Business Consultant (Sr)

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
10-12-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Amsterdam
Reacties
2
Bekeken
633
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten

Omschrijving

Startdatum

1-1-2016

Einddatum

31-12-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

40

Sluitingsdatum

14-12-2015 om 16:00 uur

Doel van de functie

Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het vakgebied business consultancy. Het van daaruit formuleren van concern- of kernfunctiebrede, richtinggevende alternatieven en oplossingen voor het ontwerpen en beheren van de bedrijfsinrichting.
De business consultant is werkzaam voor het domein Bijzondere Zaken en wordt verder ingezet voor diverse projecten.

Taken

 Adviseert de directie van de kernfunctie ten aanzien van verandervraagstukken/de veranderstrategie.
 Beoordelen van projecten op businessrisico’s, overlap en consistentie en nagaan in hoeverre zij passen binnen de bedrijfsdoelen, de bedrijfsonderdeelstrategie en de informatieplanning.
 Stelt business cases op (op strategisch niveau).
 Adviseert (inhoudelijk) in de meest brede zin van het woord aan divisie directie.
 Heeft de regie bij het ontwerpen van de organisatie-inrichting, zodat integrale –copafijth- voorstellen binnen de centrale kaders en met een methodische aanpak tot stand komen.
 Beoordeelt de effecten van wet en regelgeving op implicaties voor de bedrijfsvoering ten aanzien van de uitvoerbaarheid en haalbaarheid.
 Levert een bijdrage in de totstandkoming van de informatieplanning.
 Levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de eenheid.
 Volgt ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied, gerelateerd aan concern- en kernfunctiebrede belangen.
 Neemt deel aan richtinggevende netwerken op het vakgebied.
 Legt vanuit het eigen vakgebied verbanden en relaties naar andere vakgebieden.
 Vertaalt deze ontwikkelingen in richtinggevende alternatieven en hanteerbare oplossingen en bereidt beleidsbeslissingen voor de directie voor.
 Zorgt voor draagvlak van te maken keuzes.
 Stelt kaderstellende regelgeving en beleidsnotities op.
 Vertegenwoordigt het concern dan wel de kernfunctie als specialist op het vakgebied.

Aanvullende taken mbt projecten

 Bewaakt en waarborgt de consistentie en samenhang tussen projecten.
 Onderhoudt de contacten met gerelateerde projecten, verzorgt de inhoudelijke afstemming
en collegiale toetsing op de mijlpaalproducten.
 Draagt zorg voor een overalloverzicht met alle koppelvlakken in samenwerking met projecten.
 Stelt beslisnotities op voor het projecten
 Zorgt waar nodig samen met project/programmamanager voor toelichting van producten/adviezen in de stuurgroep van het programma.
 Adviseert en faciliteert bij gekozen werkwijze en ontwikkelen van producten (conform hand- en werkboek UBC).
 Draagt zorg voor gedegen afbakening van projecten.
 Signaleert tijdig mogelijke knelpunten/witte vlekken die risicovol zijn voor het project en belegt deze bij betrokken partijen.
 Adviseert en faciliteert de project/programmamanager daar waar nodig mbt het te volgen verandertraject, methodiek rondom totstandkoming van op elkaar afgestemde producten, mogelijke oplossingen voor geconstateerde knelpunten e.d., afbakening, invulling van multidisciplinaire teams en afstemming met stakeholders.
 Vervangt de project/programmamanager bij afwezigheid.

De functie ressorteert onder de afdelingsmanager Strategie en Advies.Het stafonderdeel Informatiemanagement ondersteunt de directie van de divisie SMZ bij de ontwikkeling van de bedrijfsstrategie en adviseert ten aanzien van de veranderstrategie. De eenheid heeft een ondersteunende en kaderstellende functie bij het ontwerpen en beheren van de bedrijfsinrichting.
IM SMZ is onderverdeeld in een drietal afdelingen; Strategie en Advies, Analyse en Ontwerp, Beheer en Releases.
Plaats van de functie binnen de organisatie.

Functie eisen

Academische opleiding informatica, bedrijfskunde of bedrijfswetenschappen.
Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar met het implementeren van bedrijfsprocessen n.a.v. veranderde/ nieuwe wetgeving.
Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 3 jaar als bedrijfsadviseur/ businessconsultant/ bedrijfsanalist in organisaties die sociaal-medische beoordelingen en/of re-integratieactiviteiten en/of verzekeringen aanbiedt.
Actuele kennis van de Suwi-wetgeving, inclusief internationale verdragen die hieraan raken.
Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 3 jaar met het adviseren over ketenprocessen en gegevensuitwisselingen tussen uitvoerders in het Suwi-domein: landelijke uitvoerders en gemeenten.
Ervaring met het opstellen van bedrijfsstrategie, uitvoersingstoetsen, businessontwerp, analyseren van verschillen en het Scopafijth-breed beschrijven van de consequenties en het opstellen van beslisnotities.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  10-12-2015 14:48
  Plaats
  Vught

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-12-2015 16:24
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten