Senior Tactisch service level manager

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
11-12-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
5
Bekeken
565
Status
Gesloten
Referentie
20118312

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118312 Tijdelijke inhuur

Voor de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) zijn wij op zoek naar een Senior Tactisch service level manager

Functie-inhoud
Achtergrond opdracht
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland. Zij houdt toezicht op de onderwijsinstellingen, doet themaonderzoeken en presenteert jaarlijks het onderwijsverslag over de staat van het Nederlands onderwijs. De directie Staf ondersteunt en adviseert de Inspectieleiding en alle toezichtdirecties in bedrijfsvoering, strategie en beleidsadvisering. Meer informatie over de inspectie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Onder de verantwoordelijkheid van de afdeling ICT Regie van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) vindt regievoering plaats op IT dienstverlening (Ontwikkeling, functioneel applicatiebeheer en levering). Voor technisch applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en systeemtesten zijn contracten met externe leveranciers afgesloten. Servicelevelmanagement wordt uitgevoerd door drie interne medewerkers. Binnen de afdeling is tijdelijk ruimte ontstaan voor een tactisch servicelevelmanager.

Opdrachtomschrijving

De IvhO heeft zijn IT dienstverlening uitbesteed bij externe leveranciers. De twee grootste zijn

 • Kantoorautomatisering, infrastructuur en bedrijfstoepassingen bij ATOS. Dit is een OCW-breed contract waar de IvhO onderdeel van uitmaakt;

 • Applicatiebeheer en applicatieonderhoud bij Ordina. Dit is een IvhO specifiek contract.

Een team van drie servicelevelmanagers, twee operationeel en een tactisch, doet de aansturing van deze twee grote en een aantal kleinere externe leveranciers.

Servicelevelmanagement is leveranciersgericht ingericht, dat wil zeggen dat in principe voor iedere leverancier een specifieke operationele servicelevelmanager aanspreekpunt is. Daarnaast fungeren de drie servicelevelmanagers als elkaars operationele vervanging.

In verband met tijdelijke afwezigheid van de interne tactisch servicelevelmanager zoekt de IvhO een vervanger op tactisch niveau.

Uitgangspunten

De tactisch servicelevelmanager

 • Maakt onderdeel uit van het managementteam van de afdeling ICT-Regie;

 • Stuurt de andere servicelevelmanagers functioneel aan en vervangt deze operationeel bij afwezigheid;

 • Werkt nauw samen met de releasemanager;

 • Doet accountmanagement richting IvhO;

 • Werkt nauw samen met de projectleiders;

 • Is servicegericht omdat hij/zij de gebruiker moet vertegenwoordigen bij de leverancier, tevens moeten de verwachtingen die de gebruiker van de leverancier heeft ook gemanaged worden.

 • Is klantgericht vanwege accountmanagementtaken richting de IvhO organisatie

Activiteiten

 • Werkt mee aan de professionalisering van het servicelevelmanagement;

 • Vertegenwoordigt de Onderwijsinspectie in tactische overleggen met de leveranciers en OCW-breed (tactisch servicemanagement overleg, innovatieoverleg, etc);

 • Escalatiepunt voor onder presterende dienstverlening

 • Borgt de gemaakte afspraken uit de PDC en DAP;

 • Rapporteert de status van ICT dienstverlening aan de klantorganisatie;

 • Is verantwoordelijk voor de inrichting van communicatie in met de gebruikersorganisatie.

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden

 • Zorgt ervoor op hoofdlijnen op de hoogte te zijn van de omgevingen van de Inspectie (OTAP);

 • Bewaakt dat het contract (het SLA en de DAP) met de klant, leveranciers en partners conform afspraak worden nageleefd;

 • Borgt bemensing en middelenvoorziening in relatie tot de SLA’s;

 • Managet servicelevelmanagement resources (coachen en functioneel aansturen);

 • Borgt voorwaarden voor een werkomgeving waarin medewerkers, partners, leveranciers en (medewerkers van) opdrachtgever optimaal presteren (tevredenheid, realistische doelstellingen, respect etc.).

 • Is verantwoordelijk voor continue verbetering van de uitvoering (kwaliteit en efficiency) van contracten;

 • Is tactisch aanspreekpunt voor de klant voor de specifieke contractdienst;

 • Voert accountmanagement uit;

 • Pas risicomanagement toe op tactisch niveau;

 • Ziet toe op een juiste en tijdige uren- en kostenverantwoording van medewerkers en derden;

 • Verzorgt administratieve werkzaamheden behorend bij beheercontracten (bijvoorbeeld facturatie, en urenrapportage richting klant en Contractmanager);

 • Mede verantwoordelijk voor het opstellen van de IT-Regie budgetten;

 • Mede verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het afdelingsbeleid;

 • Verschaft informatie aan de contractmanager en controller aangaande de financiële status van de uitvoering van de SLA (gemaakte uren en uitnutting van het afgegeven budget en de mogelijke facturabiliteit daarvan).

Doelstelling

Deze aanvraag heeft tot doel het afsluiten van een nadere overeenkomst met een dienstverlener ten behoeve van het beschikbaar stellen van een tactisch servicelevelmanager voor het team ICT-Regie voor de duur van drie maanden, met optie tot verlenging.

Contacten

 • Samenwerking met IvhO contractmanager, controller;

 • Samenwerking met de Centrale Regie Organisatie;

 • Samenwerking met business vertegenwoordigers / kerngebruikers binnen de IvhO;

 • Samenwerken met andere rijksorganen;

 • Samenwerken met externe leveranciers.

Functie eisen (knock out criteria)

 1. Minimaal HBO diploma

 2. Minimaal certificaat IT service management Foundation

 3. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het vakgebied IT Service Management

 4. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met ICT Regie

Functiewensen

 1. Kennis van Prince2 en in bezit van Certificaat Prince2 foundation

 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met BiSL, ASL.

 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij de overheid

 4. Minimaal 1 jaar werkervaring bij IvhO

Competenties

 • Uitstekende communicator

 • Ondernemend en creatieve ondernemer met een sterke motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel

 • Teamplayer

 • Organisatiesensitiviteit

In overleg voor maximaal 1 dag per week thuis werken mogelijk.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Utrecht

Startdatum

zsm

Duur

30-06-2016

Optie op verlenging

2 x 3 maanden

Inzet

36 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

15-12-2015

Sluitingstijd

09.00 uur

Gesprekken

18 December

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl.BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  11-12-2015 13:48
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-12-2015 13:58
  Plaats
  Nootdorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-12-2015 08:53
  Plaats
  Zutphen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-12-2015 11:08
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-12-2015 16:36
  Plaats
  Oosterbeek

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten