Interim Manager Ondernemersondersteuning

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
10-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
8
Bekeken
1086
Status
Gesloten
Referentie
20118302

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118302 Tijdelijke inhuur

Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Interim Manager Ondernemersondersteuning.

Opdracht Omschijving

De Kamer van Koophandel vraagt van de Interim Manager Ondernemersondersteuning om het leiderschap te dragen over de afdeling Ondernemersondersteuning (OO). Je begeleidt en effectueert de veranderingen bij OO. Daarbij is één van je primaire taken ervoor te zorgen dat de afdeling OO anticipeert op de toekomst, o.a. door het leveren van inhoud voor evenementen. Ook draag je bij aan het verwerven van de positie van Thought Leader op de thema's Start, Vernieuwing, Financiering, Buitenland, Fraude en Data.
Dit vraagt dat je in samenwerking met HRM de inhoud van de adviseurs op het expertniveau weet te brengen.

Plaats in de organisatie

Legt verantwoording af aan een lid van de Raad van Bestuur. Geeft hiërarchisch en integraal leiding en voldoet aan (tenminste 3 van) onderstaande criteria.

 1. Aantal medewerkers

 2. Afbreukrisico

 3. Complexiteit

 4. Organisatorische impact

 5. Afstemming

Doel en generiek resultaat van de functie

Geeft op basis van het door de RvB vastgestelde strategische beleid (lange termijn) op een inspirerende en samenbindende wijze richting aan de afdeling op strategisch/tactisch niveau. Richt de afdeling in gericht op de strategische doelen binnen en voor de keten.

Kerntaken

 • Draagt als manager bij aan de ontwikkeling van de organisatiestrategie en vertaalt de strategie door naar de afdelingsstrategie.

 • Bereidt de afdelingsstrategie (missie, visie en meerjarenplan) voor en legt deze ter bespreking en vaststelling voor aan de Raad van Bestuur, stemt de bedrijfsvoering hier integraal op af en geeft sturing aan de uitvoering hiervan. In dit kader luistert, overlegt, faciliteert en draagt de leidinggevende bij aan de uitwerking en uitvoering van de werkzaamheden, door een integrale samenwerking van en met de medewerkers binnen en buiten de organisatie(-delen).

 • Draagt zorg voor de inrichting van de afdeling met daarbij behorende processen, procedures en systemen.

 • Stelt het jaarplan (afgeleid van het jaarplan van KvK N) op en voert dit uit teneinde de doelstellingen van de afdeling te realiseren. Draagt in dit kader zorg voor een meerjarenbegroting en een budgettaire planning.

 • Evalueert het strategisch en tactisch beleid en de uitvoering daarvan en stuurt zo nodig bij.

 • Is resultaatverantwoordelijk voor het behalen van de afdelingsdoelstellingen.

 • Geeft uitvoering aan het beleid van de KvK N (PIOFACH) voor de afdeling en de medewerkers waaraan leiding gegeven wordt.

 • Signaleert relevante interne en externe ontwikkelingen ten behoeve van het strategisch en tactisch beleid c.q. organisatiedoelen.

 • Vertegenwoordigt de KvK N extern op het eigen aandachtsgebied op strategisch en tactisch niveau.

Contactpatroon

 • Onderhoudt intern contact met leidinggevenden en medewerkers om af te stemmen, advies in te winnen over en draagvlak te creëren voor strategische, tactische en operationele beslissingen.

 • Onderhoudt intern contact met betrokkenen over strategische en tactische issues om te informeren, ‘input’ te krijgen en draagvlak te creëren.

 • Onderhoudt extern contact met ketenpartners over strategische, tactische en operationele issues om af te stemmen, ‘input’ te verkrijgen en richtinggevend te beïnvloeden.

 • Onderhoudt extern contact met directies van instanties en organisaties om richtinggevend te beïnvloeden bij het vormen van strategie en beleid waarbij veelal sprake is van andere en/of tegengestelde belangen op beleidsmatig vlak.

Competenties

 • Klantgerichtheid

 • Resultaatgerichtheid

 • Verantwoordelijkheid geven

 • Sturend vermogen

 • Samenwerken

 • Visie

 • Coachen

Functie eisen

 • WO / WO + Opleidingsrichting

 • Minimaal 5 jaar ervaring op het vakgebied of aanpalend vakgebied en minimaal 3 tot 5 jaar leidinggevende ervaring

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Utrecht

Startdatum

01-01-2016

Duur

3 maanden +

Optie op verlenging

Ja

Inzet

32 uur per week

Tarief

geen indicatie

Sluitingsdatum

16-12-2015

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

21 dec -22 dec

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


8 reacties

 • Datum
  10-12-2015 16:39
  Plaats
  Sterksel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  10-12-2015 17:54
  Plaats
  Groenendaal

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  10-12-2015 21:52
  Plaats
  Tilburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-12-2015 11:18
  Plaats
  Leidschendam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-12-2015 12:47
  Plaats
  Sint-Michielsgestel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-12-2015 14:47
  Plaats
  Zeist

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-12-2015 16:41
  Plaats
  Hekelingen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  13-12-2015 14:23
  Plaats
  Valkenburg ZH

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten