Interim Manager Financiële Administratie

Opdrachtgever
Agium Financiele Detachering B.V.
Geplaatst op
11-12-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
62
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 31 opdrachten
  • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten

Omschrijving

Functienaam

Interim Manager Financiële Administratie

Locatie

Utrecht

Duur

onbekend

Uren per week

gemiddeld 32 uur

Plaats in de organisatie

Legt verantwoording af aan een lid van de Raad van Bestuur. Geeft hiërarchisch en integraal leiding en voldoet aan (tenminste 3 van) onderstaande criteria.

  1. Aantal medewerkers

  2. Afbreukrisico

  3. Complexiteit

  4. Organisa-torische impact

  5. Afstemming

Doel en generiek resultaat van de functie

Geeft op basis van het door de RvB vastgestelde strategische beleid (lange termijn) op een inspirerende en samenbindende wijze richting aan de afdeling op strategisch/tactisch niveau. Richt de afdeling in gericht op de strategische doelen binnen en voor de keten.

Kerntaken

 Draagt als manager bij aan de ontwikkeling van de organisatiestrategie en vertaalt de strategie door naar de afdelingsstrategie.
 Bereidt de afdelingsstrategie (missie, visie en meerjarenplan) voor en legt deze ter bespreking en vaststelling voor aan de Raad van Bestuur, stemt de bedrijfsvoering hier integraal op af en geeft sturing aan de uitvoering hiervan. In dit kader luistert, overlegt, faciliteert en draagt de leidinggevende bij aan de uitwerking en uitvoering van de werkzaamheden, door een integrale samenwerking van en met de medewerkers binnen en buiten de organisatie(-delen).
 Draagt zorg voor de inrichting van de afdeling met daarbij behorende processen, procedures en systemen.
 Stelt het jaarplan (afgeleid van het jaarplan van KvK N) op en voert dit uit teneinde de doelstellingen van de afdeling te realiseren. Draagt in dit kader zorg voor een meerjarenbegroting en een budgettaire planning.
 Evalueert het strategisch en tactisch beleid en de uitvoering daarvan en stuurt zo nodig bij.
 Is resultaatverantwoordelijk voor het behalen van de afdelingsdoelstellingen.
 Geeft uitvoering aan het beleid van de KvK N (PIOFACH) voor de afdeling en de medewerkers waaraan leiding gegeven wordt.
 Signaleert relevante interne en externe ontwikkelingen ten behoeve van het strategisch en tactisch beleid c.q. organisatiedoelen.
 Vertegenwoordigt de KvK N extern op het eigen aandachtsgebied op strategisch en tactisch niveau.

Contactpatroon

 Onderhoudt intern contact met leidinggevenden en medewerkers om af te stemmen, advies in te winnen over en draagvlak te creëren voor strategische, tactische en operationele beslissingen.
 Onderhoudt intern contact met betrokkenen over strategische en tactische issues om te informeren, ‘input’ te krijgen en draagvlak te creëren.
 Onderhoudt extern contact met ketenpartners over strategische, tactische en operationele issues om af te stemmen, ‘input’ te verkrijgen en richtinggevend te beïnvloeden.
 Onderhoudt extern contact met directies van instanties en organisaties om richtinggevend te beïnvloeden bij het vormen van strategie en beleid waarbij veelal sprake is van andere en/of tegengestelde belangen op beleidsmatig vlak.

Competenties
Voor competentieniveaus per functieniveau: zie bijlage.
Kerncompetentie - Klantgerichtheid
Kerncompetentie - Resultaatgerichtheid
Leidinggevende competentie - Verantwoordelijkheid geven
Leidinggevende competentie - Sturend vermogen
Functiecompetentie - Samenwerken
Functiecompetentie - Visie
Functiecompetentie - Coachen
Functiecompetentie - Nog nader te bepalen

Functiekwalificaties

Voor functiekwalificaties per niveau: zie bijlage.
Functie eis - WO / WO +
Opleidingsrichting -
Aanvullende eisen - Minimaal 5 jaar ervaring op het vakgebied of aanpalend vakgebied en minimaal 3 tot 5 jaar leidinggevende ervaring.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten