijfsstrategie en adviseert ten aanzien van de veranderstrategie. De eenheid heeft een ondersteunende en kaderstellende functie bij het ontwerpen en beheren van de bedrijfsinrichting. IM SMZ is onderverdeeld in een drietal afdelingen;
Strategie en Advies, Analyse en Ontwerp,
Beheer en Releases.

Plaats van de functie binnen de organisatie
De functie ressorteert onder de afdelingsmanager Strategie en Advies.

Doel van de functie
Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het vakgebied business consultancy. Het van daaruit formuleren van concern- of kernfunctie brede, richtinggevende alternatieven en oplossingen voor het ontwerp en beheren van de bedrijfsinrichting. De business consultant is werkzaam voor het domein Bijzondere Zaken en wordt verder ingezet voor diverse projecten.

Werkomschrijving
 Adviseert de directie van de kernfunctie ten aanzien van verandervraagstukken/de
veranderstrategie
 Beoordelen van projecten op businessrisico’s, overlap en consistentie en nagaan in
hoeverre zij passen binnen de bedrijfsdoelen, de bedrijfsonderdeelstrategie en de
informatieplanning.
 Stelt business cases op (op strategisch niveau)
 Adviseert (inhoudelijk) in de meest brede zin van het woord aan divisie directie.
 Heeft de regie bij het ontwerpen van de organisatieinrichting, zodat integrale –
copafijth voorstellen binnen de centrale kaders en met een methodische aanpak tot stand komen.
 Beoordeelt de effecten van wet en regelgeving op implicaties voor de bedrijfsvoering ten aanzien van de uitvoerbaarheid en haalbaarheid.
 Levert een bijdrage in de totstandkoming van de informatieplanning.
 Levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de eenheid.
 Volgt ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied, gerelateerd aan concern-en kernfunctie brede belangen.
 Neemt deel aan richtinggevende netwerken op het vakgebied.
 Legt vanuit het eigen vakgebied verbanden en relaties naar andere vakgebieden.
Vertaalt deze ontwikkelingen in richtinggevende alternatieven en hanteerbare oplossingen en bereidt beleidsbeslissingen voor de directie voor.
Zorgt voor draagvlak van te maken keuzes.
Stelt kaderstellende regelgeving en beleidsnotities op.
Vertegenwoordigt het concern dan wel de kernfunctie als specialist op het vakgebied.

Aanvullende werkomschrijving mbt projecten
•Bewaakt en waarborgt de consistentie en samenhang tussen projecten
•Onderhoudt de contacten met gerelateerde projecten, verzorgt de inhoudelijke afstemming en collegiale toetsing op de mijlpaalproducten
•Draagt zorg voor een overalloverzicht met alle koppelvlakken in samenwerking met projecten
•Stelt beslisnotities op voor het projecten
•Zorgt waar nodig samen met project/programmamanager voor toelichting van producten/adviezen in de stuurgroep van het programma
•Adviseert en faciliteert bij gekozen werkwijze en ontwikkelen van producten (conform hand- en werkboek UBC)
•Draagt zorg voor gedegen afbakening van projecten
•Signaleert tijdig mogelijke knelpunten/witte vlekken die risicovol zijn voor het project en belegt deze bij betrokken partijen
•Adviseert en faciliteert de project/programmamanager daar waar nodig mbt het te volgen verandertraject, methodiek rondom totstandkoming van op elkaar afgestemde producten, mogelijke oplossingen voor geconstateerde knelpunten e.d., afbakening, invulling van multidisciplinaire teams en afstemming met stakeholders

  • Vervangt de project/programmamanager bij afwezigheid.

Functie-en gedragseisen

Afgeronde academische opleiding bedrijfsof bestuurskunde. Bij voorkeur met ervaring met het domein kwaliteit en met systeemkunde.
Beschikt over enkele jaren werkervaring in consultant en/of managementfunctie
Aantoonbare ervaring in het opstellen van business cases (op strategisch niveau)
Ervaring in het leveren van consulten op het gebied van verandermanagement.
Toont adviesvaardigheden, die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers/management/directie.
Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied en heeft kennis van andere specialismen
Is in staat zelfstandig de uitvoering van opdrachten (projectmatig) te leiden
Is in staat om veranderingen over te brengen naar de uitvoering en is dan ook (in enige mate) bekend binnen de UWV organisatie.
Kennis van de mogelijkheden van ICT
Minimaal 3 jaar ervaring als senior adviseur op het vakgebied organisatie en informatievoorziening.
Ervaring in het leidinggeven aan complexe, strategisch georiënteerde organisatieveranderingsprojecten en implementatietrajecten.

Gedragskenmerken

Samenwerken
Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Visie
Oordeelsvorming
Probleemanalyse

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten