Contractmanager senior

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
10-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Leeuwarden
Reacties
3
Bekeken
550
Status
Gesloten
Referentie
20118306

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2497 opdrachten
 • Yacht bv 33 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118306 Tijdelijke inhuur

Voor een overheidsinstelling zijn wij op zoek naar een Senior Contractmanager

Achtergrond opdracht

De opdrachtgever is een relatief jonge en ambitieuze uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is gevestigd in Leeuwarden en er werken momenteel ruim 1000 medewerkers. De opdrachtgever is bij de meeste Nederlanders bekend als verwerker van de verkeersboetes. Minder bekend is dat de opdrachtgever ook de coördinatie van strafrechtelijke beslissingen voor zijn rekening neemt. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor diverse andere incassotaken. Gedreven medewerkers zorgen ervoor dat onze taken op de juiste wijze, ondersteund door adequate ICT en binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd.
Een bijzondere taak die de opdrachtgever in opdracht van het parket CVOM uitvoert, is de aanschaf en plaatsing en het beheer en onderhoud van in totaal 640 digitale flitspalen. Deze taak is ingericht in de vorm van een programma, dat gestart is in 2011 en zal doorlopen tot in 2016. Actuele speerpunten in dit programma zijn het leveranciersmanagement van de drie gecontracteerde leveranciers van digitale flitspalen enerzijds (contractmanagement), en het borgen van de kwaliteit van de digitale verkeershandhaving(smiddelen) anderzijds.
In 2016 zal het de opdrachtgever het eigenaarschap en het beheer en onderhoud van de 640 digitale flitspalen overdragen aan een nieuw in te richten beheerorganisatie voor statische verkeershandhavings-middelen, die zal vallen onder de DVOM (dienstverleningsorganisatie van het OM) en wordt gehuisvest in Zwolle. Ter voorbereiding hierop zal het programmateam vanaf eind januari 2016 vanuit Zwolle gaan opereren.

Het contractmanagementteam, dat de leveranciers aanstuurt en toeziet op de naleving van de contractuele voorwaarden en het programma van eisen, bestaat uit contractmanagers en contractbeheerders. Om de implementatie van de laatste digitale flitspalen en het daarop volgende beheer en onderhoud succesvol te continueren, is het Programma Flitspalen op zoek naar twee contractmanagers
Opdrachtomschrijving Als contractmanager draag je zorg voor de aansturing van de leveranciers met wie contracten zijn gesloten ten aanzien van de levering, de implementatie en het beheer en onderhoud van onbemande handhavingsmiddelen (flitspalen).
Je ziet toe op de naleving van de afspraken die door de opdrachtgever en door andere stakeholders moeten worden nagekomen. Hiertoe verricht je de dagelijkse activiteiten en interacties met betreffende partijen en werk je nauw samen met de collega-contractmanagers en –beheerder(s). Dit om tijdig en volgens het vereiste kwaliteitsniveau de afspraken uit de contracten en in lijn daarmee de doelen van het Programma Flitspalen te realiseren. Je bent verantwoording schuldig aan de projectmanager.

Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de bewaking en monitoring van alle uit de betreffende contracten voortkomende gevolgen en verplichtingen en de borging van de hiervoor benodigde instrumenten. Deze gevolgen en verplichtingen betreffen enerzijds die van de leveranciers, maar ook de verplichtingen die de opdrachtgever en andere stakeholders aangaan in dit verband. In geval van afwijkingen stuur je hierop bij en zorg je zo nodig voor de aanpassing van afspraken binnen de gestelde opdracht en de gestelde contractuele mogelijkheden. Verder stel je prestatieverklaringen op en geef je het finale advies ten aanzien van de financiële afhandeling, waaronder de bonussen en de malussen.
Een strakke naleving van de contracten is van groot belang. Je ontwikkelt daarvoor mede de instrumenten, processen, kwaliteitseisen en prestatiemetingen. Daarnaast help je bij het verder ontwikkelen en inrichten van de benodigde administraties. Je zorgt voor voortgang op de verschillende dossiers met daarin tijdige en op juiste wijze tot stand gekomen besluitvorming teneinde een correcte naleving van de contractuele verplichtingen te garanderen. Dit in nauwe samenwerking met de afdeling Inkoop, Financiële Administratie en Juridische Zaken bij zowel de opdrachtgever als de CVOM.
Naast het leveranciers- en contractmanagement beoordeel je diverse zaken, zoals offertes van leveranciers, ontwerpen, testresultaten, geleverde prestaties, overmachtsclaims, meer- en minderwerkverzoeken. Tevens beoordeel je bijvoorbeeld bevindingen, issues en incidenten in relatie tot de contractuele voorwaarden en de requirements uit het Programma van Eisen. Verder werk je mee aan nieuwe offerteaanvragen.
Je bent de spin in het web tussen de verschillende stakeholders (OM, politie, wegbeheerders), de leveranciers, de opdrachtgever en het testteam. Je zet je in voor een goede samenwerking tussen betrokken partijen en doet in voorkomende situaties in afstemming met de projectmanager escalaties naar partijen en gremia, bijvoorbeeld de Stuurgroep.
In het kader van de overdracht van taken en activiteiten in de loop van 2016, lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting van en de kennisoverdracht aan de nieuwe beheerorganisatie voor statische verkeershandhaving bij de DVOM.

Doelstelling

 • Aansturen van leveranciers van digitale flitspalen binnen de kaders van het contract

 • Toezien op naleving van het contract met de leveranciers en afspraken met stakeholders

 • Afronden van de implementatie van digitale flitspalen vallend onder het programma

 • Mede gestalte geven aan de inrichting en kwaliteitsverbetering van het functioneel beheer van ca. 640 digitale flitspalen

 • Bijdragen aan de totstandkoming van en overdracht van kennis aan de nieuw in te richten beheerorganisatie

Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden

De functie Contractmanager is in het Functiegebouw Rijk ingedeeld in het functieprofiel Senior medewerker behandelen en ontwikkelen.

Resultaatgebieden en verantwoordelijkheden in dit profiel zijn o.a.

A. Opdracht

 • Effectieve vertaling van opdrachten naar producten en diensten

 • Borging van de juiste randvoorwaarden

B. Omgeving

 • Uitvoeren van procesmatige en inhoudelijke afstemming met de omgeving

C. Bedrijfsvoering

 • Op juiste wijze volgen en toepassen van de geldende kaders en wet- en regelgeving

 • Effectief inzetten van mensen en middelen, adequate coördinatie van werkprocessen

D. Vernieuwen en verbeteren

 • Leveren en/of implementeren van voorstellen voor de verbetering en efficiency van werkprocessen

 • Borgen van kennisdeling

Vakmatige taken

 • Contractmanagement

 • Leveranciersmanagement

 • Controle op kwaliteitsaspecten, financiën

 • Rapportage aan leverancier, projectmanager, stuurgroep

Coördinerende / sturende taken

 • Coördinatie c.q. projectleiding van wijzigingstrajecten

 • Aansturen ketenpartijen

Contacten (intern/extern + aard van contacten)

 • Intern: juridische, financiële, ICT-afdelingen (consultatie en advisering)

 • Intern: projectmanager (voortgangsrapportage, verantwoording afleggen, escalaties)

 • Extern: leverancier (contractmanagement)

 • Extern: ketenpartijen (wegbeheerders, Nationale Politie, OM) (diverse aard)

Functie-eisen (knock-out criteria)

 • Kennis van business informatiemanagement-methodieken (Certificaat BiSL of vergelijkbaar)

 • Kennis van IT-servicemanagementmethodieken (Certificaat ITIL, ISM of vergelijkbaar)

 • minimaal 1 jaar relevante ervaring als contractmanager

 • minimaal 1 jaar relevante ervaring op het gebied van leveranciers- en relatiemanagement

 • minimaal 1 jaar relevante ervaring op het gebied van servicemanagement

Functie wensen

 • Kennis van projectmanagement (-methodieken): IPMA, Prince2 of vergelijkbaar

 • Ervaring met complexe aanbestedingscontracten

 • Ervaring in het domein van de verkeershandhaving

 • Ervaring in beheerorganisaties

 • Ervaring met keten projecten in de overheidssector (intra- of interdepartementaal)

Competenties

 • Analytisch

 • Bestuurssensitiviteit

 • Communicatieve vaardigheid

 • Creativiteit

 • Flexibiliteit

 • Klantgerichtheid

 • Motiveren

 • Onderhandelen

 • Overtuigingskracht

 • Plannen en organiseren

 • Samenwerken

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Leeuwarden / Zwolle

Startdatum

01-01-2016

Duur

01-07-2016

Optie op verlenging

2 maal 3 maanden

Inzet

40 uur per week

Tarief

geen indicatie

Sluitingsdatum

14-12-2015

Sluitingstijd

15:00

Intakegesprek

21-12-2015 - 22-12-2015

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  14-12-2015 08:59
  Plaats
  Zutphen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-12-2015 13:11
  Plaats
  Aduard (Groningen)

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-12-2015 11:06
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten