Teammanager advies en ontwikkeling

Intermediair
Ormer ICT Staffing B.V.
Geplaatst op
10-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
De Steeg
Reacties
0
Bekeken
31
Status
Gesloten
Referentie
PB

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 32 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2560 opdrachten

Omschrijving

Ormer ICT is op zoek naar een Teammanager advies en ontwikkeling voor een opdrachtgever in De Steeg

Standplaats de Steeg
Startdatum 01-02-2016
Einddatum 01-02-2017
Uren per week, min 32
Uren per week, max 36
Uren per dag 8
Aantal verlengingen 4
Verlengingsperiode 6 maanden
De lengte van de verlengde periode(s) in maanden.

Plaats in de organisatie
Onze organisatie is voortdurend in ontwikkeling naar een moderne overheidsorganisatie. Sinds dit jaar spreken we over drie domeinen, te weten Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering. Het domein Bedrijfsvoering bestaat uit de teams Advies en Ontwikkeling, ICT, KCC, Facilitaire dienstverlening en informatie en basisregistratie en geoinformatie (BGI). We werken aan integrale en kwalitatief hoogstaande advisering aan de interne klanten.
Rheden werkt samen met Arnhem en Renkum aan de oprichting van een gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie (IGUO). Het is de bedoeling dat een aantal onderdelen van Bedrijfsvoering in de komende jaren zullen worden ondergebracht in een intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie. In de doorontwikkeling van de organisatie streven we naar een moderne flexibele netwerkorganisatie, die ook de vragen van de toekomst kan beantwoorden en in een passende verhouding met de samenleving staat.
Je neemt deel aan het managementoverleg en legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsvoering. Het team advies en ontwikkeling kent twee teammanagers. De vacante functie heeft als aandachtgebieden en verantwoordelijkheid de vakgroep(en) financiën, informatiemanagement, basis- en geoinformatie. In verband met de benodigde extra aandacht voor de overgang van taken naar de IGUO kunnen de aandachtsgebieden nog wijzigen.

Hoofdtaken
•Geeft leiding, coacht en stimuleert medewerkers.
•Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en ingezette capaciteit in relatie tot het vooraf gedefinieerde resultaat.
•Zorgt voor vertaling jaarplannen in operationele doelen en inzet van sturingsmiddelen.
•Is verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening.
•Vanuit de doorontwikkeling van de organisatie stimuleer je kwaliteitsverbetering in de dienstverlening en/of werkprocessen (P&C-cyclus, samenwerkingsverhouding klant -bedrijfsvoering, verruiming bevoegdheden management op het gebied van budgetten).
•Onderhoudt functioneel relevante relaties en netwerken met partners op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.
•Initieert beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling.
•Voert regulier overleg met en geeft advies aan portefeuillehouders over vakinhoudelijke aspecten waarbij in veel gevallen sprake is van een hoog politiek afbreukrisico.
•Zorgt voor sturing en monitoring op met name beleidsmatige resultaten.

Kandidaat omschrijving
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
•WO werk- en denkniveau, richting bedrijfseconomie of financiën
•Affiniteit met de vakgebieden financiën, informatiemanagement en basis en geo informatie
•Meerjarige ervaring in een vergelijkbare functie
•Coaching en begeleiding bij veranderprocessen
•Recente kennis en ervaring (5 jaar) met gemeentelijke financiën
•Gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen

Competenties
Klantgerichtheid
Weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen. Is in
staat in te spelen op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.
Samenwerken
Is in staat in een team een opdracht uit te voeren. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen

korte termijn belangen.

Verantwoordelijkheid
Komt gemaakte afspraken na en is in staat om de gevolgen te accepteren die voorvloeien uit het
eigen handelen.
Flexibiliteit
Is in staat, indien zich problemen of kansen voordoen, het eigen gedrag te veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken.
Omgevingsbewustzijn
Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.
Creativiteit
Is in staat om met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen te komen. Weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter
vervanging van bestaande methoden en technieken.

Visie
Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Is in staat zich op
de lange termijn te richten. Vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.

Leiderschap
Is in staat sturing te geven aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de
taakvervulling en verdere ontwikkeling.

Contactpersonen Plony Baas / Elvira Lapré
Sluitingsdatum 20 december 2015

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten