Projectleider senior

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
11-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Leeuwarden
Reacties
3
Bekeken
905
Status
Gesloten
Referentie
20118308

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2522 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118308 Tijdelijke inhuur

Voor een overheidsinstelling zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider.

Achtergrond opdracht

De opdrachtgever is een relatief jonge en ambitieuze uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is gevestigd in Leeuwarden en er werken momenteel ruim 1000 medewerkers. De opdrachtgever is bij de meeste Nederlanders bekend als verwerker van de verkeersboetes. Minder bekend is dat de opdrachtgever ook de coördinatie van strafrechtelijke beslissingen voor zijn rekening neemt. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor diverse andere incassotaken. Gedreven medewerkers zorgen ervoor dat onze taken op de juiste wijze, ondersteund door adequate ICT en binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd.

Een bijzondere taak die de opdrachtgever in opdracht van het parket CVOM uitvoert, is de aanschaf, plaatsing en het beheer en onderhoud van in totaal 650 digitale flitspalen. Deze taak is ingericht in de vorm van een programma, dat gestart is in 2011 en zal doorlopen tot in 2016. Actuele speerpunten in dit programma zijn het leveranciersmanagement van de drie gecontracteerde leveranciers van digitale flitspalen enerzijds, en het borgen van de kwaliteit van de digitale verkeershandhaving (smiddelen) anderzijds.
Voor het tweede speerpunt is het project Teststraat Digitale Flitspalen ingericht. Dit project richt zich op kwaliteitsbewaking en –borging van de digitale flitspalen en hun output door uitvoering van een programma van systematische en incidentele functionele testwerkzaamheden, zowel tijdens de implementatie en oplevering van flitspalen en handhavingslocaties als tijdens de beheer- en onderhoudsfase. Het projectteam bestaat uit 6 medewerkers.

In 2016 zal het de opdrachtgever het eigenaarschap en het beheer en onderhoud van de 650 digitale flitspalen overdragen aan een nieuw in te richten beheerorganisatie voor statische verkeershandhavings-middelen, die zal vallen onder de DVOM (dienstverleningsorganisatie van het OM) en wordt gehuisvest in Zwolle.

Opdrachtomschrijving

De gezochte Senior Projectleider is belast met de dagelijkse leiding over het project Teststraat Digitale Flitspalen. Hij/zij werkt in opdracht van en rapporteert aan de programmamanager en ondersteunt en adviseert gevraagd en ongevraagd de drie contractmanagers en de requirementsmanager.
Het project Teststraat Digitale Flitspalen richt zich op het testen van requirements uit een Programma van Eisen voor onbemande digitale handhavingsmiddelen voor roodlicht en snelheid (puntmeting), d.m.v. het reviewen/valideren van Type Ontwerpen, Locatie Ontwerpen, Test Ontwerpen, het opstellen van Test Ontwerpen en het uitvoeren van selectieve herhalingstesten, ketentesten en Locatie Acceptatietesten.

Naast de inhoudelijke en procesmatige aansturing van het projectteam is de gezochte kandidaat verantwoordelijk voor de kennisopbouw en –borging binnen het team op het gebied van de techniek van digitale verkeershandhaving, certificering van digitale handhavingsmiddelen, vertaling van beleid t.a.v. verkeershandhaving (o.a. Voorschrift Meetmiddelen Politie) naar testprotocollen, etc. en de aanstaande overdracht van deze kennis aan de nieuw in te richten beheerorganisatie. Hij/zij onderhoudt daartoe nauwe contacten met ketenpartijen (CVOM, Politie, NMi, leveranciers) en stelt daartoe relevante kennisdocumenten en adviezen op m.b.t. testbeleid, -strategieën en -methoden.
Tenslotte ondersteunt de Senior Projectleider de contract- en requirementsmanager(s) op het gebied van change management, door het mede vormgeven van wijzigingsvoorstellen t.b.v. leveranciers en de acceptatie van deze wijzigingen door het projectteam.

Doelstelling

 • Aansturen van het projectteam Teststraat Digitale Flitspalen

 • Kennisopbouw en –borging op het gebied van digitale verkeershandhaving

 • Overdracht van kennis aan de nieuw in te richten beheerorganisatie

Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden

Procesverantwoordelijkheid (regie en coördinatie) voor de inhoudelijke en/of beheersmatige planning, sturing en bewaking van projectmatige werkzaamheden, gericht op het realiseren van het projectresultaat binnen de afgesproken kwaliteit, tijd en middelen.
Inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de kennisopbouw en –borging met betrekking tot technische en functionele aspecten van digitale verkeershandhaving in de context van het vigerende handhavingsbeleid.

Vakmatige taken

Het aansturen van het project

 • het opstellen van een projectplan / plan van aanpak;

 • het inrichten van de projectorganisatie;

 • aansturen van de projectleden;

 • een COPAFIJTH brede sturing van het project;

 • het uitvoeren en bewaken van risicoanalyses en nemen van risicobeperkende maat-regelen.

Het bewaken van de voortgang van het project door

 • het beheren en bewaken van het plan van aanpak;

 • het bepalen en plannen van benodigde personele competenties en middelen;

 • het bewaken van de voortgang;

 • het bewaken van budget (inkomsten) en kosten;

 • communicatie en voorlichting voor relevante doelgroepen te organiseren;

 • het bewaken van toepasselijke kwaliteitsnormen.

Het verwerven en vastleggen van relevante kennis op het gebied van digitale verkeershandhaving ten behoeve van de borging van de kwaliteit enerzijds, en het overdragen ervan aan de nieuwe beheerorganisatie anderzijds.

Coördinerende / sturende taken

Communiceren met de opdrachtgever, en overdragen van projectresultaten en producten aan de opdrachtgever door:

 • het afstemmen met de opdrachtgever of projectmanager over de inzet van materiedeskundigen;

 • periodiek te rapporteren / presenteren aan de stuurgroep en opdrachtgever;

 • het voorbereiden van de overdracht van projectresultaten aan de lijnorganisatie.

Contacten

 • overleg voeren en afstemmen met gerelateerde projecten en afdelingen binnen het CJIB

 • overleg voeren met leveranciers van digitale flitspalen

 • ketenoverleg voeren (o.a. CVOM, Politie en NMi)

Functie eisen (knock out criteria)

 1. Kennis en ervaring met Projectmanagementmethodieken Certificaat PRINCE2, IPMA of vergelijkbaar

 2. Kennis en ervaring met Testmethoden en –technieken Certificaat ISTQB, TMap of vergelijkbaar

 3. Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als projectleider

 4. Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als testmanager

 5. Minimaal 1 jaar relevante werkervaring met ketenprojecten in de overheidssector

 6. Minimaal 1 jaar relevante werkervaring in het domein van de verkeershandhaving

 7. Relevante HBO opleiding

Functie wensen

 1. Aantoonbare ervaring met ketenprojecten in de overheidssector

 2. Aantoonbare ervaring in het domein van de verkeershandhaving

 3. Aantoonbare ervaring in beheerorganisaties

 4. Aantoonbare ervaring met ITIL

 5. Aantoonbare ervaring met BiSL

 6. Aantoonbare ervaring met VMP

Competenties

 • Overtuigingskracht

 • Organisatiesensitiviteit

 • Groepsgericht leiderschap

 • Besluitvaardigheid

 • Plannen & Organiseren

 • Stressbestendigheid

 • Bereidheid tot reizen

 • Flexibiliteit

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Leeuwarden

Startdatum

zsm

Duur

01-07-2016

Optie op verlenging

2 x 3 maanden

Inzet

40 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

16-12-2015

Sluitingstijd

09.00 uur

Gesprekken

21 en 22 December

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl.BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  11-12-2015 11:50
  Plaats
  Blokker

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-12-2015 14:26
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-12-2015 13:50
  Plaats
  Krimpen aan den IJssel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten